Kansen voor Latijns-Amerikaanse aandelen in 2023

5 januari 2023 16:36

De regio Latijns-Amerika presteerde sterk in 2022. Kan de inhaalslag dit jaar doorzetten? Op grond van de lage waardering, de aanhoudende vraag naar materialen door de energietransitie en de stabiele economische vooruitzichten denken wij van wel.

Brazilië en Mexico domineren

De Latijns-Amerikaanse aandelenindex bestaat voor bijna 90% uit Braziliaanse (61%) en Mexicaanse (28%) aandelen. Binnen onze beheerportefeuilles zijn deze twee landen ook het grootst vertegenwoordigd. Binnen het macrofonds wordt via het EM Small Caps mandaat belegd in Latijns-Amerika. Binnen het macrofonds heeft de Latijns-Amerikaanse regio een weging van 3%. Aanzienlijk meer dan het gewicht van de regio in de wereldindex, waar het beperkt blijft tot ongeveer 1%.

Binnen obligaties beleggen we in de actief beheerde portefeuilles in Latijns-Amerikaanse obligaties. Ook hier zijn Brazilië en Mexico de twee landen met het grootste gewicht.

Lage waarderingen, hoog dividend

Latijns-Amerika kende een sterk 2022. Desondanks ogen de aandelen nog altijd goedkoop. Het dividendrendement van de LatAm-index is momenteel ruim 10% tegen 2% voor de wereldindex. Een belegging in Latijns-Amerikaanse aandelen kan tegen een koers-winstverhouding van 8, een stuk lager dan de 15 voor de wereldindex.

Kanttekening daarbij is dat het verschil in koers-winstverhouding deels verklaarbaar is vanuit het verschil in sectorsamenstelling. Latijns-Amerika biedt veel blootstelling aan de sectoren energie, banken en materialen, terwijl de wereldindex meer IT bevat. Maar zelfs dan is het waarderingsverschil met de wereldindex in de afgelopen jaren sterk opgelopen door de achtergebleven resultaten van Latijns-Amerikaanse aandelen, ondanks het positieve jaar 2022.

Grondstofrijk

De transitie naar duurzaam gaat gepaard met een enorme vraag naar koper, lithium en andere grondstoffen. Deze vraag zal de Latijns-Amerikaanse economie, die sterk leunt op de export van grondstoffen, blijven ondersteunen. Zelfs bij een verwachte daling van de groeivoet van het wereldwijde bbp verwachten we dat de vraag relatief hoog blijft. Dat komt doordat er jaren van onderinvestering zijn geweest in de ontwikkeling van mijnen.

We gaan naar Mexico

Wereldwijd is er een trend om toeleveringsketens meer te diversifiëren om de afhankelijkheid van China te verkleinen. Hiervan kunnen opkomende markten buiten China profiteren. Latijns-Amerika is een voorbeeld, met specifiek Mexico als een belangrijke kandidaat.

Mexico is als buurland van de Verenigde Staten al veel gericht op de VS en heeft al de nodige productiefaciliteiten van Amerikaanse multinationals. Mexico heeft in het verleden al bewezen een alternatief te zijn voor China. Recente ontwikkelingen laten zien dat het land er inderdaad in slaagt meer fabrieken naar zich toe te trekken. Bedrijven als Samsung, Lego en Pirelli hebben de weg naar Mexico weten te vinden. Deze ontwikkeling draagt bij aan de werkgelegenheid en de bedrijvigheid en economische ontwikkeling van het land. Naast Mexico zijn mogelijk ook andere landen in de regio geschikt als alternatief. Denk bijvoorbeeld aan Brazilië.

Ontwikkelingen in Brazilië onder Lula

Brazilië is het grootste land in Latijns-Amerika en heeft sinds kort een nieuwe linkse president: Lula. Het valt te bezien hoe hij om zal gaan met het begrotingsvraagstuk. Maar veel bewegingsruimte zal hij niet hebben vanwege een overwegend centrum-rechts congres. Compromissen sluiten over hervormingen en wijzigingen is het devies.

Op economisch vlak zal de afnemende inflatievrees ervoor zorgen dat de centrale bank minder streng hoeft te zijn. Per saldo zal de groei naar verwachting voor Brazilië, net als voor Mexico dit jaar licht positief uitpakken.

Latijns-Amerikaanse aandelen op het schap

Wil je als zelfbelegger beleggen in Latijns-Amerikaanse aandelen? Dan kun je dit doen via de MSCI Emerging markets index. Realiseer je dan wel dat deze index zich maar voor een klein percentage op Latijns-Amerika richt (het zwaartepunt ligt bij China, Korea, Taiwan en India). Voor een grotere concentratie naar Latijns-Amerika hebben we iShares MSCI EM Latin America ETF en JPMorgan Latin America Equity op het schap of zelfs landspecifieke blootstelling naar Brazilië via de iShares MSCI Brazil ETF.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.