Boeterente: vergoeding voor vervroegd aflossen

Financiële meevaller gehad? Als je geld over hebt, wil je misschien een deel van je hypotheek vervroegd aflossen. Tot een bepaald bedrag per jaar kan dit zonder extra kosten. Wil je nog meer aflossen of je hypotheekrente oversluiten naar de rente van dit moment? Dan betaal je mogelijk een vergoeding.

Vergoeding voor vervroegd aflossen

Je betaalt deze vergoeding aan de bank als je: 

 1. extra wilt aflossen op je hypotheek (meer dan de vergoedingsvrije ruimte) 
 2. je hypotheekrente wilt aanpassen (oversluiten) naar het hypotheekrentepercentage van dit moment 

Als je voor één van deze opties kiest, loopt de bank rente-inkomsten mis. Daarom betaal je een vergoeding. Dit wordt ook wel boeterente genoemd. Deze vergoeding vermelden we in een aflosnota.

1. Extra of volledig aflossen van je hypotheek 

Wil je extra aflossen op je hypotheek? Tot een bepaald bedrag per jaar kun je zonder kosten extra aflossen. Dit heet de vergoedingsvrije ruimte. Kijk in de hypotheekvoorwaarden van het leningdeel dat je wilt aflossen hoeveel vergoedingsvrije ruimte jij hebt. Meestal is dit 10% of 20%. Op ieder leningdeel van je hypotheek kun je een percentage boetevrij aflossen. 

2. Hypotheekrente aanpassen (oversluiten)

Als de hypotheekrente van dit moment lager is dan het rentepercentage dat jij betaalt, kan het interessant zijn om je rente aan te passen. Je betaalt dan een vergoeding en krijgt het actuele rentepercentage. 

Als je je hypotheekrente wilt veranderen, kun je kosteloos en vrijblijvend online een voorstel voor aanpassing bij ons aanvragen. Je krijgt dan een berekening voor aanpassing naar de actuele hypotheekrente (met daarbij de te betalen vergoeding). 

Besluit je om je hypotheekrente te wijzigen? Dan betaal je € 350 aan wijzigingskosten plus de eventuele vergoeding.

Voorstel rentewijziging aanvragen

Lees meer hypotheekrente aanpassen

Bereken zelf de hoogte van de vergoeding

Bij de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen (boeterente) houden wij rekening met: 

 • Je huidige hypotheek
  We kijken naar de hoogte van je hypotheekbedrag, de restantlooptijd van je huidige hypotheekcontract en onze actuele rente voor een rentevaste periode, die overeenkomt met de restantlooptijd van je rentecontract
 • Periodieke aflossingen bij annuïtaire of lineaire hypotheek
  Je lost bij deze hypotheekvormen maandelijks een bedrag af. Daardoor wordt het maandelijks rentebedrag tijdens de looptijd van je hypotheek steeds lager. Wij houden bij het bepalen van de vergoeding rekening met de maandelijkse aflosbedragen. 
 • Opgebouwd spaarbedrag bij een (bank)spaarhypotheek
  Heb je een (bank)spaarhypotheek waarbij de rente is gekoppeld aan de hypotheekrente? En wil je de rente aanpassen? Dan trekken we het opgebouwde spaartegoed af van het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen. Ook houden we rekening met de toekomstige contractuele premie of inleg bij de berekening van de vergoeding. 

Je ontvangt van ons altijd een uitleg bij de berekening van de vergoeding voor het aanpassen van je hypotheekrente. Zo zie je precies hoe deze vergoeding is berekend. Je betaalt het bedrag in één keer. Daarna gaat de nieuwe rentevaste periode in. 

Bereken via onderstaande oranje knop hoeveel vergoeding jij moet betalen voor een extra aflossing. Wil je de rente middelen of oversluiten naar de actuele hypotheekrente? Vraag dan een vrijblijvend voorstel voor aanpassing aan via de link 'Vraag voorstel voor aanpassing van hypotheekrente aan'. Het voorstel bevat een aflosnota met informatie over de vergoeding.

