Beleggen in schone energie: meer dan zonnepanelen en windmolens

7 oktober 2019 16:03

Alternatieve energie vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. De trend is onmiskenbaar. Voor veel beleggers is het bij uitstek het thema om een bijdrage te leveren aan de energietransitie of om daarvan te profiteren. De sector heeft op meerdere vlakken de wind mee, onder andere door zorgen omtrent klimaatverandering, nieuwe wet- en regelgeving en technologische vooruitgang. Hierdoor kunnen alternatieven als elektrisch rijden en stroom uit zonne- en windenergie steeds beter concurreren met fossiele energiebronnen. Het is voor beleggers die hier geld aan willen verdienen een bumpy ride geweest, waarin goede en minder goede jaren elkaar afwisselen. Toch kunnen beleggers die het thema vijf jaar geleden omarmden terugkijken op mooie resultaten.

Verzend het artikel per e-mail
Windmolens

Mensen die willen beleggen in deze trend, hebben de keuze uit diverse fondsen die zich heel specifiek richten op nieuwe energievormen en het slimmer omgaan met energie. Rabobank heeft drie fondsen in het assortiment die al langer actief zijn op dit vlak. We lichten ze alle drie toe.

Beleggen in schone energie bij Rabobank

Het iShares Global Clean Energy Fonds volgt de gelijknamige S&P index. Jaren met stevige minnen worden afgewisseld met flinke plussen, zoals dit jaar het geval is. Ook het actief gemanagede RobecoSAM Smart Energy Fund laat de nodige koersschommelingen zien, met dit jaar een flinke plus. Beide fondsen beleggen vooral in een mix van vooruitstrevende nutsbedrijven en innovatieve bedrijven uit de IT-sector en de industrie. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Bij Robeco Smart Energy ligt de focus sterk op beleggingen in de IT-sector (56%) terwijl iShares Clean Energy overwegend in nutsbedrijven (53%) belegt. Robeco Smart Energy zet met zijn beleggingen sterk in op onderwerpen als smart grid, batterij-opslag, energie-efficiëntie en met name semiconductors. Bijvoorbeeld omdat in de auto van de toekomst steeds meer van deze halfgeleiders worden gebruikt. Daarnaast is er ook een beperkte focus op aardgasgerelateerde bedrijven; een relatief ‘schone’ fossiele brandstof. iShares Clean Energy richt zich meer op nutsbedrijven die gebruik maken van een relatief schone energiemix. Er wordt in dit fonds veel minder belegd in IT-bedrijven. Iconen als Vestas Wind Systems (windmolens) en First Solar (zonnepanelen) ontbreken niet in de top tien belangen van de portefeuille, al hebben beleggers daar niet altijd plezier aan beleefd.

Een ander fonds in het Rabobank assortiment met een duidelijke focus op alternatieve energie is het BlackRock Sustainable Energy Fund. Dit fonds belegt meer gespreid over sectoren, waarbij de industriesector het grootst is (31%). Behalve de technologiesector belegt het fonds ook in materialen. Zo maakt Kingspan onderdeel uit van de portefeuille. Dit bedrijf ontwikkelt isolatiematerialen en andere oplossingen die bijdragen aan energie-efficiënte gebouwen. De nutssector is ook vertegenwoordigd, met belangen in bedrijven als ENEL en RWE. Dit zijn bedrijven die naast hernieuwbare energie ook gebruik maken van fossiele brandstoffen. Het fonds heeft als doel voor minimaal 70% in bedrijven te beleggen die zich richten op nieuwe energie.

Definitie ‘schone energie’ verschilt per fonds

Naast de strategische invulling, die sterk samenhangt met hoe breed het thema wordt opgevat, verschillen de fondsen in geografische invulling en spreiding. Alle fondsen zijn vrij geconcentreerd en hebben tussen de dertig en zestig bedrijven in de portefeuille. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat de fondsen niet geheel fossielvrij zijn, al ligt de focus wel op het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook lopen de fondskosten uiteen: 0,65% voor Clean Energy, 1,19% voor Smart Energy tot 1,32% voor Sustainable Energy.

Er zijn dus volop mogelijkheden om te beleggen in fondsen die het slimmer omgaan met energie centraal stellen. De interpretatie en de invulling van het thema lopen per fonds echter uiteen. Ook leiden de verschillen in strategie tot verschillen in resultaten. Toch hebben de fondsen één ding met elkaar gemeen: ze wisten de afgelopen vijf jaar allemaal de fondsen die zich alleen richten op conventionele energie (fossiele brandstoffen) met gemak te verslaan.

Bekijk het hele assortiment van fondsen die zich richten op nieuwe energievormen en het slimmer omgaan met energie in de fondsselector.

Tabel: Beleggen in schone energie

Bron: Morningstar, nettorendementen per 30-9-2019 (in %). Exclusief kosten dienstverlening Rabobank.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.