Hoe groen wil je het als belegger hebben?

20 juli 2022 10:44

Als belegger in vermogensbeheer en -advies kan je binnenkort gevraagd worden naar je voorkeuren op het gebied van duurzaamheid. Resultaat van een nieuwe groene wet om het bewustzijn over duurzaam beleggen te verhogen. Ook bij Rabobank starten we hiermee.

De transitie naar een groene economie vraagt meer bewustzijn over duurzame beleggingsmogelijkheden en meer openheid over hoe groen beleggingsproducten zijn. Daarom gaat binnenkort een groene wet in: financiële instellingen moeten beleggers in vermogensbeheer en -advies voortaan vragen naar hun duurzaamheidsvoorkeuren.

Hoewel aanvullende wetten, data en beleggingsproducten nog in ontwikkeling zijn, starten we bij Rabobank toch alvast met het uitvragen van je duurzaamheidsvoorkeuren. We voeren dit geleidelijk in en zullen de vragen steeds verder verfijnen wanneer deze zaken duidelijker worden. Zo kunnen we steeds beter inspelen op jouw wensen bij het samenstellen van je beleggingsportefeuille.

Beleggen in activiteiten die positief bijdragen aan milieu en sociale doelen

Op termijn kun je nadrukkelijker aangeven of je wil dat bij het maken van beleggingskeuzes in de portefeuille rekening wordt gehouden met de negatieve effecten die beleggingen hebben op milieu en maatschappij. Een negatief effect is bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van een belegging of overtreding door een bedrijf van de principes van het Global Compact verdrag (over het waarborgen van milieu, arbeidsrechten en goed bestuur).

Ook kun je aangeven of je beleggingen wilt in economische activiteiten die positief bijdragen aan het milieu en sociale doelen. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn die positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de zogeheten Sustainable Development Goals of SDG’s). Tot deze SDG-doelen behoren bijvoorbeeld schoon drinkwater, duurzame energie en verantwoorde consumptie en productie.

Verder heb je als belegger straks de mogelijkheid om te beleggen in activiteiten die als groen zijn bestempeld door de EU.

Duurzaam beleggen bij Rabobank

Bij Rabobank hechten we er belang aan om in onze keuzes rekening te houden met milieu, samenleving en goed bestuur. Ons duurzame beleggingsbeleid blijft in beweging. Het wordt verder aangescherpt wanneer de regels duidelijker zijn, net als de uitvraag van de duurzaamheidsvoorkeuren. Hierdoor kunnen we nog beter rekening houden met je voorkeuren en hoe die mogelijk aansluiten bij ons duurzaamheidsbeleid voor beleggen.

Lees meer over ons duurzame beleggingsbeleid

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.