Bereken mijn vergoeding

Vraag voorstel voor aanpassing van hypotheekrente aan

Voorbeeldberekeningen

Voorbeeldberekening bij een annuïteitenhypotheek

Rekenvoorbeeld bij annuïteitenhypotheek

Annuïteiten hypotheek€ 200.000
Klantvraag: volledige aflossing hypotheek en/of nieuw rentecontract€ 185.000
Rente huidige rentecontract5,0%
Restant looptijd huidige rentecontract in maanden6 maanden
Vergoedingsvrije ruimte20%

Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover je een vergoeding betaalt

Wij berekenen het hypotheekbedrag waarover je een vergoeding betaalt. Daarbij houden wij rekening met het deel dat je in een kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen.

Rekenvoorbeeld
Annuïteiten hypotheek€ 185.000
Vergoedingsvrije ruimte (20% x €200.000)€   40.000  -/-
Dit kalenderjaar gebruikte vergoedingsvrije ruimte€      0.00
Bedrag waarover je een vergoeding moet betalen€ 145.000

Stap 2: bepalen van het verschilrentepercentage

Wij stellen vast hoelang je hypotheekrente nog vaststaat volgens je rentecontract. Daarna kijken we naar de actuele rente die bij deze looptijd hoort. Dit is de vergelijkingsrente. De Rabobank kent alleen rentevaste periodes van hele jaren. Is er geen rentevaste periode die overeenkomt met de restantlooptijd van het rentecontract? Dan kijken we naar de rentevaste periodes die daar het dichtst onder en boven liggen. We gebruiken hiervan de hoogste rente, dit is voor jou gunstiger. Dit noemen we de 'naast betere rente'. Als minimumrente gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevaste periode van 1 jaar.

Het verschilrentepercentage is het verschil tussen de rente die je nu betaalt voor jouw leningdeel en de vergelijkingsrente. Met dit verschilrentepercentage berekenen wij het bedrag aan rente-inkomsten dat wij over de resterende rentevaste periode mislopen.

Rekenvoorbeeld
Rente die je nu betaalt met het huidige rentecontract5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente2,7%  -/-
De rente die wij mislopen2,3%

Stap 3: vaststellen misgelopen rente-inkomsten

Het verschil tussen de rente die je nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die je betaalt te berekenen over alle resterende betaaltermijnen van je huidige rentecontract. Je lost iedere betaaltermijn een bedrag af. Daar houden wij bij het berekenen van de misgelopen rente rekening mee. Door de maandelijkse aflossing daalt namelijk de vergoedingsgrondslag ook elke maand. In dit voorbeeld:

RentebedragAflossingsbedragResterende hoofdsomRente termijnVergoedingsgrondslag
€    0,00€    0,00€145.000,00€    0,00€145.000,00
€604,17€395,83€144.604,17€277,92€144.604,17
€602,52€397,48€144.206,68€277,16€144.206,68
€600,86€399,14€143.807,55€276,40€143.807,55
€599,20€400,80€143.406,74€275,63€143.406,74
€597,53€402,47€143.004,27€274,86€143.004,27
€595,85€404,15€142.600,12€274,09€142.600,12

Over de vergoedingsgrondslag berekenen we de misgelopen rente-inkomsten.

Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

Je betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Daarom berekenen we de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt met de standaard formule voor de 'netto contante waarde'. Bij die berekening gebruiken wij de vergelijkingsrente. Het totaal misgelopen rentebedrag vermenigvuldigd met de formule voor de netto contante waarde-berekening, leidt tot de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt.

