Risico verlagen door spreiding

Spreiding in je beleggingsportefeuille is belangrijk. Het betekent dat je je inleg spreidt over meerdere beleggingen. Op deze manier is je portefeuille minder gevoelig voor beursschommelingen. In dit artikel leggen we je alles uit over spreiding en waar je aan moet denken bij het inrichten van een goed gespreide portefeuille.

Hoe breng je spreiding aan in je beleggingen?

Het spreiden van je beleggingsportefeuille kun je doen door te beleggen in een aantal verschillende aandelen en obligaties, dus in verschillende titels. Naast deze manier is het verstandig om je aandelen te spreiden over verschillende landen (regio’s) en industrieën (sectoren). Bepaalde gebeurtenissen, die niet altijd te voorspellen zijn, zijn voor de ene belegging gunstig, en voor de andere juist ongunstig. Een stijging van de olieprijs bijvoorbeeld is goed voor een oliemaatschappij maar ongunstig voor een transportbedrijf. Specifiek binnen obligaties bestaat dan ook nog de mogelijkheid om te spreiden over de kredietwaardigheid, looptijden en rentegevoeligheid. Tot slot kan er ook nog gekozen worden voor spreiding door verschillende beleggingscategorieën toe te voegen aan een beleggingsportefeuille, zoals vastgoed of grondstoffen. Op die manier verminder je de samenhang tussen bepaalde beleggingen en daarmee neemt het risico van de portefeuille aanzienlijk af.

Illustratie weegschaal me munten

Spreiding aandelen en obligaties

Een maatstaf voor de samenhang is correlatie. Tussen -1 en 0 spreken we van negatieve correlatie. Wanneer de correlatie negatief is, gaat de ene titel omhoog als de ander omlaag gaat, vooral bij aandelen en (staats)obligaties. Het is vaak zo dat bij een fors dalende aandelenmarkt beleggers vluchten in (staats)obligaties, die daardoor in koers stijgen. Obligaties hebben dus een bufferfunctie. Naast dat spreiding zorgt voor stabiliteit en een verminderd risico, is het ook zo dat de kans op koerswinst vermindert, die ontstaat door grote koersschommelingen. Omdat je door spreiding relatief minder inlegt op een individueel aandeel met veel winst, is de kans op een hoge winst op portefeuilleniveau kleiner. Maar voor verstandig beleggen geldt: belangrijker dan winst op de korte termijn, is het realiseren van je lange termijn doelen.

Verstandig beleggen

Het aanbrengen van spreiding in je portefeuille is een manier van verstandig beleggen. Spreiden zorgt ervoor dat je beleggingsportefeuille negatieve scenario’s moet kunnen doorstaan. Wanneer je bij Rabobank belegt, kun je ervan uitgaan dat er een ruime keuze is in aandelen en obligaties waarmee een goed gespreide portefeuille kan worden opgebouwd. Wanneer je zelf een beleggingsportefeuille inricht, kies je zelf in welke mate je je inleg wilt spreiden. Bij Rabo Beheerd Beleggen spreiden onze experts jouw inleg voor je. Ga dus voor jezelf na of je genoeg kennis hebt over beleggen om een goed gespreide portefeuille samen te stellen én te onderhouden. Anders past Rabo Beheerd Beleggen misschien beter bij jou.

Ontdek welke beleggingsvorm bij je past

Bewuste risico's

Verstandig beleggen is meer dan alleen het spreiden van je inleg. Zo betekent verstandig beleggen niet dat je geen risico’s kunt nemen in je beleggingsportefeuille. Een voorbeeld van een risico bij beleggen, is het relatief meer inleggen in een aandeel waarvan verwacht wordt dat dit aandeel veel rendement gaat opleveren. Het risico is dat dit dan toch niet gebeurt en je daardoor een gedeelte van je inleg verliest. Hoe groter de daling, hoe langer het vaak duurt voordat je weer op het startpunt bent. De nadruk moet dan ook liggen op het beperken van verliezen en zoals gezegd is spreiding daarin van essentieel belang. Er is dus ruimte voor risicovollere keuzes, maar die moeten weloverwogen zijn.

Wist je dat...

...aan beleggen risico’s verbonden zijn? De waarde van je belegging kan fluctueren en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.