Two women watching a tablet

Financiële redzaamheid

Schulden en financiële zorgen – ze vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. En ze leiden bij veel gezinnen tot heel nare gevolgen. We bundelen onze krachten daarom met organisaties die de schuldenproblematiek in Nederland aanpakken.

Wat is er aan de hand?

Bijna één op de vier huishoudens in Nederland kampt met schulden. Onder hen ook een groeiende groep werkenden die niet rondkomen. Allemaal ervaren ze de funeste gevolgen van financiële nood. Je kunt niet meer de noodzakelijke spullen kopen voor jezelf en je gezin. En je maakt je voortdurend zorgen over geld en rekeningen. Die stress eist zijn tol voor je gezondheid, je werk, je relaties en je kinderen.

De impact van schulden is enorm, als er niet op tijd wordt ingegrepen. Helaas wachten mensen vaak te lang met hulp zoeken. Vooral omdat ze niet bekend zijn met schuldhulpverlening. Maar ook omdat er nog altijd een taboe heerst om over schulden te praten.

Wat is de oplossing?

Gelukkig zijn er partijen die initiatieven opzetten om mensen met (verwachte) schulden te helpen. Het gaat daarbij om maatschappelijke organisaties en om sociale fintechs – dat zijn bedrijven die financiële diensten aanbieden met innovatieve technologie. Deze organisaties maken mensen bewust van hun dreigende problemen. En helpen hen om weer overzicht en grip te krijgen op hun geldzaken. Dat voorkomt ernstige problemen en zorgt voor minder stress en een gelukkiger leven.

Hoe draagt Rabo Foundation hieraan bij?

Een eerlijk kans krijgen op economische zelfstandigheid – dat is de kern van onze missie. Samen met maatschappelijke organisaties doorbreken we het taboe op geldzorgen, zodat mensen eerder in actie komen en om hulp durven vragen. Zo kan iedereen stappen zetten naar een financieel gezond leven.

Oplossingen financieren

Voorkomen is de beste strategie. Dan kan door er op tijd bij te zijn als schulden dreigen. Maar ook door de onderliggende oorzaken van financiële problemen aan te pakken. Zoals laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden. Wij financieren maatschappelijke organisaties die deze doelen nastreven. Het liefst met grote of snel opschaalbare programma’s, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Vaak zijn we hun eerste financier en hebben we zo een rol als aanjager.

Sturen op meer sociale impact

Impact is waar het ons om gaat. Maatschappelijk resultaat, dus. Bij een projectaanvraag kijken we dan ook meteen naar de verwachte impact. Vervolgens meten we tijdens het hele jaar de behaalde resultaten. We ontdekken zo hoe een initiatief nog meer succes en impact kan behalen. De lessen delen we met andere organisaties – zo helpen ze elkaar vooruit.

Verbindingen leggen voor groter bereik

De organisaties brengen we in contact met Rabobank, kennispartners en andere maatschappelijke organisaties en sociale fintechs. Door samenwerking te stimuleren, vergroten we het bereik en de impact van initiatieven. Ook werken we samen met de Nederlandse Schuldhulproute.

Organisaties versterken

Om zoveel mogelijk mensen vooruit te helpen naar een financieel gezond leven, moeten ook maatschappelijke organisaties een goed businessmodel hebben. We bieden hiervoor verschillende opleidingen, bijeenkomsten en publicaties aan.