Beleggen in de energietransitie gaat verder dan duurzame energie

12 februari 2021 11:49

Binnen de energietransitie en klimaatadaptie vindt veel innovatie plaats. Dit zal naar verwachting de komende jaren toenemen door investeringen vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Fondsen spelen ook in op deze thema’s en in het bijzonder op de kansen die innovatie biedt.

Windmolens

Eind januari organiseerde Nederland haar eerste klimaattop en mede door de coronamaatregelen op een geheel duurzame wijze, namelijk online. Het event met de titel “Climate Adaption Summit” bracht vooral de noodzaak van de adaptatie aan klimaatverandering naar voren. Welke aanpassingen zijn nodig om een samenleving, het milieu en de economie tegen de risico’s van extreme weersomstandigheden en andere klimaatrisico’s te beschermen? Een interessant gebied waar veel in wordt geïnvesteerd mede door het Green Deal Programma van de EU en het klimaatbeleid van verschillende overheden. Klimaatadaptatie motiveert bedrijven om duurzame versies van bestaande diensten en producten te ontwikkelen.

Bij klimaatrisico’s wordt ook snel gedacht aan de energietransitie waarbij de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen worden vervangen door groene energie. Een select aantal energiebedrijven, waaronder Orsted, is inmiddels volledig duurzaam.

Binnen de thema’s energietransitie en klimaatadaptatie vindt veel innovatie plaats die naar verwachting zal groeien in de komende jaren door enorme investeringen vanuit overheden en het bedrijfsleven. Fondsaanbieders zien deze groeitrends en spelen hierop in met verschillende strategieën. Voorbeelden hiervan zijn de fondsen BlackRock Sustainable Energy, BNP Energy Transition Fund. De focus van deze producten gaat veel verder dan de naam suggereert. Een verdieping in deze fondsstrategieën leert dat deze breed in innovatie beleggen die de energietransitie en klimaatadaptatie stimuleren. We zoomen verder in op dit type fondsen.

BlackRock Sustainable Energy

Naast “duurzame energie” zijn de kern focusgebieden van dit fonds “efficiënt energiegebruik” en “duurzame voertuigen”. Alle drie de segmenten maken ieder voor een derde deel uit van het fonds. Efficiënt energiegebruik heeft met name de aandacht bij het verduurzamen van gebouwen en industriële productieprocessen om deze activiteiten klimaatbestendig te maken. De green deal van de EU helpt om het bewustzijn bij bedrijven te vergroten en investeringen aan gebouwen en infrastructuur te stimuleren. Een belegging in de portefeuille is bijvoorbeeld Kingspan die wereldleider is op het gebied van isolatie- en bouwschiloplossingen voor hoogwaardige, duurzame gebouwen. Bij “duurzame voertuigen” ligt de focus op elektrische mobiliteit, opslagsystemen zoals batterijen voor voertuigen, maar ook op slimme technieken om de uitstoot van bestaande niet-elektrische voertuigen te verminderen. Naast Europa investeert Azië (en in het bijzonder China) veel in elektrische auto’s om de klimaatproblemen en CO2-uitstoot te verminderen. Waar dit fonds ook in belegt is bijvoorbeeld het aandeel Samsung SDI, een maker van energie-opslagsystemen.

BNP Energy Transition Fund

Ook dit fonds speelt in op de energietransitie en klimaatadaptatie. Naast bedrijven die duurzame energie produceren, 35% van de portefeuille, bestaat het fonds uit bedrijven die gespecialiseerd zijn in energie-opslagsystemen, elektrische voertuigen, infrastructuur en technologie. De scope gaat dus veel verder dan duurzame energie. Het belegt ook in innovatie bedrijven die andere ondernemingen helpen bij de energietransitie. Dat doen zij bijvoorbeeld door het aanleveren van slimme materialen en technieken voor het vergroenen van gebouwen en fabrieken. De focus op dit soort niche bedrijven met specifieke producten en diensten verklaart deels waarom het fonds groot in mid en small caps is belegd. Om bedrijven te vinden die veel baat hebben bij de energietransitie bekijkt het beheerteam ook de macro-economische ontwikkelingen en de groene initiatieven van overheden. Deze investeringsplannen geven aan welke segmenten gaan profiteren van de verschillende klimaatprogramma’s. Ook de trends en voorkeuren van consumenten worden meegenomen bij de waarderingen van aandelen. Een voorbeeld hiervan is de toegenomen belangstelling voor elektrische en schone auto’s.

iShares Global Clean Energy Fund

Vergeleken met voorgaande twee fondsen heeft dit fonds een totaal andere beleggingsaanpak. Allereerst volgt het fonds een index, de S&P Global Clean Energy Index. Hierin zijn 30 bedrijven opgenomen die duurzame energie produceren of materialen en apparatuur ontwikkelen voor duurzame energie. Naast nutsbedrijven zijn de grootste sectoren in dit fonds industrie en technologie. Naast de VS is het grootste land China met een gewicht van 11%. Dit komt omdat de innovatie en investeringen in duurzame energie topprioriteit zijn in China. Het land heeft de ambitie uitgesproken om in 2060 carbonneutraal te zijn. Het fonds sluit ook de meest carbonintensieve bedrijven uit.

Een trend die niet snel zal verdwijnen

De thema’s energietransitie en klimaatadaptatie hebben een sterke groei doorgemaakt die zich naar verwachting voort zal zetten. Zo sluiten steeds meer bedrijven zich bijvoorbeeld aan bij het initiatief Climate Action 100+. Zij gaan in gesprek met ondernemingen inclusief grote milieuvervuilers om deze te bewegen tot meer investeringen in duurzame producten en diensten om mede hierdoor de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Ook president Biden bevestigt het belang om deze doelen te halen door op zijn eerste werkdag de VS weer achter het Klimaatakkoord te scharen.

Zie in de fondsselector meer fondsen die raakvlakken hebben met deze thema’s.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De genoemde fondsen zijn ter illustratie van het thema en op geen enkele wijze een aanbeveling.