Renteopslag hypotheek

  Renteopslag is een extra rente die je betaalt bovenop je hypotheekrente. De hoogte van de opslag hangt af van de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van je huis. Hoe meer je leent, hoe hoger de renteopslag. Dit komt omdat de kans bestaat dat je bij verkoop van je huis de hypotheek niet volledig kunt terugbetalen.

  Hoeveel is de renteopslag?

  Voor het bepalen van de renteopslag wordt het totaal van je leningen gedeeld door de waarde van je huis. Het percentage wat hieruit komt, vergelijken we met de tabel met opslagen. Daaruit blijkt of er een opslag van toepassing is en zo ja, welke dat dan is. Welke opslag voor jou geldt, hangt af van twee zaken:

  • De waarde van je huis: de waarde van je huis stellen we vast met de waarde die bepaald is toen je de lening hebt afgesloten. Of op basis van een recentere waarde als je die ons daarna gegeven hebt. Namelijk de meest recente WOZ-waarde of een taxatierapport dat niet ouder is dan zes maanden. Is er sprake van erfpacht dan is een taxatierapport altijd verplicht. Een taxatierapport kan ook van toepassing zijn als er bijvoorbeeld sprake is van een woonboot, bedrijfswoning of ander pand zonder woonbestemming.
  • Het moment waarop jij je rentevaste periode hebt afgesloten: in de loop van de tijd kunnen de tariefklassen en de hoogte van de opslagen zijn veranderd. De opslag op je lening verandert dan niet mee.

  We maken onderscheid tussen renteopslag op de totale hypotheek, op een extra hypotheek en andere opslagen. Hieronder vind je een overzicht van de renteopslagen.

  Renteopslag op de totale hypotheek

  Hoe bereken je de renteopslag op de totale hypotheek?

  Hier zie je hoe je renteopslag berekent door middel van een rekenvoorbeeld.

  • marktwaarde van het huis is € 200.000
  • hypotheek (lening) is € 170.000
  • dit betekent dat de hypotheek 85% van de marktwaarde is (€ 170.000 / € 200.000)
  • dit is meer dan 67,5% en niet meer dan 90% van de marktwaarde
  • renteopslag over de totale hypotheek is 0,20%

  Actuele opslagen voor rentes op de totale hypotheek

  De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van de woningOpslag op je totale hypotheek
  hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
  hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
  hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,20%
  hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,40%

  Deze opslagen gelden voor nieuwe offertes en aanbiedingen bij renteverlengingen die de Rabobank vanaf 28 maart 2019 heeft uitgebracht. We kunnen de tariefklassen en de hoogte van de opslagen veranderen.

  Opslagen voor rentes die tussen 21 juni 2018 en 28 maart 2019 zijn vastgezet

  De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op je totale hypotheek
  hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
  hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
  hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,20%
  hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,50%

  Opslagen voor rentes die tussen 10 oktober 2016 en 21 juni 2018 zijn vastgezet

  De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op je totale hypotheek
  hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
  hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
  hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,40%
  hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,70%

  Opslagen voor rentes die tussen 19 mei 2014 en 10 oktober 2016 zijn vastgezet

  De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op je totale hypotheek
  hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
  hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
  hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,40%
  hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,90%

  Opslagen voor rentes die vóór 19 mei 2014 zijn vastgezet

  De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op je totale hypotheek
  hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
  hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huis0,20%
  hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,40%
  hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,50%

  Renteopslag op extra hypotheek

  Bij een uitbreiding van de hypotheek kun je te maken krijgen met een extra opslag op een deel van de hypotheek. Welke opslag voor jou geldt, is afhankelijk van het moment waarop je de rente hebt vastgezet.

