Twee mannen overleggen

Rendement en risico: kies een passend beleggingsprofiel

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Dit betekent ook dat je zelf aangeeft welk beoogd risico je wilt lopen. Je kiest een passend beleggingsprofiel, waarmee je zelf bepaalt met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen. Wanneer je situatie wijzigt, kun je je beleggingsprofiel altijd aanpassen.

Extra kosten?

Beleg je via Rabo Zelf Beleggen, dan betaal je transactiekosten om je portefeuille aan te passen naar mate het risico dat je bereid bent te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om offensiever of defensiever te gaan beleggen. Heb je Rabo Beheerd Beleggen of Rabo ToekomstBeleggen, dan zijn er geen extra kosten verbonden aan het aanpassen van je beleggingsprofiel (en dus de mogelijke aan- en verkopen van je beleggingen).

Wat is je beleggingsdoel?

Voordat je je beleggingsprofiel vaststelt, is het belangrijk dat je weet voor welk doel je wilt beleggen. Enkele voorbeelden van een beleggingsdoel zijn:

Je wilt een (groter) huis Je wilt een wereldreis maken Voor (de studie van) de kinderen Inkomen voor later (als aanvulling op je pensioen) Behoud van vermogen Algemene vermogensgroei

Op welke termijn wil je je doel bereiken?

Het is daarnaast belangrijk dat je weet op welke termijn je je doel wilt bereiken. Als de termijn nog lang is, kan meer risico worden genomen. Naarmate de einddatum dichterbij komt, adviseren we je om je risico af te bouwen door te kiezen voor een defensiever beleggingsprofiel. Bij een langere periode heb je namelijk meer kans om een eventueel verlies door koersdalingen goed te maken. Heb je geen specifiek doel (of geen specifieke einddatum), dan is het nog steeds van belang om een beleggingshorizon te bepalen. Dat is de periode waarvan je kunt overzien dat je je belegbare vermogen niet direct nodig hebt.

Hoewel je op ieder moment kunt stoppen, adviseren we om voor je beleggingen een minimale periode van 7 jaar aan te houden.

Rendement en risico van onze beleggingsprofielen

Als je belegt, moet je er rekening mee houden dat er een kans bestaat dat je (een deel van) je oorspronkelijke inleg kunt verliezen. Hoe hoger het verwacht rendement, hoe meer risico je zult moeten accepteren.

De inschatting van dit risico is onderverdeeld in vijf categorieën. Iedere categorie kent een inschatting van een mogelijk verlies in een slecht marktscenario (neerwaarts risico) en van de mogelijke winst bij een goed marktscenario (verwacht rendement).

In het onderstaande schema zie je voor ieder beleggingsprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Ook is de geadviseerde minimale beleggingshorizon voor ieder beleggingsprofiel opgenomen. We gaan daarbij uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille, passend bij het beleggingsprofiel.

Rabo Beheerd Beleggen Basis, Rabo ToekomstBeleggen
Beleggingsprofiel Verwacht rendement* Neerwaarts risico Minimale beleggingshorizon
Zeer Defensief** - - -
Defensief 2,2% -10% 2 jaar of langer
Neutraal 3,3% -15% 5 jaar of langer
Offensief 4,3% -25% 10 jaar of langer
Zeer Offensief 5,3% -35% 15 jaar of langer

*De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van je beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder beleggingsprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille.

**Wij bieden beleggingsprofiel Zeer Defensief momenteel niet aan. Als gevolg van de lage rente in de markt kan geen portefeuille gemaakt worden met het gewenste verwachte rendement en neerwaarts risico.

De kosten van de fondsaanbieders (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin niet verwerkt. Ook de tarieven die de Rabobank doorberekent zijn hierin nog niet meegenomen. Zouden we deze kosten wel doorberekenen, dan vallen de getoonde rendementscijfers lager uit.

Rabo Beheerd Beleggen Actief
Beleggingsprofiel Verwacht rendement* Neerwaarts risico Minimale beleggingshorizon
Zeer Defensief** - - -
Defensief 2,7% -10% 2 jaar of langer
Neutraal 3,8% -15% 5 jaar of langer
Offensief 4,9% -25% 10 jaar of langer
Zeer Offensief 5,9% -35% 15 jaar of langer

*De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van je beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder beleggingsprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille.

**Wij bieden beleggingsprofiel Zeer Defensief momenteel niet aan. Als gevolg van de lage rente in de markt kan geen portefeuille gemaakt worden met het gewenste verwachte rendement en neerwaarts risico.

De kosten van de fondsaanbieders (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin niet verwerkt. Ook de tarieven die de Rabobank doorberekent zijn hierin nog niet meegenomen. Zouden we deze kosten wel doorberekenen, dan vallen de getoonde rendementscijfers lager uit.

Rabo Beheerd Beleggen Exclusief, Rabo Advies Beleggen, Individueel Vermogensbeheer
Beleggingsprofiel Verwacht rendement* Neerwaarts risico Minimale beleggingshorizon
Zeer Defensief** - - -
Defensief 3,0% -10% 2 jaar of langer
Neutraal 4,0% -15% 5 jaar of langer
Offensief 5,1% -25% 10 jaar of langer
Zeer Offensief 6,2% -35% 15 jaar of langer

*De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van je beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder beleggingsprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille.

**Wij bieden beleggingsprofiel Zeer Defensief momenteel niet aan. Als gevolg van de lage rente in de markt kan geen portefeuille gemaakt worden met het gewenste verwachte rendement en neerwaarts risico.

De kosten van de fondsaanbieders (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin niet verwerkt. Ook de tarieven die de Rabobank doorberekent zijn hierin nog niet meegenomen. Zouden we deze kosten wel doorberekenen, dan vallen de getoonde rendementscijfers lager uit.

Risicometer Beleggen: een objectieve risico-indicator

De Risicometer Beleggen is ontwikkeld om de beleggingsprofielen en de standaard beleggingsportefeuilles van banken onderling beter te kunnen vergelijken. De risicometer is een eenvoudige indicator van het minimale en het maximale risico dat met een bepaald beleggingsprofiel of standaard beleggingsportefeuille wordt gelopen.

Lees meer over de Risicometer Beleggen

Je portefeuille en je beleggingsprofiel

Kies je ervoor om te laten beleggen door ervaren experts met Rabo Beheerd Beleggen? Als het nodig is, zorgen zij ervoor dat je beleggingsportefeuille wordt bijgesteld in lijn met je gekozen beleggingsprofiel. Zo loop je geen onnodig risico. Wanneer je ervoor kiest om zelf te beleggen met Rabo Zelf Beleggen, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor.

Wil je hulp om te bepalen welke beleggingsvorm het beste bij je past?

Doe de beleggerstestBekijk onze beleggingsvormen en producten