We helpen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Dat doen we met kennis, netwerken en financiële oplossingen rondom circulair ondernemen, digitalisering & innovatie en duurzaam bouwen. Om concurrerend te blijven, moeten ondernemers en sectoren immers mee met de transitie naar een nieuwe economie – een economie waarin thema’s zoals circulair ondernemen, digitalisering, innovatie, duurzaam bouwen en internationalisering de boventoon voeren. Maar succesvol ondernemen vraagt ook om een bijdrage aan de zogeheten ‘brede welvaart’, waarin duurzaamheid, inclusiviteit, werkgelegenheid, welzijn, ontwikkeling en oog voor de samenleving een prominente plek innemen.

Het is onze ambitie om regionale ecosystemen te versterken én om in de komende drie jaar 100.000 ondernemers aantoonbaar duurzaam te laten groeien. Rabobank biedt ondernemers verschillende programma’s, instrumenten en financieringsmogelijkheden aan die specifiek gericht zijn op duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld de Rabo Duurzame Innovatieprijs.

Samen in je Eendje

Hoe ga je als bedrijf aan de slag met verduurzaming en hoe profiteer je daarvan? De nieuwe video van het team Duurzame Transities Rabobank geeft daar antwoord op met een ‘duurzame reis in het eendje’.