Een groep jongeren aan tafel

Onderzoek jongeren en beleggen

42% van de Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar belegt en/of heeft cryptovaluta. Traditioneel beleggen in aandelen, obligaties, fondsen en/of indextrackers is favoriet bij de jongvolwassenen (31%). Ruim een kwart (27%) is in het bezit van cryptovaluta. De meest genoemde reden om te beleggen is om vermogen op te bouwen. En hoewel jongeren zelf aangeven dat je dit alleen moet doen als je voldoende kennis hebt, lijken zij dit zelf niet allemaal te hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van Nibud en Rabobank dat onlangs is uitgevoerd onder 1.568 jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar. Lees hieronder meer over het onderzoek en onze tips.

Beleg alleen met geld dat je kunt missen

Ruim driekwart (77%) van de jongvolwassenen vindt dat je alleen moet beleggen met geld dat je kunt missen. Van degenen die niet beleggen, is het aandeel met 81% nog iets hoger. De meeste jongvolwassenen zijn zich bewust van het risico van beleggen en dat het onverstandig is hiervoor geld te gebruiken dat je niet kunt missen of niet hebt.

Groot deel van de beleggers heeft ook spaargeld

Dat beleggen in opkomst is, betekent niet dat jongvolwassenen niet meer sparen. Het overgrote deel van de jongvolwassenen (86%) heeft namelijk spaargeld op een bankrekening of contant. Een relatief beperkte groep (9%) heeft geen spaargeld.

Cryptovaluta populair

In het onderzoek komt naar voren dat cryptovaluta populair zijn onder jongeren: maar liefst 27% heeft ze in bezit. Jongvolwassenen vinden cryptovaluta een minder goede manier van vermogensopbouw dan beleggen in aandelen, obligaties, fondsen en/of indextrackers. Zij vinden investeren in cryptovaluta dan ook risicovoller dan beleggen in aandelen, obligaties, fondsen en/of indextrackers.

Onvoldoende begrip van risicospreiding

Om te meten of jongvolwassenen kennis hebben over beleggen, is aan respondenten een vraag gesteld over het thema risicospreiding. Opvallend is dat 43% van de beleggende respondenten niet het juiste antwoord geeft. Terwijl 55% van de beleggers die het goede antwoord niet wist, wel vindt dat je alleen zou moeten beleggen als je er verstand van hebt. Kennis over beleggen is belangrijk voor jongvolwassenen, maar zij beschikken hier zelf niet altijd over.

Beleggen op een verstandige manier

Veel mensen beleggen om meer uit hun geld te halen. Om op wereldreis te gaan, hun droomhuis te kunnen kopen of om straks eerder te stoppen met werken. Wat jouw reden ook is om te beleggen, het is belangrijk om dit op een verstandige manier te doen. Doe de test en ontdek aan de hand van een paar vragen hoe financieel gezond jij belegt.

5 gouden regels voor financieel gezond beleggen

Beleg met geld dat je ‘over hebt’ en langere tijd kunt missen.
Spaar voor een buffer voor onvoorziene uitgaven.
Spreid je beleggingen door wereldwijd te beleggen/aan te kopen, in meerdere beleggingscategorieën en sectoren.
Beleg in producten die je begrijpt, of laat het door een expert doen.
Maak voor je beleggingsbeslissingen gebruik van (online) hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen, zo houd je je kennis op peil.