2020: door en door impact

2 juni 2021 10:00

Een positief verschil maken, daar staat Rabo Foundation voor. Wij bieden mensen in een kwetsbare positie perspectief. Specifiek kleinschalige boeren in het buitenland, en mensen in Nederland die niet makkelijk aan een baan komen of schulden hebben. Om hen te bereiken, omarmden wij jaren geleden al impactmanagement. Inmiddels zijn we ervaren impactmanagers en verbeteren we onze aanpak continu. Zo deden we dat in 2020.

Measuring the quality of coffee

“Impact is écht verschil maken”

We scherpten in 2020 onze visie op impact aan. Wij zien namelijk dat positieve verandering niet alleen is te vangen in cijfers, zoals de prijs die een boerenorganisatie voor een gewas ontvangt. Het gaat ook om hoe een kleinschalige melkboer zich weerbaar maakt tegen het veranderende klimaat of om de Nederlander die zich gelukkiger voelt na weer een baan te hebben gevonden. Oftewel, om de behoeften die in de maatschappij spelen. Impact daarop vangen we in onze verandertheorieën. Die verwoorden precies hóe onze financiering, kennis, netwerk en innovatieve oplossingen levens in Nederland en het buitenland verbeteren.

Door en door impact

In 2020 hebben we onze nieuwe visie in de praktijk gebracht door impact te verwerken in onze manier van werken. Zo zijn de verandertheorieën onderdeel van onze strategie. Ook voorspellen en managen we impact met het Potential Impact Performance Model (PIP-model) en monitoren en sturen we bij met impact surveys, onderzoek en analyses van case studies. Van al deze inzichten leren we als organisatie én we delen onze kennis met afdelingen binnen Rabobank en met projectpartners.

Continu leren binnen een impactcultuur

Onze focus op leren maakt dat we nu niet alleen de verwachtte impact goed in kaart weten te brengen. We kunnen die ook monitoren en managen tijdens de samenwerking met een organisatie. Daarvoor stellen we onszelf en projectpartners continu kritische vragen. Zo vergaren we actuele kennis om bij te sturen. Zeker in coronatijd was dat geen overbodige luxe: een euro kunnen we altijd maar één keer uitgeven, dus moet dat zijn op de plekken waar we de meeste waarde toevoegen.

Impactmodel Rabo Foundation
Impactcultuur in de praktijk

Volwassen verandertheorieën

We zoomen in deze terugblik extra in op de fundering van onze impact: de in 2020 aangescherpte verandertheorieën voor Nederland en het buitenland. Waarom een aanscherping? Omdat de wereld ook continu verandert. Zo heeft klimaatverandering steeds meer invloed op het werk van kleinschalige boeren. Dit kreeg dan ook een duidelijkere plek in onze verandertheorie.

Dankzij actuele verandertheorieën heeft iedereen binnen Rabo Foundation helder voor ogen hoe we willen en kúnnen bijdragen aan een beter toekomstperspectief voor onze doelgroepen. En hoe de organisaties die we financieren duurzaam kunnen groeien. Dit maakt deze theorieën tot de ideale meetlat voor elk project dat we financieren.

Impact voorspellen en bijsturen met ons PIP-model

Ter ondersteuning van onze verandertheorieën ontwikkelden we in 2020 ook het Potential Impact Performance model (PIP-model). Hiermee kunnen we beter beoordelen of een project aansluit bij onze strategie en of het toegevoegde waarde heeft als wij financieren, kennis delen of helpen met innovatieve oplossingen. Zo kunnen we ervoor kiezen om samen te werken met een project met een hoog kredietrisico, omdat het tegelijkertijd ook veel impact heeft. Aan de hand van twintig vragen identificeren we de bredere impact van een organisatie en het doel van elke financiering.

De antwoorden op de vragen bepalen of de organisatie dezelfde strategische doelen najaagt als wij. Zo kijken we bijvoorbeeld in het buitenland of een project bijdraagt aan het terugdringen van verliezen na de oogst, klimaatslimme landbouw of het versterken van de waardeketen. Ook bepalen we het soort impact van een project met vragen als: hoe verandert het leven van individuele boeren? Tot slot kijken we wat onze toegevoegde waarde als impactfinancier is. En wat we buiten financiering extra kunnen toevoegen. Denk aan begeleiding bij het vinden van andere financiers, coaching of toegang bieden tot nieuwe afnemers.

Sinds begin 2021 toetsen we élke projectaanvraag met het PIP-model. Zo helpt het ons niet alleen de impact van een project te voorspellen, maar ook om de voortgang ervan te meten en managen tijdens het project. Is de impact zoals verwacht of moeten we andere hulpmiddelen inzetten om wél de verwachte verandering teweeg te brengen?

PIP model Rabo Foundation
Potentiële Impact Prestatiemodel (PIP)

Het hele plaatje

Kortom, we vinden dat het managen van impact net zo belangrijk is als het managen van je financiën of eigen medewerkers. Het gaat niet meer alleen om het verzamelen van gegevens. Het draait minstens evenveel om het verhaal van de mensen die door een project worden geraakt en de organisaties die hen helpen. Het zijn die verhalen die de essentiële context en achtergrond bieden waarvan wij kunnen leren. En het zijn de geleerde lessen die ons aanzetten tot nog scherpere keuzes om écht verschil te maken. Met die kennis scherpen we onze impact-aanpak continu aan. Niet alleen op projectniveau, maar helemaal tot onze strategie aan toe.


Benieuwd hoe zo’n verhaal eruitziet? Lees dan eens de mooie voorbeelden die we uitkozen voor dit jaarverslag.