Farmers tending to their crops

Planeet

Growing a better world together. Dat willen we, dat moeten we en dat hebben we toegezegd. Daarom ondersteunen we onze klanten om veerkrachtig en toekomstbestendig te zijn. Nu en morgen. Zodat ze in staat zijn om te handelen in het belang van klimaat en natuur, in hun bedrijf en thuis. Op een financieel gezonde manier. Daarom zullen we ook ontwikkelingen stimuleren die kunnen bijdragen aan het betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk maken van de duurzamere optie.

Onze duurzame prioriteiten

Vanuit een duurzaamheidsperspectief zijn handelen in het belang van klimaat en natuur onze belangrijkste prioriteiten. In onze eigen organisatie, bij onze klanten en in onze gemeenschappen. We zullen ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan het betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk maken van een duurzamer leven en ondernemen.

We zullen handelen in lijn met onze toezeggingen en regelgeving en doen dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Naast het op orde hebben van onze basis, van mensenrechten tot goed bestuur, richten we ons vanuit milieuperspectief op het volgende:

    te handelen in lijn met de maximale opwarming van 1,5⁰C zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs en waar mogelijk ‘decarboniseren’ de natuur op waarde schatten en teruggaan naar de planetaire grenzen

We gebruiken een inclusief sociaal perspectief bij alles wat we doen.

An illustration of the Eiffel tower beign circled by a green and an orange leaf

Klimaatplan

Onze toezeggingen voor 'Parijs' betekenen dat we actief zoeken naar manieren om de positieve impact van onze operationele en financieringsactiviteiten op klimaatverandering te vergroten en de negatieve impact te verkleinen. In ons klimaatplan 'Our Road to Paris' zijn doelen en paden waar mogelijk wetenschappelijk gebaseerd (bijv. SBTi en IEA).

Our Road to Paris 2022 (EN)

Maatregelen tegen klimaatverandering

Klimaatverandering en natuurverlies ondermijnen de veerkracht van onze planeet en het vermogen om zich te herstellen. Het raakt iedereen, overal. We erkennen de ernst van de situatie. We staan dan ook volledig achter de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en hebben het Net-Zero Banking Alliance en het Klimaatcommitment van de Nederlandse Financiële Sector ondertekend.

Voor ons gaat het om:

    maximale vermindering van de uitstoot van broeikasgassen sterke toename van koolstofvastlegging decarbonisatie van de economie

Ons doel is om te handelen in lijn met de maximale opwarming van 1,5 graden Celsius zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. We kijken daarbij verder dan ons eigen bedrijf.

We moeten onze klanten helpen op hun reis van hier naar groener en hen ondersteunen met onze kennis, netwerk, producten en diensten om die reis te kunnen starten en voltooien. Bijvoorbeeld:

    inzicht creëren in emissies en oplossingen bieden om deze te verminderen het financieren van duurzamere huizen het ontwikkelen van betere verdienmodellen voor duurzamere landbouw het ondersteunen van duurzame energieopwekking en -verbruik

Rabobank

Natuur op waarde schatten

Als Rabobank erkennen we de invloed en afhankelijkheid van de mens van de natuur en de noodzaak om daar iets aan te doen.

We waren een van de eerste financiële instellingen die het Finance for Biodiversity Pledge en de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures mede hebben ondertekend. Voor ons gaat het erom dat we onze portefeuilles geleidelijk aanpassen in de richting van:

    het stoppen van ontbossing en landomzetting het vermijden van invloeden in beschermde gebieden en belangrijke biodiversiteitsgebieden minimaliseren van vervuiling om de water- en bodemkwaliteit te waarborgen minimaliseren van invloeden op bedreigde soorten herstellen van aangetaste ecosystemen sturen op goede landbouwpraktijken, verminderen van voedselverlies en -verspilling en diversificatie van eiwitten
Rabobank

Duurzame voedsel- en landbouwsector

De beschikbaarheid van voldoende, gezond en betaalbaar voedsel om de groeiende wereldbevolking te voeden, is een van de meest urgente en complexe uitdagingen van de 21e eeuw. Als we de wereld duurzaam willen voeden, moet de huidige manier waarop we voedsel produceren en consumeren veranderen.

Wij geloven dat we moeten werken aan een toekomstbestendig voedselsysteem dat voldoet aan de toenemende vraag naar gezond en duurzaam voedsel, dat de levensstandaard voor boeren en producenten verbetert en dat respect heeft voor mens, dier en natuur. Als coöperatieve, klantgedreven, all-finance bank, met partners en klanten in elke stap van de voedselwaardeketen, is Rabobank goed gepositioneerd en toegewijd om onze klanten te ondersteunen in het veranderende landschap.

Om de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem, gebaseerd op verantwoorde productie en consumptie van voedsel, te faciliteren, werken we aan vijf onderliggende transities:

    versnelling van toepassing van duurzame (landbouw)praktijken en bevordering van circulariteit diversificatie van de eiwitvoorziening en –consumptie vermindering van voedselverlies en -verspilling om onnodige productie en klimaatimpact te voorkomen versterking van bestaanszekerheid van boeren het betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk maken van duurzaam geproduceerd voedzaam voedsel
Farmers tending to their crops

Biodiversiteitsmonitor

Het vergroten van de biodiversiteit is cruciaal. Maar hoe meet je dat en hoe weet je als boer wat je moet doen? Dat is waar de biodiversiteitsmonitor je kan helpen.