Blog: reikhalzend uitkijken naar uitkomsten klimaatconferentie

2 november 2022 14:00

Voor beleggers is de aanstaande klimaatconferentie van de VN (COP27) zeer interessant. Enorme investeringen zijn de komende decennia nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Hopelijk zijn de uitkomsten van de conferentie bevredigend, zodat kunstwerken uit de Egyptische oudheid een behandeling met soep en vastgelijmde activisten bespaard blijft.

Vanaf 6 november zijn alle ogen twee weken lang gericht op de Egyptische badplaats Sharm el Sheikh. Daar vindt namelijk COP27 plaats, de 27ste klimaatconferentie van de VN. Prominente bestuurders van landen en bedrijven, beleidsmakers en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) komen bij elkaar om milieumaatregelen en meer te bespreken. De urgentie blijkt uit het ene na het andere warmterecord dat in Europa sneuvelt en uit de vele overstromingen als gevolg van extreem weer.

Belangrijke agendapunten zijn:

acties om de uitstoot van CO2 te verminderen om de klimaatdoelen van Parijs te halen; hoe meer aan klimaatadaptatie kan worden gedaan om levens te beschermen; hoe we de transitie maken naar een groene, duurzame economie met oog voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

125 biljoen dollar aan investeringen

Financiering van klimaatplannen zal in Egypte prominent op de agenda staan. De Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) heeft berekend dat tot 2050 125 biljoen (!) dollar aan investeringen in klimaatoplossingen nodig is.

Belangrijk thema daarbij is hoe om te gaan met klimaatonrechtvaardigheid. Landen die het minst vervuilen ondervinden de meeste schade van klimaatverandering. De levering van de beloofde 100 miljard dollar per jaar om ontwikkelingslanden te helpen zal zeker besproken worden. De vraag is of de participerende landen het eens worden over de financiering en invulling.

Duurzaamheid in onze beleggingsfondsen

Wachten op deze maatregelen doen we niet. We beleggen voor onze klanten al op een verantwoorde manier. Twee van onze aandelenfondsen hebben als doel om minimaal 30% minder CO2 uit te stoten dan de wereldaandelenindex. Dit doel wordt gehaald. We sluiten bedrijven uit die de VN Global Compact-regels op het gebied van milieu, mensenrechten en goed bestuur overtreden. En met de meest CO2-intensieve bedrijven gaan we in gesprek om hen te bewegen naar duurzame bedrijfsmodellen en hen aan te sporen om met plannen te komen om hun uitstoot te verminderen.

Daarnaast belegt het 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds in duurzame thema’s die bijdragen aan de transitie naar een groene economie. Het heeft beleggingen in duurzame energie, circulaire economie en toekomst van mobiliteit, dat in elektrische voertuigen, batterijen en oplaadpalen belegt. Binnen het thema ‘gezonde levensstijl’ is aandacht voor vermindering van voedselverspilling en stimulering van een verantwoorde consumptie.

Soep en vastgelijmde activisten

Net als de rest van de wereld kijken wij uit naar de uitkomsten van de COP27. Hopelijk gaan die ver genoeg zodat spraakmakende kunstwerken uit de Egyptische oudheid, zoals het masker van Toetanchamon, het Narmerpalet en de piramides van Gizeh, soep en vastgelijmde milieu-activisten bespaard blijven.

Meer weten over de beleggingsomgeving?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.