Rendement en risico

Risico en rendement bij beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Dit betekent ook dat je zelf aangeeft welk beoogd risico je wilt lopen. Je kiest een passend beleggingsprofiel, waarmee je zelf bepaalt met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen. Wanneer je situatie wijzigt, kun je je beleggingsprofiel altijd aanpassen. Beleg je via Rabo Zelf Beleggen, dan betaal je transactiekosten om je portefeuille in lijn te brengen met je nieuwe beleggingsprofiel. Heb je Rabo Beheerd Beleggen of Rabo ToekomstBeleggen, dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Doel om te beleggen

Voordat je je beleggingsprofiel vaststelt, is het belangrijk dat je weet voor welk doel je wilt beleggen. Enkele voorbeelden van een beleggingsdoel zijn:

een (groter) huiseen wereldreiseen grote uitgave(studie van) kinderenbeleggen als hobbyinkomen voor later (aanvulling op uw pensioen)behoud van vermogen

Bij het ene doel wil je wellicht minder risico lopen dan bij het andere.

Op welke termijn wil je je doel bereiken?

Het is daarnaast belangrijk dat je weet op welke termijn je je doel wilt bereiken. Als de termijn nog lang is, kan meer risico worden genomen. Naarmate de einddatum dichterbij komt, adviseren we je om je risico af te bouwen door te kiezen voor een defensiever beleggingsprofiel. Bij een langere periode heb je namelijk meer kans  om een eventueel verlies door koersdalingen goed te maken. Heb je geen specifiek doel (of geen specifieke einddatum), dan is het nog steeds van belang om een beleggingshorizon te bepalen. Dat is de periode waarvan je kunt overzien dat je je belegbare vermogen niet direct nodig hebt.

Hoewel je op ieder moment kunt stoppen, adviseren we om voor je beleggingen een minimale periode van 7 jaar aan te houden.

Risico en rendement

Als je belegt, moet je er rekening mee houden dat er een kans bestaat dat je een deel van je oorspronkelijke inleg kunt verliezen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico je zult moeten accepteren.

De inschatting van dit risico is onderverdeeld in vijf categorieën. Iedere categorie kent een inschatting van een mogelijk verlies in een slecht marktscenario (neerwaarts risico) en van de mogelijke winst bij een goed marktscenario (verwacht rendement).

In het onderstaande schema zie je voor ieder beleggingsprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Ook is de geadviseerde minimale beleggingshorizon voor ieder beleggingsprofiel opgenomen. We gaan daarbij uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille, passend bij het beleggingsprofiel.

Rabo Beheerd Beleggen Basis, Rabo ToekomstBeleggen

Beleggingsprofiel Verwachte rendement* Neerwaarts risico Minimale beleggingshorizon
Zeer Defensief** - - -
Defensief 2,1% -10% 2 jaar of langer
Neutraal 3,1% -15% 5 jaar of langer
Offensief 4,2% -25% 10 jaar of langer
Zeer Offensief 5,3% -35% 15 jaar of langer

Rabo Beheerd Beleggen Actief

Beleggingsprofiel Verwachte rendement* Neerwaarts risico Minimale beleggingshorizon
Zeer Defensief** - - -
Defensief 2,6% -10% 2 jaar of langer
Neutraal 3,7% -15% 5 jaar of langer
Offensief 4,8% -25% 10 jaar of langer
Zeer Offensief 5,9% -35% 15 jaar of langer

Rabo Beheerd Beleggen Exclusief, Rabo Advies Beleggen, Individueel Vermogensbeheer

Beleggingsprofiel Verwachte rendement* Neerwaarts risico Minimale beleggingshorizon
Zeer Defensief** - - -
Defensief 2,8% -10% 2 jaar of langer
Neutraal 4,0% -15% 5 jaar of langer
Offensief 5,1% -25% 10 jaar of langer
Zeer Offensief 6,2% -35% 15 jaar of langer

*De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van je beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder beleggingsprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille.

**Wij bieden beleggingsprofiel Zeer Defensief momenteel niet aan. Als gevolg van de lage rente in de markt kan geen portefeuille gemaakt worden met het gewenste verwachte rendement en neerwaarts risico.

De kosten van de fondsaanbieders (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin niet verwerkt. Ook de tarieven die de Rabobank doorberekent zijn hierin nog niet meegenomen. Zouden we deze kosten wel doorberekenen, dan vallen de getoonde rendementscijfers lager uit.

rendement en risico

Risicometer Beleggen: beter inzicht in beleggingsprofielen

De Risicometer Beleggen is ontwikkeld om de standaard beleggingsportefeuilles van banken onderling beter te kunnen vergelijken. De risicometer is een eenvoudige indicator van het minimale en het maximale risico dat met een bepaald beleggingsprofiel of standaard beleggingsportefeuille wordt gelopen. De risicoschaal loopt van 1 tot en met 7, waarbij 1 het profiel is met het minste risico. Hieronder zie je de risicometers die bij onze beleggingsprofielen horen.

Lees meer

Je portefeuille en je beleggingsprofiel

Kies je ervoor om te laten beleggen door ervaren experts? Als het nodig is, zorgen zij ervoor dat je beleggingsportefeuille wordt bijgesteld in lijn met je gekozen beleggingsprofiel. Zo loop je geen onnodig risico. Wanneer je ervoor kiest om zelf te beleggen, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Wil je hulp om te bepalen welke beleggingsvorm het beste bij je past?

Doe de beleggerstest Lees meer over onze beleggingsvormen