Azië | Kleinschalige boeren

Financiële inclusie voor Indiase kleinschalige boeren

9 november 2020 14:05

Een creatieve en praktische oplossing voor opslaan van graan biedt meer financiële inclusie voor kleinschalige boeren in India. Zo kan het zorgen voor minder kosten, meer inkomsten en minder verspilling van voedsel na de oogst.

Verzend het artikel per e-mail
Smallholder farmers bring their food in storage
6.000

kleinschalige boeren

25%

gemiddeld hogere prijs

80%

verlaging van de kosten

Ongeveer 126 miljoen kleine boeren in India bezitten minder dan twee hectare grond en hebben beperkt toegang tot krediet. Zij zijn van oudsher afhankelijk van lokale handelaren, zogenaamde “geldschieters”, die de boeren kortlopend krediet geven voor hun landbouwaankopen. In de staat Bihar, in het oosten van India, hanteren deze lokale handelaren rentetarieven van 40 tot 60 procent. De graanproducenten die van hen lenen hebben daardoor een sterke drijfveer om hun product gelijk na de oogst te verkopen, terwijl de prijzen op dat moment het laagst zijn. Vaak zijn diezelfde lokale handelaren die het krediet in eerste instantie hebben verstrekt hun enige afnemers en kunnen de kleine boeren nauwelijks met hen over de prijs onderhandelen.

Zelfs als ze hun producten op de boerderij opslaan om pas later te verkopen, hebben de meeste kleine boeren slechts beperkte kennis van de technische kant van de graanopslag, waardoor ze risico lopen op kwaliteitsverlies en diefstal van hun product. Vanwege beperkte toegang tot opslagfaciliteiten kunnen ze niet profiteren van de seizoensafhankelijke variaties in vraag en aanbod.

“Kleinschalige boeren kunnen hun kosten aan leningen tot 80 procent verminderen”

Lokale pakhuizen bevorderen financiële inclusie en verminderen tegelijkertijd voedselverspilling

Ergos Business Solutions bevordert de financiële inclusie door een netwerk van kleine pakhuizen in Bihar op te zetten. Deze pakhuizen ontvangen het graan van lokale kleine boeren, slaan het op, beheren het en brengen het verzamelde graan op de markt.

Op dit moment heeft Ergos 42 pakhuizen die door meer dan 6.000 kleine boeren worden gebruikt. Ergos beheert de pakhuizen via een online platform en de mobile applicatie 'ErgosLive'. Deze technologie geeft de boeren realtime informatie over de hoeveelheid opslagruimte en de prijzen. Op deze manier kunnen ze opslagruimte boeken voor hun grondstoffen zodat ze die kunnen verkopen als ze er een redelijke prijs voor kunnen krijgen. Sommige boeren kunnen hierdoor een prijs krijgen die 25 tot 30 procent hoger is dan de prijs in het oogstseizoen.

Dankzij de kredietgarantie van de Rabo Foundation heeft Ergos een hoger kredietniveau, dan zonder deze garantie het geval zou zijn. De garantie heeft Sammunati, een actieve kapitaalverschaffer in de landbouwproductieketen, het vertrouwen gegeven om voor Ergos het product microkrediet te ontwikkelen en te waarborgen. Geselecteerde kleine boeren kunnen microkrediet krijgen in ruil voor hun geleverde graan. Kishor Jha, de oprichter en CEO van Ergos, schat in dat de kosten aan leningen van de deelnemende kleine boeren hierdoor tot 80 procent verminderd kunnen worden.

Dheerja Mutreja, een lokale werknemer van de Rabo Foundation in India, weet dat een innovatieve technische oplossing die ook de financiële inclusie voor gemarginaliseerde boeren verbetert, veel voordelen biedt. “ErgosLive geeft kleine boeren toegang tot financiële middelen die ze anders niet zouden krijgen”, zegt hij. “Dit heeft een grote impact in Bihar, waar de omstandigheden voor boeren lastig zijn.”

Het pakhuismodel kan ook voedselverspilling tegengaan. Boeren die hun grondstoffen aan lokale handelaren verkopen, hebben te maken met productieverlies omdat de handelaren het ophalen van het graan uitstellen. Zulke vertragingen leiden tot plagen, diefstal en schade door vocht, waardoor niet alleen de prijs lager wordt, maar ook het uiteindelijke verkoopbare volume. Daarentegen verspillen boeren die hun grondstoffen direct na de oogst in pakhuizen opslaan significant minder voedsel en wordt geschat dat hun verkoopbare volume 20 tot 25 procent hoger is dan voorheen.

Het model heeft groeimogelijkheden

Ergos wil er graag voor zorgen dat meer boeren gebruikmaken van deze dorpspakhuizen. “We weten dat ongeveer 2.000 boeren gebruik kunnen maken van een pakhuis, dus we hebben onze maximale capaciteit nog lang niet bereikt”, zegt Kishor Jha. “Elke kleine boer produceert ongeveer vijf ton graan per seizoen, wat betekent dat elke locatie ongeveer 10.000 ton graan kan opslaan. Een dorpspakhuis heeft een gemiddelde opslagcapaciteit van tussen de 200 en 500 ton, dus Ergos zal waarschijnlijk nog veel pakhuizen nodig hebben.”

Kishor is ervan overtuigd dat Ergos dat kan bereiken. “We bezitten geen infrastructuur, dus we kunnen snel reageren,” legt hij uit. “Als er meer boeren bij komen, leasen we gewoon meer opslagruimte van lokale landeigenaren om aan de vraag te voldoen."