Latijns-Amerika | Kleinschalige boeren

Dankzij partnerschap duurzaam cacao verbouwen

2 juni 2021 10:00

Peru produceert en exporteert, na Ecuador, de meeste cacao ter wereld. De vele kleinschalige cacaoboeren profiteren financieel helaas nauwelijks van dit zoete succes. Ze missen kennis om de cacaokwaliteit te verhogen en hebben last van klimaatverandering.

Cocoa smallholder farmer in Peru

2020

start samenwerking Rabo Foundation en Helvetas

14.400

gaan waarschijnlijk deelnemen

21.600

ha land wordt gebruikt voor het verbouwen van cacao

175.796

ha wordt ingezet voor klimaatslimme landbouw

De ngo Helvetas zet zich voor hen in, samen met andere ngo’s, fairtrade-partners, afnemers, lokale overheden en financiers. Zo verduurzamen boeren hun productie, krijgen ze een betere positie op de wereldmarkt en stijgt hun inkomen.

De uitdaging

Ruim 90 duizend families in Peru halen hun inkomen uit cacaoproductie. Ruim een derde van hen leeft onder de armoedegrens. Hun oogsten leveren te weinig op, doordat ze niet de kennis hebben om de kwaliteit van hun cacao te verhogen waar zij meer aan kunnen verdienen. De boeren gaan bovendien gebukt onder de gevolgen van de klimaatverandering, waardoor sommige soorten cacaobomen ziek worden en ze productieverliezen lijden. Om dit te voorkomen, moeten boeren extra bestrijdingsmiddelen en pesticiden inzetten. Dat vermindert vervolgens de kwaliteit van hun product.

Helvetas: kracht in partnerschap

De Zwitserse ngo Helvetas is al sinds 1982 in Peru actief en heeft daar een sterk netwerk. Door die positie slaagt ze erin om lokale overheden, kennisinstellingen, fairtrade-organisaties, andere ngo’s en financiers samen te brengen. Rabo Foundation maakt nu onderdeel van het unieke partnerschap tussen Helvetas, cacao-handelaar ECOM, het fonds Earthworm, chocolademaker Choba Choba, instituut voor organische landbouw FiBL, fairtrade-organisatie Max Havelaar, kennisinstituut voor klimaatslimme landbouw South Pole en de lokale regering van San Martín, in het noorden van Peru.


Deze multi-stakeholderaanpak helpt verschillende boerencoöperaties in de Peruaanse regio San Martín om:

    vruchtbare grond te vinden. Hier hoeven boeren minder pesticiden te gebruiken en produceren ze meer én hoogwaardige cacao, geschikt voor de wereldmarkt; hun productie te diversifiëren. Dankzij toegang tot hoogwaardige cacaoscheuten en zaailingen van andere producten – banaan, sinaasappel of rijst bijvoorbeeld – hebben boeren vaker een goede oogst en verzekeren ze zich van een hoger inkomen; zich te trainen en certificeren voor het klimaatslim verbouwen van hoogwaardige cacao; toegang te krijgen tot de wereldmarkt voor hoogwaardige cacao. De partners brengen boeren met kwalitatief hoge cacao in contact met afnemers die een goede prijs betalen; agrobosbouw te implementeren. Dat is de aan- en herplanting van inheemse bomen als compensatie van CO2-uitstoot en om de biodiversiteit en kwaliteit van de grond te vergroten. Zo helpen cacaoboeren ook bij de aanpak van een probleem waar zij onderdeel van zijn, namelijk de structurele ontbossing in Peru, onder andere voor de cacaolandbouw.

In het kort: de kleinschalige boeren worden weerbaarder tegen klimaatverandering, stoten minder broeikasgassen uit en verhogen hun cacaoproductiviteit. Vervolgens helpen de partners van Helvetas hen om hun duurzame cacao op de wereldmarkt te verkopen én de natuur in Peru te herstellen. Zo bouwen de Peruaanse boeren aan meer welvaart en een betere toekomst voor henzelf én hun land.

De voorspelde impact van Helvetas

    14.400 boeren gaan waarschijnlijk deelnemen 21.600 ha land wordt gebruikt voor het verbouwen van cacao 175.796 ha land wordt ingezet voor klimaatslimme landbouw

Helvetas en Rabo Foundation

In 2020 sloten wij ons als financier aan bij de partners van Helvetas en onderstreepten de samenwerking met een financiële bijdrage. We deelden ook onze kennis over handelsfinancieringen. En brachten cacaocoöperaties die wij al via andere wegen steunen in contact met Helvetas. We willen verder nog helpen bij de uitwerking van een groen financieringsmechanisme. Dat kan boeren extra stimuleren om duurzame productietechnieken te gebruiken. Zo kunnen zij hun cacao steeds duurzamer produceren. In tien jaar tijd kunnen we complete resultaten van het project overzien.

We kozen voor deze samenwerking omdat de missie van Helvetas en haar partners direct aansluit bij ons impactdoel van klimaatslimme landbouw. Kleinschalige boeren worden dankzij het project weerbaarder tegen klimaatverandering en verhogen duurzaam hun inkomen. Met hun hoogwaardige cacao versterken zij vervolgens weer de duurzame cacaoketen – ook een van onze impactdoelen.