Zo werkt de core-factor-satellite-strategie bij beleggen

Bij Rabobank hanteren we voor de actieve beheerportefeuilles (Rabo Beheerd Beleggen Actief en Exclusief) een specifieke strategie: de core-factor-satellite-strategie. Dat klinkt buitenaards, maar is in feite een mix van passief en actief beleggen in aandelen, die verschillende soorten rendement combineert. Hoe werkt het als je op deze manier een portefeuille inricht en wat zijn de voor- en nadelen?

Core-satellite strategie

Bij een core-satellite-strategie wordt de portfolio opgebouwd uit een vaste kern, met daaromheen een aantal satellieten. De naam core-satellite strategie verwijst naar het zonnestelsel. De manen (satellites) draaien om een planeet (de core). De portefeuille bestaat bij Rabobank uit een combinatie van passieve beleggingen en actieve beleggingen in thema’s en macro-economische kansen. Hierdoor zijn er verschillende soorten rendement mogelijk.

Tenslotte voegen we als onderscheidend element een factordeel toe aan de portefeuilles. De balans tussen rendement, kosten en risico moet hierbij goed gemanaged worden. De verdeling en de verhouding tussen de hoeveelheid core en satellites verschilt binnen de diverse beheerproposities.

Wat is de core?

Voor het coregedeelte van de portefeuille worden aandelen gekocht in zogeheten passieve fondsen. Dat betekent dat er gebruikgemaakt wordt van fondsen die zo nauwkeurig mogelijk een benchmark volgen. Voor Rabobank Beheerd Beleggen is dat de wereldaandelenindex (ACWI) van MSCI, maar dan wel mét een CO2-reductietarget. Dat wil zegen dat het fonds zo wordt samengesteld dat de CO2-uitstoot van de portefeuille 30% lager is dan die van de MSCI ACWI index. Die aanpassing aan een CO2-target gebeurt overigens ook bij het factordeel. Het rendement op het coredeel van de portefeuille is het marktrendement.

Factorbeleggen: toevoeging van 5 factoren

Een factor is een specifieke risicobron die op de lange termijn rendement (een factorpremie) geeft, boven op de vergoeding voor het algemene marktrisico. Het factordeel binnen deze strategie is een specifieke toevoeging van Rabobank. Het bestaat uit actieve beleggingen in aandelen die kenmerkende eigenschappen (factoren) hebben waarvan in het verleden is aangetoond dat ze de markt kunnen verslaan.

We hanteren vijf factoren, die door actieve managers worden ingevuld met behulp van een kwantitatief model:

- Waarde: aandelen met een lage waardering (value stocks)

- Omvang: aandelen van bedrijven met een kleine beursomvang (smallcaps)

- Momentum: aandelen met een positieve koersontwikkeling in de voorgaande maanden

- Kwaliteit: aandelen van bedrijven met een hoge winstgevendheid en lage schuldengraad

- Lage volatiliteit: aandelen met een lage beweeglijkheid op de beurs

Satellieten als bron van alpha

De derde bron van rendement in deze strategie is alpha. Deze term geeft in de financiële wereld aan hoeveel meer rendement er is, vergeleken met de markt of de gevolgde index. Alpha is in deze strategie afkomstig van de satellieten. Per aandelenfonds zijn er tussen vijf en zeven satellieten.

Van het totale vermogen in de aandelenstrategie gaat 25 procent naar de satellieten. Die worden op twee manieren ingevuld. Er is een macrofonds: hierin ligt de focus op bepaalde regio’s, landen en global brands. Door in te spelen op onder meer de veranderingen in de economische cyclus, overheidsbeleid en monetair beleid en waarderingsverschillen, wordt geprobeerd om rendement te maken. Deze actieve manier van beleggen wordt gedaan door zogeheten externe managers die hier speciaal voor worden geselecteerd.

De andere manier is themabeleggen. Dat is georiënteerd op de lange termijn, met een focus op structurele groeithema’s. Denk hierbij hernieuwbare energie, future of mobility en circulariteit. Momenteel is ongeveer 10% van de aandelenportefeuilles van RBB Exclusief specifiek belegd in thema’s, via het 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds.

Waarom een core-factor-satellite-strategie?

Er zijn voordelen aan het opbouwen van de portefeuille op deze manier. Als je alleen in core zou beleggen, en dus alleen passief een benchmark zou volgen, ontstaat het effect dat bedrijven die groter worden steeds dominanter worden binnen die benchmark. Vergelijk het met een struik in de tuin die steeds meer ruimte inneemt en de rest verdringt. Door naast een passief deel in de portefeuille een ander deel actief te beleggen, geloven we dat er alpha (rendement) te behalen is.

De voornaamste voordelen van deze strategie zijn:

brede spreiding van de portefeuille de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit het volgen van langetermijntrends

Een nadeel van deze strategie is dat er relatief meer kosten gemaakt worden dan met een puur passieve benadering. Er wordt deels actief belegd en dat is duurder, onder meer door een groter aantal transacties. Hierbij profiteert Rabobank met de 1895-fondsen overigens wel van haar inkoopkracht.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Man kijkt op laptop

Beter beleggen

Verder de diepte in over beleggen? Onze experts geven je graag inzicht in verschillende beleggingsonderwerpen. Bovendien laten ze wekelijks hun licht schijnen over ontwikkelingen op de financiële markten.

Ga naar beleggingsnieuws
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer