Overname Credit Suisse: impact is te overzien

20 maart 2023 16:09

Onder grote tijdsdruk is het noodlijdende Credit Suisse zondag overgenomen door een andere Zwitserse grootbank, UBS. Overnameprijs: 3 miljard Zwitserse frank, een fractie van de beurswaarde. De impact op onze beheerportefeuilles is te overzien. Weliswaar zijn aandelen in een klap nog minder waard geworden en zijn de diep achtergestelde obligaties (coco’s) afgeschreven, maar de senior obligaties zullen juist aantrekken.

Verzend het artikel per e-mail

Wat zijn de gevolgen van de overname voor beleggers?

Met de overname van het noodlijdende Credit Suisse door UBS komt er na bijna 167 jaar een einde aan het bestaan van de bank uit Zürich. Beleggers betalen de prijs. Aandeelhouders ontvangen ongeveer 0,76 Zwitserse frank per aandeel. Dat is minder dan de helft van de koers waarop het aandeel vrijdagmiddag nog stond (1,86 frank) en nog maar een fractie van de koers in 2007 (84 frank).

Opmerkelijk is dat de diep achtergestelde obligaties van Credit Suisse (zogeheten coco’s) helemaal en permanent worden afgeschreven. Terwijl de aandeelhouder nog iets terugkrijgt van zijn belegging, blijft de cocohouder met lege handen achter. Dit is anders dan de behandeling die cocohouders krijgen in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk, waar ze in principe voorrang hebben op aandeelhouders.

Daar staat tegenover dat de reguliere, senior obligaties van Credit Suisse, die wel gewoon voorrang hebben op aandelen en achtergesteld papier, buiten schot blijven. Deze obligaties worden omgezet in obligaties van UBS. Veel van deze obligaties waren naar koersen gedaald die meer dan 10% rente impliceerden.

Wat betekent dit voor onze portefeuille?

De impact is klein. Onze beleggingsportefeuille is zeer breed gespreid, waardoor problemen bij individuele bedrijven beperkte impact hebben. Het gewicht van Credit Suisse in de aandelenfondsen is te verwaarlozen. Reguliere, senior obligaties van Credit Suisse zitten in het 1895 Wereld Bedrijfsobligatiefonds en in het 1895 Euro Obligaties Indexfonds. We verwachten dat de koersen hiervan zich zullen herstellen nu de obligaties worden omgezet naar UBS.

Binnen het hoogrisicogedeelte van onze obligatieportefeuille (in het 1895 Obligaties Opportunities Fonds) beleggen we in coco’s van Credit Suisse. Deze vormen 0,5% van het fonds. Ze worden helemaal afgeschreven en moeten als verloren worden beschouwd. Het verlies op de totale portefeuille blijft beperkt tot minder dan 0,1%.

Hoe raakt dit de brede cocomarkt?

Coco’s zijn een nieuw instrument en het is pas de tweede keer dat wij bij een redding van een bank zien dat ze worden afgeboekt. Dit heeft alles te maken met de specifieke details in de Zwitserse bankobligaties waar coco’s volledig en permanent kunnen worden afgeschreven.

In andere landen is de situatie anders: de obligatie wordt ofwel tijdelijk afgeschreven (en herstelt dus als de bank herstelt) ofwel in aandelen omgezet. In het laatste geval hadden de houders van de coco’s aandelen gekregen voor hun obligaties, waarschijnlijk de nominale waarde van de obligaties gedeeld door de slotkoers van vrijdag. Dan hadden ze nu, omdat de aandelen aanzienlijk lager staan, wel een verlies gehad, maar toch enige terugwinning. In het geval van een tijdelijke afwaardering waren de coco’s zelfs volledig hersteld.

In principe zijn coco’s bedoeld om af te schrijven bij de redding van een bank, zonder dat andere obligaties worden meegezogen. Het is zeker voorstelbaar dat sommige beleggers coco’s voortaan zullen mijden. Wij zien echter voldoende waarde in deze obligaties, met rentes van zo’n 10% op gedegen Europese banken. Het is niet zo dat de situatie bij Credit Suisse als een donderslag bij heldere hemel kwam: de kwetsbaarheid van de bank was al maandenlang zichtbaar.

Hebben de gebeurtenissen rond Credit Suisse nog verdere gevolgen?

Op dit moment kunnen we nog niet exact overzien wat de consequenties zijn. Feit is dat Credit Suisse niet is omgevallen en dat UBS de verplichtingen nu overneemt. Daarmee is het besmettingsgevaar waarschijnlijk beperkt.

Het negatieve sentiment rond banken en coco’s zal nog langere tijd kunnen aanhouden. De bankwinsten zullen ook minder verbeteren dan verwacht wanneer de kredietopslagen verhoogd blijven.

Daar staat tegenover dat de kapitaalpositie van Europese banken sterk is en de waardering laag. Bovendien zorgt de overname door UBS ervoor dat het systeemrisico vermindert en laat ze zien dat toezichthouders nog actiever zijn om de liquiditeitspositie van banken te adresseren.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.