Seinen op groen voor verdere groei van groene obligaties

2 september 2022 8:26

De markt voor groene obligaties is de afgelopen jaren hard gegroeid. We verwachten dat die groei doorzet: het aanbod van groene obligaties neemt toe door de klimaatplannen van de EU, VS en China, de vraag gaat stijgen door een reeks nieuwe groene EU-wetten. De 1895-obligatiefondsen van Rabo Beheerd Beleggen bestaan inmiddels voor enkele procenten uit groene obligaties.

Wat zijn groene obligaties?

Groene obligaties, ook wel green bonds genoemd, zijn obligaties die door overheden of bedrijven worden uitgegeven en waarmee zij projecten financieren die bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming. Zo wordt geïnvesteerd in schone energie en in projecten om de economie weerbaar te maken voor klimaatverandering, zoals het vergroenen van infrastructuur, gebouwen, dijken en dammen en openbaar vervoer.

Groene obligaties zijn vergelijkbaar met gewone obligaties, maar ze hebben aantoonbaar een positieve impact op het milieu. Ze hebben dezelfde verhandelbaarheid en toegankelijkheid als gewone obligaties zonder extra kredietrisico’s. Het rendement is in lijn met dat van gewone obligaties.

Klimaatplannen en groene wetten geven impuls

De klimaatplannen van Europa zorgen ervoor dat de EU meer obligaties zal uitgeven om haar duurzame projecten uit te voeren en te betalen. Hetzelfde geldt voor China en de VS, waar investeringen in de opwekking van nieuwe energie en duurzame infrastructuur hoog op de agenda staan. De EU, VS en China behoren dan ook tot de koplopers in het uitgeven van deze obligaties.

Een andere belangrijke stimulans voor groene obligaties is de grote hoeveelheid nieuwe wetten die Europa aan het maken en lanceren is, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de groene taxonomie van de EU. Groene obligaties hebben het voordeel dat ze voldoen aan de richtlijnen voor duurzame beleggingen van de taxonomie en van de SFDR. Ook zijn ze transparanter over duurzaamheidseffecten dan andere typen obligaties, waardoor het risico op ‘groenwassen’ minder aanwezig is.

In onze actuele visie lees je meer over groene obligaties en over onze kijk op actuele marktontwikkelingen.

Lees onze actuele visie

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.