Chinese aandelen: wel of niet aansluiten in de rij van koopjesjagers?

9 november 2022 16:36

Chinese aandelen zijn in vergelijking met de wereldindex laag geprijsd. Koopjesjagers staan in de rij: deze maand staan Chinese aandelen op een plus van 13%! Wij vinden echter dat de onzekerheden rondom beleggen in China na het afgelopen Partijcongres eerder zijn toegenomen dan afgenomen. We blijven daarom bij een neutrale weging van China in de beheerportefeuilles en beleggen niet extra in het land.

Central Committee of the Communist Party of China at a session in the Great Hall of the People, Beijing on March 13, 2014

Snelle stijging na diepe dip

Chinese aandelen zijn in november met een plus van 13% goed van start gegaan. Hoewel er gezien de lage koers-winstverhouding van 8,5 nog herstelpotentieel aanwezig is, is de lage waardering ook een reflectie van de strategische koers die China onder Xi Jinping de komende tijd vaart. Veiligheid en technologische autonomie gaan daarin boven economie en aandeelhouderswaarde.

De koersbeweging volgt na een stevige min van 17,5% in oktober. Hiermee waren de koersuitslagen in China een uitzondering op het herstel elders in de wereld. Het nog steeds strenge zerocovidbeleid, de uitkomsten van het twintigste Chinese Partijcongres en de techoorlog tussen de VS en China wekken geen vertrouwen onder beleggers. Die stemden dan ook met hun voeten.

Anticiperen op versoepeling zerocovidbeleid

Inmiddels anticiperen beleggers op een mogelijke heropening van de economie gevoed door geruchten over versoepeling. Hoewel deze geruchten door de autoriteiten snel de kop in werden gedrukt, liet de reactie wel ruimte voor speculatie over een beperkte versoepeling op lokaal niveau. Het strenge zerocovidbeleid staat op de radar van beleggers vanwege de negatieve impact op de economische groei. Ook de problemen in de vastgoedsector dragen hier aan bij.

Veiligheid en autonomie krijgen voorrang op economie

Voorlopig is een officiële versoepeling niet aan de orde. Op de korte termijn is de druk op de economie ondergeschikt aan strategische vraagstukken als technologische autonomie en veiligheid. Eerder zagen we dit al bij de groeiende overheidsbemoeienis met Chinese techbedrijven en privé-onderwijs, strengere regels voor de financiële sector en de aanpak van de vastgoedsector door de kredietverlening af te knijpen voor projectontwikkelaars. Dat de economische groei en de aandelenkoersen hier sterk onder te lijden hadden, was geen reden voor een omslag.

Kapitaaluitstroom

Het sentiment ten aanzien van Chinese aandelen is erg negatief: in de afgelopen maanden is er sprake geweest van de grootste kapitaaluitstroom uit Chinese aandelenfondsen in de afgelopen vijftien jaar. Dit zien we ook terug in de zeer lage waardering van Chinese aandelen. Die zijn gewaardeerd op 8,5 keer de verwachte winst, veel lager dan het gemiddelde wereldwijd (14 keer). Er is potentieel om te herstellen. De recente koersstijging laat zien dat er maar weinig hoeft te gebeuren voor een sterke opleving.

Is dit dan het moment om extra in China te beleggen? Wij kiezen hier niet voor. Vanwege het ondergeschikte belang van de economie en de buitenlandse aandeelhouder in China op dit moment, blijven wij bij een neutrale weging voor Chinese aandelen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.