Tariefswijziging Rabo RendeMix

De tarieven die u betaalt voor Rabo RendeMix bestaan uit een bedrag voor:

  • de basisdienstverlening
  • transacties
  • de kosten in de mixfondsen zelf

Tarieven per 1 januari 2016

Basisdienstverlening

- tot € 200.000: 0,125% per kwartaal (minimaal € 6,25 per kwartaal; geen maximum)
- over het meerdere tot € 500.00: 0,10% per kwartaal
- over het meerdere vanaf € 500.00: 0,075% per kwartaal;

Transacties 0,2% over het orderbedrag (minimum van € 0,50 en een maximum van € 150)
Extra dienstverlening (optioneel)
transacties via Rabo Beleggerslijn Toeslag van € 10 per order
transacties via lokale bank Toeslag van € 25 per order
papieren effectennota's € 2,25 per kwartaal
papieren portefeuille-overzichten € 0,75 per kwartaal
Lopende kosten* in beleggingsfondsen tussen 0,27% en 0,34% over het belegd vermogen op jaarbasis

* De lopende kosten geven de kosten weer die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken door BlackRock. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het mixfonds en worden niet apart bij u in rekening gebracht. Naast de lopende kosten worden ook overige kosten gemaakt voor onder meer transacties binnen het mixfonds. Meer informatie over de kosten per mixfonds kunt u terugvinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het mixfonds. De in de EBI genoemde 5% instapkosten zijn niet van toepassing op klanten van de Rabobank.  

Tarieven beleggen bij de Rabobank

Voorbeelden tarief basisdienstverlening Rabo RendeMix

Belegd bedrag

Berekening

Tarief basisdienstverlening
€ 4.000 0,125% * € 4.000 = € 5
het minimum bedraagt € 6,25
€ 6,25 per kwartaal
€ 40.000 0,125% * € 40.000 = € 50 € 50 per kwartaal
€ 350.000 0,125% * € 200.00 = € 250
0,10% * € 150.000 = € 150
€ 400 per kwartaal

Contact

Rabobank