Er zijn verschillende woonverzekeringen die je verzekeren tegen uiteenlopende risico’s. Zo zorg je voor zekerheid in onverwachte situaties. Een voorbeeld is de hypotheekbescherming. Ook wel woonlastenverzekering genoemd.

  Illustratie van coronavirus

  Corona en je verzekeringen

  De maatregelen rondom het coronavirus raken ons allemaal. Misschien heeft dit ook wel invloed op de betaalbaarheid van jouw hypotheek. Heb jij hypotheekbescherming afgesloten en ben je benieuwd wat er vergoed wordt?

  Lees meer

  Wat is hypotheekbescherming?

  Met hypotheekbescherming verzeker je het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De maandelijkse uitkering die je ontvangt draagt bij aan het betalen van je hypotheek. De verzekering is een tijdelijke oplossing zodat je kunt herstellen of op zoek kunt gaan naar een nieuwe baan.

  Dekking hypotheekbescherming

  Je kunt hypotheekbescherming afsluiten met dekking voor:

  Alleen arbeidsongeschiktheidArbeidsongeschiktheid en werkloosheid

  Het is niet mogelijk om alleen werkloosheid te verzekeren.

  Dekking bij arbeidsongeschiktheid

  Interpolis keert uit als je ziek bent of niet kunt werken.

  De uitkering start één jaar nadat je arbeidsongeschikt werd omdat de werkgever in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid het salaris meestal volledig doorbetaalt.De uitkering stopt als de gekozen uitkeringsduur is bereikt of zodra je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

  Dekking bij werkloosheid

  Interpolis keert uit als je werkloos wordt.

  Je ontvangt de uitkering zodra je volledig werkloos bent en recht hebt op een WW-uitkering van het UWV. Ga je daarna voor minder dan de helft van het oude aantal uren aan het werk? Dan blijft de uitkering van Interpolis volledig doorlopen.De uitkering stopt na twaalf maanden. Als je eerder werk vindt stopt de uitkering ook. Als je een tijdelijk dienstverband hebt, stopt de uitkering van Interpolis in elk geval drie maanden na het einde van het dienstverband.Stopt je WW-uitkering vanuit het UWV, maar ben je nog steeds werkloos? Dan keert de Hypotheekbescherming toch uit zolang de maximale uitkeringsduur van twaalf maanden nog niet is bereikt.

  Onze financieel adviseurs geven je graag meer informatie over hypotheekbescherming. Bijvoorbeeld door middel van een vrijblijvende premieberekening. Een oriëntatiegesprek is kosteloos.

  Wat je nog meer moet weten over hypotheekbescherming

  Hypotheekbescherming wijzigen of beëindigen

  Wijzigen
  Heb je een woonlastenverzekering en wil je een wijziging doorvoeren? Geef dit dan door aan jouw lokale Rabobank. Neem contact op als je:

  minder of meer gaat werkeneen andere baan krijgtstopt met werkenverhuist of je hypotheeklasten veranderenbuiten Nederland gaat werken of wonenje hypotheek afloststart als zelfstandige

  Beëindigen
  Je sluit de woonlastenverzekering voor minimaal één jaar af. Na dat eerste jaar mag je de verzekering ieder moment opzeggen. Hierbij geldt wel een opzegtermijn van een maand.

  Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid melden

  Meld je arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zo snel mogelijk aan Interpolis. Doe dit in ieder geval binnen vier maanden, anders kan het gevolgen hebben voor je recht op uitkering. Je ontvangt daarna schriftelijk informatie van Interpolis over wat je verder moet doen.

  Hoe bepaalt Interpolis de hoogte van de premie?

  De premie voor de hypotheekbescherming is gebaseerd op de volgende gegevens:

  leeftijdlooptijd van de verzekeringgekozen uitkeringsbedraguitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheiddekking (alleen arbeidsongeschiktheid of ook werkloosheid) 

  Voorbeeld
  In het voorbeeld hieronder zie je de maandelijkse premie bij:

  een looptijd van 30 jaareen uitkeringsduur bij werkeloosheid van twaalf maandeneen variabele uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid

  Arbeidsongeschiktheid:
  Maandelijkse uitkering van € 500

  Uitkeringsduur arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Leeftijd verzekerde4 jaar8 jaar12 jaar
  25 jaar€ 6,37€ 8,65€ 11,94
  35 jaar€ 9,45€ 13,69€ 17,48
  45 jaar€ 11,03€ 16,70€ 21,16

  Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid:
  Maandelijkse uitkering van € 300 bij arbeidsongeschiktheid en € 500 bij werkloosheid

  Uitkeringsduur arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Leeftijd verzekerde4 jaar8 jaar12 jaar
  25 jaar€ 14,41€ 19,83€ 21,46
  35 jaar€ 17,42€ 19,24€ 23,12
  45 jaar€ 18,83€ 23,08€ 26,87

  Bovenstaande tabel is slechts een voorbeeld van wat de hypotheekbescherming kost. Wil je weten wat de kosten zijn in jouw situatie? Onze financieel adviseurs maken graag een berekening voor je.

  Je betaalt de premie per maand vooraf door middel van een automatische incasso. De premies voor hypotheekbescherming zijn niet aftrekbaar van je inkomen. Over de uitkering betaal je geen inkomstenbelasting.

  Voorwaarden Hypotheekbescherming

  Advieskosten

  Behalve de maandelijkse premie betaal je voor dit product ook advies- en afsluitkosten.

  Lees meer over advies- en afsluitkosten.

  Andere woonverzekeringen

  Naast het verzekeren van je woonlasten is het belangrijk om goed na te denken over andere woonverzekeringen. Zo wil je dat je huis verzekerd is tegen schade, maar ook je inboedel verzekerd is tegen bijvoorbeeld diefstal of brand.

  Lees meer over de verschillende woonverzekeringen van Interpolis