Dit is wat beleggen kan opleveren - Jonge vrouw en man liggen op de bank en berekenen het mogelijke rendement op hun beleggingen

Dit is wat beleggen kan opleveren

Op deze pagina laten we je zien wat beleggen je mogelijk kan opleveren. Onthoud dat niemand precies kan voorspellen hoe de beurzen zich in de toekomst ontwikkelen en wat dit voor gevolgen heeft op het rendement van je beleggingen. Daarom zijn de uitkomsten die we hier geven geen garantie. Meer informatie over wat rendement is, rendement berekenen en de risico’s van beleggen lees je verderop.

Bereken wat beleggen mogelijk kan opleveren

Jouw mogelijkhedenMarktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Beleggen

Inleg

Rendement

Verwacht eindbedrag

Hoe is dit berekend?
Let op! De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Goed om te weten

  • Je krijgt geen inzicht of advies of sparen beter bij je past dan beleggen of juist andersom.
  • Je krijgt geen aanbod of advies om een product te kopen, aan te passen of te beëindigen.
  • Er wordt in de berekening geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.
  • Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Sparen

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je geld vastzet op een spaarrekening. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.

Marktverwachting sparen:

Een concrete voorspelling van de spaarrente is niet mogelijk. Je kunt spaarrente zien als een tarief dat banken hanteren om over je spaargeld te beschikken. Om je een indruk te geven van het effect van een lagere of hogere rente tonen we drie scenario’s. De eindwaarde per scenario wordt als volgt berekend:

  • Zoals verwacht: op basis van de actuele rente.
  • Zeer goede markt: op basis van de actuele rente +1%.
  • Zeer slechte markt: op basis van de actuele rente -1%.

Waarom rekenen we met -1% en +1%?

Je weet niet hoe de spaarrente zich ontwikkelt. Verschillende factoren zijn hierbij van belang. Er zijn geen garanties dat de huidige lage rente zo blijft. Ook niet dat de rente verder daalt of juist stijgt. Daarom rekenen we met -1% bij een zeer slechte markt en +1% bij een zeer goede markt. Dit zijn rekenkundige aannames. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De rente kan hoger of lager zijn, waardoor de eindwaarde ook hoger of lager kan uitvallen.

Beleggen

Rendement van beleggen

Voor het bepalen van het rendement kijken we naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen. We rekenen met de verwachte rendementen van ons beleggingsproduct Rabo Beheerd Beleggen Basis en houden rekening met de kosten van dit product voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en het verwachte eindbedrag. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het beleggingsproduct dat je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden.

Marktverwachting beleggen:

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Beleggingsprofiel

In de berekening stemmen we het beleggingsprofiel af op de looptijd die je hebt gekozen. We gaan ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft.

Wist je dat...

je met Rabo Beheerd Beleggen belegt in exclusieve beleggingsfondsen? Je geld wordt daarmee op een duurzame manier belegd doordat we bij onze beleggingskeuzes rekening houden met milieu, samenleving en een goed bestuur (ESG). Hiermee streven we niet alleen naar een financieel rendement, maar streven we ook een verantwoord rendement na.

Wat is rendement?

Rendement is de opbrengst of het verlies van je belegging. Dit wordt meestal weergegeven in een percentage van het bedrag dat je hebt ingelegd en als absoluut bedrag. Rendement en risico gaan altijd hand in hand. Hoe hoger het verwacht rendement, hoe meer risico je bereid moet zijn te accepteren.

Rendement berekenen

Het exact berekenen van je rendement is lastig. Je weet nooit hoe de beurzen zich zullen ontwikkelen en wat dit voor gevolgen heeft voor het rendement van je beleggingen. Daarom gaan we in onze tool hierboven uit van een mogelijk rendement. Voor het bepalen van dit (mogelijke) rendement kijken we onder andere naar de resultaten uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Meer weten over hoe we je verwachte eindbedrag inclusief rendement berekenen? Klik dan op ‘Hoe is dit berekend’ in onze tool.

YouTube Explainers - Rabo Helpt - Beleggen met kleine bedragen

Beleggen met kleine bedragen

Beleggen met weinig geld klinkt misschien een beetje vreemd, maar ook met kleine bedragen kun je beleggen. In deze video leggen Erwin en Mirjana je uit hoe je een mooi bedrag kunt opbouwen zonder hier maandelijks veel geld aan kwijt te zijn. Zo geven ze je tips en zie je wat beleggen met kleine bedragen kan opleveren.

man kijkt op zijn mobiel

Beginnen met beleggen

Beginnen met beleggen kan voor veel mensen best spannend zijn. Want hoe werkt beleggen eigenlijk? Welke beleggingsvorm moet je kiezen? En hoe zit het met het rendement en risico? Geen zorgen, wij leggen je dit graag uit.

Ontdek hoe beleggen werkt
Illustratie weegschaal me munten

Risico's van beleggen

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren en je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Ondanks dat dit hopelijk geen verrassing voor je is, kunnen we ons goed voorstellen dat je wilt weten wat deze risico’s precies zijn en hoe je hiermee om kunt gaan.

Beleggen voor je pensioen

Je pensioen aanvullen door te beleggen? Met Rabo ToekomstBeleggen start je nu met beleggen om zodra je straks de AOW-leeftijd hebt bereikt, het opgebouwde bedrag periodiek uit te laten keren. Een groot voordeel van sparen en beleggen voor je pensioen is dat je in veel gevallen (een deel) van je inleg terug kunt krijgen via de belastingaangifte. Daarnaast betaal je geen vermogensrendementsheffing over je opgebouwde vermogen. Een belastingvriendelijk aanvullend inkomen op je pensioen dus.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer