Indonesië | Eerlijk waardeketens

Impact in beeld: MIO zet de kokossuikerboer centraal

29 december 2023 8:00

Kokossuiker is een steeds populairder, gezonder alternatief voor geraffineerde suikers. En dat is goed nieuws voor de boeren in Indonesië die deze suiker produceren. Onze partner MIO (Mega Inovasi Organik) ondersteunt inmiddels duizenden boeren om suiker van hogere kwaliteit te produceren. Ook garandeert MIO een goede prijs voor die suiker én maakt hen wegwijs in de teelt van diverse gewassen.

Een kokosboer is in de boom geklommen om sap te oogsten

150 boeren

sloten zich in het eerste jaar van MIO (2011) aan

1.400 boeren

zijn tussen 2011 en 2022 aangesloten bij MIO

1.500 boeren

zullen zich tot en met 2024 aansluiten bij MIO

Kokossuikerboeren moeten twee keer per dag hoog in hun bomen klimmen om sap af te tappen. Alleen zo blijft hun productie op peil. Het is een gevaarlijke taak, en maar weinig boeren zijn verzekerd tegen ongevallen. Het gewonnen sap koken ze in tot suiker, maar op zo’n manier dat er vaak nog onzuiverheden in blijven zitten. Ze krijgen al niet de beste prijs voor deze suiker. En doordat ze het hele jaar door produceren en leveren, moeten ze dat ook doen als de kokossuikerprijs laag is. Wat hun inkomsten ook niet ten goede komt.

Een kokosboer beklimt een boom om sap te oogsten
Een kokosboer beklimt een boom om sap te oogsten
Een kokosboer kookt sap in om suiker te maken

Kracht schuilt – zoals vaak – in grote aantallen. Daarom verenigt MIO boeren in coöperaties. Zoals de Women’s Union op de foto hieronder. Als groep krijgen deze boeren trainingen van field officers van MIO. Zoals field officer Kartono, die de Women’s Union adviseert hoe je suiker van hoge kwaliteit maakt. Daarnaast financiert MIO boeren om de keukens waarin zij de suiker bereiden te upgraden – voor een betere kwaliteit suiker en een gezondere werkomgeving.

Officer Kartono geeft advies aan de Women's Union
Kokosboomsap wordt gekookt om suiker te winnen
Kokosboom wordt gefilterd om stukjes eruit te halen

MIO geeft boeren een goede prijs voor suiker én regelt de verkoop en het transport naar kopers over de hele wereld. Een MIO-collector zamelt de suiker in, betaalt de boer en labelt de zakken. Coöperaties ontvangen daarnaast voor de beste suiker een fair trade premie. Die komt terecht in een gezamenlijk fonds waaruit boeren samen investeren in hun gemeenschap. Bijvoorbeeld, uit het fonds betalen ze 40% van de arbeidsongevallenverzekering van boeren.

Een kokosboer plakt een tag op een zak suiker
Collector Kasini betaalt een kokosboer voor haar werk.
Een kokosboer stapelt de gewonnen suiker bij elkaar

MIO zet zich op meer manieren in om het leven van kokosboeren te verbeteren. De organisatie koopt en verkoopt sinds kort ook andere gewassen die boeren verbouwen. In de demonstratietuin op de foto leren boeren hoe zij zelf meer gevarieerde gewassen kunnen verbouwen. Die ook beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering, wat ook weer bijdraagt aan een stabieler inkomen. MIO investeert verder in de infrastructuur in de gebieden waar hun boeren wonen, doneert aan maatschappelijke organisaties zoals weeshuizen, en verstrekt studiebeurzen aan kinderen van boeren.

Officer Kartono en een kokosboer inspecteren de jungle garden
Twee kokosboeren inspecteren bladeren van een plant
Een kokosboer inspecteert verschillende ingredienten

Rabo Foundation & MIO

De samenwerking met MIO startte in 2022. ‘Zij benaderden ons, want net als veel andere sterk groeiende organisaties, hadden ze meer werkkapitaal nodig om aan de hoge vraag van kopers te voldoen’, vertelt Retno Dwi Jayanti, consultant voor Rabo Foundation in Indonesië. ‘Dankzij onze handelslening kan MIO boeren meteen na levering betalen, voordat de suiker naar kopers gaat. En kunnen ze dat voor steeds meer boeren doen. De eerste lening liep in augustus 2023 af, een tweede is eind 2023 opgestart.’

De reden om met MIO samen te werken was een makkelijke, aldus Retno. ‘Ze stellen het welzijn van de boer centraal. Dankzij onder andere hun training, financiering en de eerlijke prijs die ze betalen voor suiker, stijgen de inkomens en verbeteren de levens van deelnemende boeren.’ En: ‘Als ik de boeren het kokossap zie inkoken, brengt het me terug naar mijn jeugd toen mijn oma ook kokossuiker produceerde.’


Rabo Foundation gelooft dat deze coöperatieve manier van samenwerken bijdraagt aan het verbeteren van de toegang tot financiering, een netwerk en kennis voor kleinschalige boeren. Daarom steunen we organisaties als MIO in Indonesië. Zo kunnen ze blijven groeien en is er meer perspectief voor deze boeren.