India | Climate Smart Agriculture

Casestudy: bankgarantie stimuleert klimaatslimme landbouw in India

4 november 2022 10:41

Hoe zorg je voor een bloeiende agrarische sector én gezonde bossen? Volgens de Indiase overheid is klimaatslimme landbouw het antwoord. Maar veel reguliere banken in het Zuid-Aziatische land aarzelen vooralsnog om erin te investeren. Daarom introduceerde Rabo Foundation met USAID/India in 2018 een uniek programma gebaseerd op bankgaranties. En dat programma valt in de smaak, toont een eerste studie nu aan.

Achtergrond: duurzame landschapsontwikkeling kan bos- en landbouw in balans brengen

India is een van de meest bosrijke landen ter wereld. Meer dan 20 procent van het landoppervlak is dichtbegroeid. De bossen zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit in het land. Voor miljoenen Indiërs vormen ze ook een bron van inkomsten, via de handel in bijvoorbeeld papier, gom en kruiden.

Maar de bossen staan onder druk, onder meer door groeiende landbouw. Om ruimte te maken voor het verbouwen van gewassen als rijst, katoen en tarwe worden stukken bos gekapt of uitgedund. Dit vormt een bedreiging voor het ecosysteem en community’s die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de bossen. Bovendien komt bij ontbossing CO2 vrij.

Aan de andere kant speelt landbouw een essentiële rol in de voedselvoorziening van India. En net als de bosbouw is ook de agrarische sector een grote werkverschaffer; ongeveer 130 miljoen kleinschalige boeren zijn ervan afhankelijk voor hun bestaan. De vraag is dus: hoe kan India de belangen van land- en bosbouw in evenwicht houden?

Het antwoord zit hem volgens velen in duurzame landschapsontwikkeling. Oftewel: de inrichting van een landschap waarin de productie van gewassen hand in hand gaat met bescherming van de natuur. In zo’n landschap kunnen kleinschalige boeren werken aan een beter bestaan, terwijl de bossen weer in omvang toenemen en de CO2-uitstoot daalt.

“Het garantieprogramma geeft een kans om klimaatslimme landbouw te verkennen”

Probleem: banken aarzelen om te financieren in duurzame landschapsontwikkeling

De voordelen van duurzame landschapsontwikkeling zijn evident. Voorwaarde voor succes is echter dat boeren overstappen op klimaatslimme landbouw. Ze moeten de focus verleggen naar bijvoorbeeld agrobosbouw of op methoden van akkerbouw die minder uitstoot veroorzaken.

Voor deze overstap hebben kleinschalige boeren financiering nodig. Maar veel reguliere banken vinden het nog te riskant om deze financiering te verstrekken. Een van de redenen hiervoor is dat de terugverdientijd in de agrobosbouw kan oplopen tot acht jaar, wat voor veel financiële instellingen vanuit kredietrisico-perspectief te lang is.

Oplossing: een garantieprogramma geeft kredietverstrekkers steun in de rug

Om financiële instellingen toch over de streep te trekken, hebben we bij Rabo Foundation samen met USAID/India in 2018 een bankgarantieprogramma opgezet ter waarde van 15 miljoen dollar. Het idee achter dit tienjarige programma is dat we het investeringsrisico met de instellingen delen. Dit verlaagt voor deze instellingen de drempel om leningen te verstrekken aan organisaties die kleinschalige boeren helpen bij klimaatslimme landbouw. En kunnen de financiële instellingen veilig ervaring opdoen met deze vorm van landbouw.

Voor het programma werkten we samen met Ananya Finance for Inclusive Growth en Samunnati Financial Intermediation and Services (Samfin). Deze landbouwfinancieringsmaatschappijen richten zich, net als wij, op maatschappelijke impact in de agrarische sector en maken zich sterk voor klimaatslimme landbouw.

“Kredietverstrekkers kunnen nu coöperaties financieren die zich willen richten op klimaatslimme landbouw”

Resultaat 1: financiële instellingen durven nieuwe vormen van landbouw te verkennen

Nu, vier jaar na de start van het programma, heeft 60 Decibels (een onderzoeksbureau voor sociale impact) de tussenbalans opgemaakt.

De kredietverstrekkers blijken zeer positief over het programma. ‘Onze strategie voor klimaatslimme landbouw begon bij onze samenwerking met Rabo Foundation’, zegt een respondent van Samfin. ‘Er is in onze organisatie meer bewustzijn en dus meer aandacht op het gebied van klimaatslimme landbouw. We hebben nu een speciaal team dat zich richt op het genereren van klimaatslimme assets.’

De instellingen laten weten dat ze dankzij het programma meer risico kunnen nemen dan ze gewend waren. In de woorden van de respondent van Samfin: ‘Ik zou zeggen dat onze risicobereidheid is toegenomen.’ En een respondent van Ananya zegt: ‘Bepaalde beslissingen over een verschuiving naar een andere geografie, of naar een grotere ticket size voor een langere termijn, zijn veranderd door het garantieprogramma.’

Resultaat 2: bedrijven en coöperaties kunnen geld lenen voor klimaatslimme landbouw

De meeste kredietontvangers (mkb-bedrijven en coöperaties) geven in de studie aan dat ze voor het eerst toegang kregen tot een lening voor klimaatslimme landbouw. Ze zeggen geen vergelijkbare mogelijkheden te kennen voor het verkrijgen van zulke leningen. De organisaties zien de door Rabo Foundation en USAID/India gesteunde kredieten dan ook als een unieke kans om met kleinschalige boeren over te stappen op klimaatslimme landbouw – voor ons een mooi effect van het programma.

Conclusie 1: bankgaranties wérken

De studie biedt een goed inzicht in de positieve effecten van het bankgarantieprogramma. Het programma heeft de twee kredietverstrekkers de ruimte gegeven om doelgroepen te financieren die tot voor kort geen toegang hadden tot krediet. Zodat die op hun beurt aan de slag kunnen met nieuwe methoden, zoals agrobosbouw.

Conclusie 2: landbouwfinancieringsmaatschappijen spelen een sleutelrol

Bedrijven als Ananya en Samfin werken nauw samen met boeren(organisaties). Zulke landbouwfinancieringsmaatschappijen weten dus als geen ander welke problemen er spelen in de markt en welke oplossingen kunnen werken. Deze informatie is essentieel bij de ontwikkeling en implementatie van een succesvol bankgarantieprogramma.

Bij Rabo Foundation zijn we daarom blij dat Ananya en Samfin de stap samen met ons hebben gezet. Dat ze nieuw terrein hebben verkend. En vervolgens geld en energie hebben gestoken in de ontwikkeling van een uniek leningenaanbod. Daarmee maken deze instellingen klimaatslimme landbouw in India mogelijk en helpen ze zowel kleinschalige boeren als het klimaat.


Meer weten?

Neem contact op met Dheeraj Mutreja, Rishabh Sood of Bram Spann.