Een optie (ook wel ‘derivaat’ genoemd) is een recht om binnen of na een afgesproken periode een beleggingsproduct te kopen of te verkopen. Dit gebeurt tegen een vooraf bepaalde (uitoefen)prijs. Bijvoorbeeld 50 aandelen tegen een waarde van € 5,00.

Als je een optierecht koopt, dan heb je het recht om binnen een afgesproken periode het beleggingsproduct te kopen of te verkopen tegen de vooraf afgesproken prijs.

Je kunt een optierecht ook verkopen. Dan ben je verplicht om binnen een afgesproken periode je beleggingsproduct te kopen of te verkopen tegen de vooraf afgesproken prijs.

In welke opties kun je beleggen bij de Rabobank?

Je kunt bij ons beleggen in opties van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel: opties op de beursindex BEL20 en op de aandelen uit deze index. Ook kun je handelen in opties op aandelen die deel uitmaken van de AEX- of AMX-index en waarvan optieseries worden uitgegeven (zoals Aegon, Heijmans, ING of Unilever).

Marginverplichting bij ‘ongedekt’ schrijven

Als je een calloptie schrijft terwijl je de onderliggende waarde zelf bezit, wordt de optie als ‘gedekt’ aangemerkt. Je kunt ook een calloptie schrijven zonder dat je de onderliggende waarde bezit. In zo’n geval is er sprake van ‘ongedekt’ schrijven. Geschreven putopties zijn altijd ongedekt. Aan deze zogenaamde shortposities zijn risico’s verbonden. Daarom verlangen wij van de houder van de shortpositie een zekerheid, margin genaamd. De hoogte van het marginpercentage van het fonds hangt af van de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde, oftewel de volatiliteit. Het marginpercentage van een fonds wordt iedere maand opnieuw door ons berekend en kan daardoor wijzigen.

Marginpercentages maart 2021 (PDF)
Optieseries en looptijden

Er worden regelmatig nieuwe optieseries uitgegeven met verschillende uitoefenprijzen. Optieseries kunnen een korte looptijd hebben van een maand of een langere looptijd van meerdere jaren. Voor de AEX-index en verschillende aandelen uit de AEX-index bestaan ook opties met een zeer korte looptijd van een week of een dag.