Beweeglijke beurzen: antwoord op vijf vragen

27 september 2022 14:38

Het blijft onrustig op de financiële markten. Sinds de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole vorige maand zijn koersen stevig gedaald: aandelen met 9% en obligaties met 4,3%. Wat is er aan de hand? En wat kun je als belegger nog verwachten? Hoofd beleggingsstrategie Taoufik Boussebaa geeft antwoord.

Beweeglijke beurzen: antwoord op vijf vragen

1. Even snel als de koersen afgelopen zomer stegen zijn ze de laatste weken weer gedaald. Wat speelt er precies?

Dit jaar zien we dat in sneltreinvaart de omslag wordt gemaakt naar mogelijk een langdurige periode met hogere inflatie en daarbij ook hogere rentes. Beleggers verlaten een lange periode met lage inflatie, lage rentes en alsmaar oplopende aandelenwaarderingen. Dat besef is sinds de toespraak van Powell in Jackson Hole doorgedrongen. Zolang het inflatiepad onzeker is en niet duidelijk is hoe ver centrale banken moeten gaan om inflatie te bedwingen, zullen koersen zeer beweeglijk blijven.

2. Wat maakt de huidige situatie zo uitzonderlijk?

De snelheid van de omslag in het rentebeleid is echt ongekend. Eind vorig jaar gingen beleggers uit van een rente van ongeveer 0,75% voor begin 2023. Inmiddels zien beleggers het drievoudige aan renteverhogingen in de VS. Daar blijft het niet bij.

De snelheid waarmee beleggers zich aan de nieuwe situatie hebben moeten aanpassen, voedt niet alleen de hoge beweeglijkheid op de beurzen, maar gaat ook gepaard met de nodige pijn voor aandelen- en obligatiekoersen. Sinds begin dit jaar staan aandelen en obligaties respectievelijk 10,6% en 15,4% in de min.

3. Hoe kijken we naar ons beleggingsbeleid voor de komende tijd?

Het is een reflex van sommige beleggers om in tijden van onzekerheid aandelen in te ruilen voor obligaties. Dat is niet altijd het beste recept. Wie dat direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne had gedaan, was nu slechter af geweest. We hebben in juni het percentage aandelen in onze beheerportefeuille wat verlaagd, maar we hebben nog altijd een lichte voorkeur voor aandelen boven obligaties.

In ons basisscenario gaan we al een tijdje uit van hoge inflatie, hoge rentes en een stevige groeivertraging voor de wereldeconomie. Daarbij moeten we niet vergeten dat beleggers in korte tijd hun renteverwachtingen enorm hebben moeten aanpassen. Dat heeft zijn weerslag gehad op de aandelenwaarderingen. Die zijn sinds 2021 met 27,5% gedaald (zie de grafiek). Verder is de schuldengraad van het bedrijfsleven op het laagste punt in tien jaar tijd beland en lopen schulden vaak langjarig door tegen een lage of zelfs negatieve rente. We zien dan ook weinig herfinancieringsrisico’s en faillissementen dit en volgend jaar .

koers-winstverhouding wereldindex aandelen2

4. Wat kun je als belegger komende tijd verwachten?

Bepalend is de ontwikkeling van de inflatie en de reactie van centrale bankiers daarop. Hoewel inflatie de komende tijd hoog blijft en pas mogelijk eind dit jaar piekt, zien we wel een aantal krachten die de inflatie naar beneden kunnen brengen. Zo zijn de prijzen van grondstoffen gedaald, zijn levertijden korter geworden en blijft de loongroei achter bij de inflatie, zelfs in de VS. De kans is sterk aanwezig dat inflatie in de loop van 2023 aanzienlijk lager zal zijn dan de piek die we dit jaar zien. In dat geval kan de rust geleidelijk terugkeren.

Maar vooralsnog blijft er onzekerheid over de inflatie, groei en het verdere rentepad van centrale bankiers. Tegenvallende inflatiecijfers zullen de koersen verder drukken. Andersom zal goed nieuws over de inflatie direct leiden tot hoop bij beleggers en dus opverende koersen. Verwacht veel schommelingen.

5. Hoe ga je als belegger om met onzekerheid?

Je zult als belegger altijd te maken krijgen met zeer goede, maar ook zeer slechte maanden. Houd je blik gericht op de lange termijn. Realiseer je dat de looptijd van je beleggingen voor je vermogensopbouw op lange termijn belangrijker is dan timing van de markt. Rendement is niet gelijk verdeeld. Je hoeft maar een beperkt aantal beleggingsdagen te missen om de vermogensopbouw op lange termijn serieus te beperken.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.