  Twee situaties wanneer je te maken kan krijgen met een extra opslag:

  1. Je hebt een hypotheek met NHG garantie. Je neemt een extra lening voor bijvoorbeeld een verbouwing. Je kunt dan een Opslag Extra Hypotheek krijgen voor de nieuwe lening afhankelijk van de hoogte van de lening in verhouding tot de waarde van het huis. 
  2. Je hebt een hypotheek bij een andere bank en neemt een tweede hypotheek bij de Rabobank. Ook dan krijgt deze lening bij de Rabobank een Opslag Extra Hypotheek.
  Hoe bereken je de renteopslag op een extra hypotheek?

  Hier zie je hoe je de renteopslag op een extra hypotheek berekent door middel van een rekenvoorbeeld.

  • marktwaarde van het huis is € 200.000
  • hypotheek (lening) met NHG van € 170.000
  • extra lening van € 20.000 voor een nieuwe keuken
  • totale hypotheek wordt dan 95% van de marktwaarde (€ 190.000 / € 200.000)
  • dit is meer dan 90% van de marktwaarde
  • op het extra hypotheekdeel van € 20.000 geldt een topopslag van 1,50%
  • over de lopende hypotheek van € 170.000 houd je het NHG-tarief en betaal je geen opslag

  Actuele opslagen voor rentes op extra hypotheek

  Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheekOpslag op de extra hypotheek
  meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,80%
  meer dan 90% van de marktwaarde van het huis1,20%

  Deze opslagen gelden voor nieuwe offertes en aanbiedingen bij renteverlengingen die de Rabobank vanaf 28 maart 2019 heeft uitgebracht. We kunnen de tariefklassen en de hoogte van de opslagen veranderen

  Opslagen voor rentes die tussen 21 juni 2018 en 28 maart 2019 zijn vastgezet

  Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheekOpslag op de extra hypotheek
  meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,80%
  meer dan 90% van de marktwaarde van het huis1,50%

  Opslagen voor rentes die tussen 19 mei 2014 en 21 juni 2018 zijn vastgezet

  Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheekOpslag op de extra hypotheek
  meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis1,50%
  meer dan 90% van de marktwaarde van het huis2,50%

  Opslagen voor rentes die vóór 19 mei 2014 zijn vastgezet

  Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheekOpslag op de extra hypotheek
  meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,70%
  meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,95%

  Overige renteopslagen

  Er kunnen andere opslagen gelden. Bijvoorbeeld voor een hypotheek:

  • op een woning met gemengde of andere bestemming, zoals een bedrijfswoning, woonboot of een vakantiehuis. Deze opslag is op dit moment 0,8% bovenop de hierboven genoemde opslagen.
  • voor een verhuurde woning. Deze opslag is op dit moment 1,2% bovenop de hierboven genoemde opslagen.
  • waarbij je een rentebedenktijd afspreekt na afloop van de rentevast periode. Deze opslag is op dit moment 0,2% bovenop de hierboven genoemde opslagen.
  • om bij aankoop van een ander huis de periode te overbruggen dat je huidige huis nog niet is verkocht (Overbruggingshypotheek). Deze opslag is op dit moment 0,3% bovenop de hierboven genoemde opslagen.
  • waarbij je de eerste hypotheek bij een andere verstrekker hebt. Deze opslag is op dit moment 0,8% bovenop de hierboven genoemde opslagen.

  Renteopslag verlagen

  Misschien kan je opslag omlaag. Bijvoorbeeld omdat je hebt afgelost, of omdat jouw huis in waarde is gestegen. Om te berekenen of je opslag omlaag kan, kijken we naar de marktwaarde van je huis. De marktwaarde die we hiervoor gebruiken is de waarde die bepaald is toen je de lening hebt afgesloten. Of op basis van een recentere waarde als je die ons daarna gegeven hebt. Namelijk de meest recente WOZ-waarde of een taxatierapport dat niet ouder is dan zes maanden.

  Wij vermelden de tarieven en opslagen op deze site om je zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen en ons niet aansprakelijk stellen als deze informatie niet juist is. Bijvoorbeeld door een typefout of als wij de tariefklassen of opslagen wijzigen.

  Meer weten over renteopslag?

  Ben je benieuwd of jouw renteopslag omlaag kan? Neem dan contact met ons op.

  Maak een afspraak