Aanpassing scenario’s leidt tot wijzigingen in de portefeuille

11 oktober 2022 11:38

Bij beslissingen over je beheerportefeuille maken we onder meer gebruik van scenario-analyse. Recent hebben we onze scenario’s aangepast. We gaan er nog altijd van uit dat de recessie in Europa en de VS mild zal verlopen. De kans op een wereldwijde recessie neemt echter toe als blijkt dat meer renteverhogingen nodig zijn om inflatie te bestrijden. Tegelijkertijd zien we dat de kans op snel herstel is afgenomen. Dit heeft gevolgen voor de portefeuille. Beleggingsstrateeg Jesse Groenewegen licht ze toe.

Aanpassing scenario’s leidt tot wijzigingen in de portefeuille

Jesse, wat is je verwachting voor de komende periode?

“In ons basisscenario gaan we uit van afnemende groei en een milde recessie in Europa en de VS. We verwachten dat de inflatiedruk in de komende maanden geleidelijk afneemt naar een niveau van 3 tot 5% in 2023. Daardoor stabiliseren de renteverwachtingen en kunnen koersen van aandelen en obligaties herstellen. Op basis van dit scenario houden we een lichte voorkeur voor aandelen.”

Met welke andere scenario’s houden we rekening?

“We hebben twee alternatieve scenario’s ontwikkeld. Allereerst een positief scenario als gevolg van de-escalatie van de oorlog in Oekraïne, waarbij de wereldeconomie snel herstelt en de groei volgend jaar weer aantrekt. Dit scenario is steeds onwaarschijnlijker, vooral door de recente ontwikkelingen in Oekraïne. Door de Russische annexaties en de sabotage van gaspijpleidingen hebben we de kans op dit scenario sterk teruggebracht.”

“Daarnaast houden we rekening met een negatief scenario. Daarin komt het tot een wereldwijde recessie als gevolg van aanhoudend hoge inflatie. In dat geval zouden meer renteverhogingen nodig zijn dan waar beleggers nu op rekenen. Nogmaals: we verwachten het niet, maar we zien de risico’s wel toenemen. Bijvoorbeeld het risico van een loon-prijsspiraal die ervoor zorgt dat de inflatie hoog blijft.”

“Een ander risico is dat centrale banken doorschieten in hun steeds strengere rentebeleid, terwijl de inflatiedruk juist wel afneemt. We zien namelijk een aantal krachten sterker worden die de inflatie afremmen, zoals lagere grondstofprijzen, herstel van de levertijden en oplopende voorraden bij bedrijven.”

Wat heeft dit voor gevolgen voor de portefeuille?

“Het macrofonds maakt een switch van Duitse aandelen naar een bredere Europese blootstelling. In de loop van het jaar zijn geleidelijk Duitse aandelen verkocht, maar bleven we wel belegd in Duitsland om te kunnen profiteren van een eventueel scenario van de-escalatie. Nu de kans hierop sterk is teruggebracht, vinden wij de focus op alleen Duitse aandelen niet meer logisch. De negatieve impact van aanhoudend hoge gasprijzen op de winstgevendheid van de Duitse industrie speelt hierin een belangrijke rol.”

“We geven de voorkeur aan beter gespreide beleggingen binnen Europa. We gaan daarom van een mandje Duitse aandelen naar een breder pakket Europese aandelen, gebaseerd op de MSCI-Europe Index. Dit vormt 9% van het macrofonds. We blijven belegd in Europese aandelen omdat die nu relatief goedkoop zijn. De koers-winstverhouding ligt op 11,5. Een stuk lager dan het gemiddelde van 14,6 voor de wereldindex. Met andere woorden: er is wel wat negatief nieuws ingeprijsd.”

En in de obligatieportefeuille, is daar ook wat veranderd?

“Jazeker. In het 1895 Wereld Investment Grade Obligatiefonds zijn zeer kredietwaardige Europese obligaties (AAA) toegevoegd die voornamelijk met hypotheken gedekt zijn. Hiermee is het risico in de obligatieportefeuille meer gespreid en is de mogelijkheid ontstaan om de rentegevoeligheid te verlagen.”

“Het gaat hier om leningen met een variabele rente. Als de rente verder oploopt dan waar beleggers nu rekening mee houden, dan presteren deze hypotheken beter dan andere obligaties. Bovendien bieden deze stukken een rendement van ruim 3%. Dat is heel goed voor AAA papier met een lage rentegevoeligheid.”

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.