Nederland | Financiële zelfredzaamheid

Sneller hulp bij schulden met digitaal platform MijnIntake

1 maart 2022 14:45

Administratieve hordes. Veel mensen die schuldhulp nodig hebben struikelen erover. Die barrières wil Budlr. wegnemen voor hulpvragers en hun hulpverleners. Via hun online platform MijnIntake ontstaat snel inzicht in iemands financiële situatie én creëren ze een soepele doorstroom naar de schuldhulpverlening. Zo worden mensen met schulden efficiënter geholpen en kunnen ze sneller weer meedoen in de maatschappij.

Verzend het artikel per e-mail
Man updates financial administration on laptop

Eerder mensen met schulden vinden én helpen – op die vroegsignalering zetten gemeenten en eerstelijns schuldhulpverleners in. Want hoe eerder je mensen met schulden vindt, hoe sneller je hun problemen kan verhelpen of zelfs voorkomen. Dat is tenminste het idee. Maar in de praktijk lopen hulpvragers nog te vaak vast in een moeras van administratie. Ze komen dan wellicht nog wel in beeld bij hulpverleners, maar verdwijnen ook weer omdat de hulp niet snel genoeg op gang komt.

Alle gegevens bij elkaar

MijnIntake maakt het zowel hulpvragers als financieel zorgverleners makkelijker. Hoe? Eigenaar van social fintech Budlr. Christaan van der Ven legt uit: ‘Een hulpvrager verzamelt met de hulpverlener alle benodigde informatie voor schuldhulpverlening. In een veilige digitale omgeving verzamelen zij snel gegevens door een koppeling met MijnOverheid en Mijn Belastingdienst via DigiD. Ook bankgegevens worden opgehaald. MijnIntake genereert een compleet overzicht van inkomsten en uitgaven, bezittingen en iemands persoonlijke situatie. Naar behoefte van de hulpverlener kan de hulpvrager documenten scannen en uploaden. Zo heeft de schuldhulpverlener snel inzicht in hoe iemand ervoor staat.’

Snelle start van het hulptraject

‘Alleen al de snelheid waarmee de informatie wordt verzameld, levert veel winst op’, vertelt Peter de Winter van Stichting Kredietbank Nederland, een organisatie die schuldhulp verleent. ‘Onze schuldhulpverleners moeten vaak lang wachten op de benodigde informatie. En die is dan lang niet altijd compleet of actueel. Met MijnIntake verzamelen we nu vaak in een kwartier wat voorheen soms wel acht weken duurde. Hierdoor kunnen we veel sneller het hulptraject opstarten.’

Kwaliteit en gemak

‘Door MijnIntake is het hulptraject ook minder belastend voor onze cliënten. Door financiële zorgen lukt het hen vaak niet om alles te verzamelen wat we nodig hebben, maar nu is dat zó geregeld’, stelt Peter. Ook onze leden zijn met het platform geholpen, vertelt Arie Verkerk van Horus, de branchevereniging voor wettelijke vertegenwoordigers. ‘Dankzij deze innovatie leiden zij gestructureerd en stapsgewijs het intakeproces. Dat verbetert de kwaliteit én betrouwbaarheid van hun werk. En door slimme koppeling met andere software, kan de informatie uit MijnIntake snel worden overgezet. Dit bespaart veel tijd.’

Soepel van eerste naar tweede lijn

Die tijdsbesparing komt vooral goed van pas wanneer een inwoner problematische schulden heeft. Want extra drempels vergroten het risico op uitval. Daarom wordt MijnIntake in Leeuwarden ingezet voor een soepele doorstroming van inwoners van de eerste naar de tweede lijn. Peter de Winter: ‘De sociale wijkteams van Amaryllis doen met MijnIntake de eerste analyse van iemands situatie. Is die niet problematisch, dan maken ze zelf een adviesrapport. Zo wel, dan dragen zij het dossier met toestemming van de klant over aan de Kredietbank Nederland. Hierdoor hoeft de inwoner niet opnieuw aan de slag.’

Veel meer mensen helpen

‘Wat in Leeuwarden gebeurt is uniek in Nederland,’ vertelt Christiaan van Budlr. ‘Het bespaart hulpverleners veel tijd die ze weer in persoonlijke begeleiding kunnen steken. Ook in Utrecht en Rotterdam gebruiken ze MijnIntake, daarnaast zijn we met meerdere andere gemeenten in gesprek. Zo hopen we de komende vijf jaar nog meer gemeenten bereiken omdat die allemaal voor de uitdaging staan van steeds meer hulpvragers.’

Budlr. wil de komende vijf jaar de toeleiding naar schuldhulpverlening moderniseren én de samenwerking tussen de partijen binnen de schuldhulpverlening versterken. Christiaan: ‘En ondertussen ontwikkelen we MijnIntake verder, met input van hulpvragers en hulpverleners. Dankzij de financiële steun van onder andere Rabo Foundation is ons dit de afgelopen periode sneller en beter gelukt. En dankzij die hulp maken we nog meer impact doordat veel meer mensen, sneller worden geholpen, zónder opschaling van de hulpverlening.’

Hoe ontwikkel je een oplossing met échte toegevoegde waarde?

We vroegen Christiaan van der Ven naar zijn ervaringen en leerpunten tijdens de groei van social fintech Budlr. Dit waren zijn belangrijkste adviezen:

  1. Zorg dat je een duidelijk omkaderde missie hebt en weet welk maatschappelijk probleem je wilt aanpakken. Dat levert je de energie en focus op om jaren aan een product te werken en het te verbeteren, zonder dat daar meteen resultaat tegenover staat.
  2. Houd je missie, uitdaging en oplossing concreet en blijf kritisch over je onderscheidend vermogen. Houd daarvoor altijd de vragen in je hoofd: Welk probleem los ik op en wat maakt mijn oplossing uniek?
  3. Probeer vanaf het eerste moment en tijdens de productontwikkeling na te denken over het (sociale) verdienmodel. Maatschappelijke impact is één, een duurzaam verdienmodel is een tweede. Impact vertaalt zich niet vanzelfsprekend in concrete klanten en omzet. Wie gaat je product gebruiken? Welke waarde voegt het toe? En wat wil je doelgroep voor je product betalen?

Waarom Rabo Foundation en Budlr.?

Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Door de pandemie worden dat er de komende jaren naar verwachting nog meer. Daarbij ontvangen gemeenten vroege signalen die ze volgens de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht moeten opvolgen. Hiermee stijgt de druk op hulpverleners. Wij geloven dat digitale en innovatieve oplossingen hulpverleners in staat stellen om sneller, makkelijker en beter hulp te verlenen. En daar hebben alle hulpvragers veel profijt van. Daarom financieren wij MijnIntake van Budlr. en brengen wij het platform zoveel mogelijk onder de aandacht.


Budlr. zorgt met MijnIntake ervoor dat mensen met schulden sneller en efficiënter hulp krijgen. Zo kunnen zij weer sneller meedoen in de maatschappij en krijgen ze de kans om (financieel) redzamer te zijn.