Signaal richting Shell: ontwikkel snel een klimaatstrategie

6 juli 2022 13:30

Binnen de 1895-beleggingsfondsen van Rabo Beheerd Beleggen maken we gebruik van het stemrecht om bedrijven aan te zetten tot duurzamere keuzes. Zo hebben we op de recente aandeelhoudersvergadering van Shell de ‘Follow-this’-resolutie gesteund. Samen met andere beleggers roepen we het bedrijf op om met ambitieuzere klimaatplannen te komen.

We geloven in verandering van binnenuit. Daarom sluiten we beleggingen in olieproducenten niet uit van de 1895-beleggingsfondsen. Kies je er, zoals sommige beleggers, voor om uit deze bedrijven te stappen, dan kunnen de aandelen in handen komen van beleggers die minder of geen oog hebben voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Daar is het klimaat niet mee geholpen. Wij kiezen er juist voor om met deze bedrijven in gesprek te blijven.

Follow this-resolutie

De activistische beleggingsgroep Follow This van klimaatmissionair Mark van Baal roept Shell al jaren op tot concrete acties om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen moet de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijven, met inspanningen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden.

Dit jaar hebben we, net als andere grote Nederlandse institutionele beleggers, de resolutie van Follow This gesteund. Dit doen we via onze partner Robeco, die onze 1895-fondsen op aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigt. We vinden dat aan Shell genoeg tijd is gegeven om met een ambitieuze klimaatstrategie te komen, maar dat oliebedrijf nog steeds onvoldoende doet. Samen met andere beleggers geven we het signaal af dat veranderingen nodig zijn bij Shell en de dat urgentie hoog is om de doelstellingen van Parijs te halen.

Uitstoot door eindgebruikers

Hoewel Shell de ambitie heeft om in 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te hebben, heeft het bedrijf geen concrete doelstellingen om de zogeheten scope 3-uitstoot te verminderen. Dit is de CO2-uitstoot door eindgebruikers. Bovendien investeert het bedrijf weinig in nieuwe groene technieken. Hierdoor stijgen de financiële risico’s voor het bedrijf als gevolg van klimaatverandering.

Helaas werd de resolutie niet aangenomen. Het eigen klimaatplan van Shell werd wel door een meerderheid van de aandeelhouders goedgekeurd. Opvallend was dat het draagvlak minder groot was dan vorig jaar. Toen stemde 89% van de aandeelhouders voor de klimaatplannen van Shell, dit jaar is dit gedaald naar 80%.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.