Tarieven voor beleggen bij de Rabobank

Transparant over kosten

Beleggingstarieven bij de Rabobank

Waaruit bestaan de tarieven voor beleggen bij de Rabobank? U betaalt per kwartaal een bedrag voor onze basisdienstverlening. Onder deze dienstverlening valt:

  • het aanhouden van uw effectenrekening
  • de administratie van uw stukken
  • het opstellen van uw fiscaal jaaroverzicht
  • het beschikbaar stellen van uw digitale rekeningafschriften
  • het online aanbieden van informatie en overzichten van uw beleggingsportefeuille en mutaties via Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Afhankelijk van uw beleggingsproduct betaalt u daarnaast een bedrag voor advies en monitoring, portefeuillebeheer, transactiekosten en papieren rekeningafschriften. In de Brochure Tarieven Beleggen bij de Rabobank ziet u welke kosten bij welk beleggingsconcept van toepassing zijn.

Brochure Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Transparant over kosten

Wij brengen onze kosten voor beleggen rechtstreeks bij u in rekening. Wij ontvangen geen distributievergoedingen en bieden uitsluitend beleggingsfondsen aan die werken zonder distributievergoeding. Dit komt het rendement van deze beleggingsfondsen ten goede. En het is wel zo helder.

Uitleg over uw effectennota

De kosten voor onze beleggingsdiensten worden ieder kwartaal automatisch afgeschreven van uw rekening. Op de bijbehorende effectennota vindt u de specificatie van het geïncasseerde bedrag. Hieronder vindt u voorbeelden van effectennota’s met uitleg over de getoonde bedragen:

Uitleg effectennota Rabo Advies Beleggen

Uitleg effectennota Rabo Beheerd Beleggen Actief

Uitleg effectennota Rabo Zelf Beleggen (Actief)

Uitleg effectennota Rabo RendeMix

De nota is digitaal beschikbaar via Rabo Internetbankieren. U kunt tegen betaling ook kiezen voor een abonnement op papieren nota's via de post.

Contact

Rabobank