Rekenvoorbeeld
Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen
(zie stap 1)
€ 145.000
De hypotheekrente die je nu betaalt5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente (zie stap 2)2,7%
Verschilrente2,3%
Annuiteit per maand€ 1.000
Restant looptijd van het huidige rentecontract6 maanden
Totale vergoeding die je betaalt op basis van de netto contante waarde-berekening*€ 1.643,11

* Als de hypotheek ongewijzigd zou blijven doorlopen, zou je tijdens de resterende rentevaste periode elke maand een deel van dit bedrag hebben betaald. Nu betaal je het bedrag echter in één keer vooruit. Daarom gebruiken wij voor het berekenen van de uiteindelijke vergoeding de standaard formule van de netto contante waarde-berekening.

Formule netto contante waarde-berekening

Boeterente formule

Zo lees je de formule:

KSn is de maandbasis waarop de rente wordt betaald. In dit geval: het maandelijkse rentebedrag dat begint op € 277,92.
De i (discontovoet) is de vergelijkingsrente op maandbasis. Dat is dus de vergelijkingsrente gedeeld door 12. In dit geval: i = 2,70%/12 = 0,00225.
De T (levensduur) is de restant rentevaste periode. In dit rekenvoorbeeld: 6 maanden.

 

Vullen we de bedragen uit het rekenvoorbeeld in, dan is de vergoeding die je betaalt:

Boeterente uitrekening

Voorbeeldberekening bij een aflossingsvrije hypotheek

Rekenvoorbeeld bij aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek€ 200.000
Klantvraag: volledige aflossing hypotheek en/of nieuw rentecontract€ 200.000
Rente huidige rentecontract5,0%
Restant looptijd huidige rentecontract in maanden28 maanden
Vergoedingsvrije ruimte20%

Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover je een vergoeding betaalt

Wij berekenen het hypotheekbedrag waarover je een vergoeding betaalt. Daarbij houden wij rekening met het deel dat je in een kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen.

Rekenvoorbeeld
Aflossingsvrije hypotheek€ 200.000
Vergoedingsvrije ruimte (20% x €200.000)€   40.000  -/-
Bedrag waarover je een vergoeding moet betalen€ 160.000

Stap 2: bepalen van het verschilrentepercentage

Wij stellen vast hoelang je hypotheekrente nog vaststaat volgens je rentecontract. Dat noemen we de restantlooptijd van het rentecontract. Wij kijken wat de actuele rente is die bij deze looptijd hoort. Die rente noemen we de vergelijkingsrente. De Rabobank kent alleen rentevaste periodes van hele jaren.

Is er geen rentevaste periode die overeenkomt met de restantlooptijd van het rentecontract? Dan gebruiken we de rente van de naastgelegen hogere rentevaste periode. Deze bepalen we door te kijken naar de rentevaste periodes die er net onder en boven zitten: de dichtstbijzijnde restantlooptijden van je rentecontract. In ons rekenvoorbeeld ligt de restantlooptijd tussen de 2 jaar en 3 jaar. We kijken daarom naar het rentetarief van 2 en 3 jaar. We gebruiken hiervan het rentetarief met de hoogste rente, dit is voor jou gunstiger. Dit noemen we de 'naast betere rente'. Als minimumrente gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevaste periode van 1 jaar.

Rekenvoorbeeld
Restant looptijd huidige rentecontract28 maanden
De actuele rente van de rentevaste periode van 2 jaar (24 maanden)2,6%
De actuele rente van de rentevaste periode van 3 jaar (36 maanden)2,7%
De hoogste van deze twee rentes wordt je vergelijkingsrente2,7%

Stap 3: rente berekenen die de Rabobank misloopt

Het verschil tussen de rente die je nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die je betaalt te berekenen over alle resterende betaaltermijnen van je huidige rentecontract. We hebben namelijk een vaste betaaltermijn voor de rente met je afgesproken, bijvoorbeeld maandelijks.

Rekenvoorbeeld
Rente die je nu betaalt met het huidige rentecontract5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente2,7%    -/-
De rente die wij mislopen2,3%

Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

Je betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Daarom berekenen we de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt met de standaardformule voor de netto contante waarde. Bij die berekening gebruiken wij de vergelijkingsrente. Het totaal misgelopen rentebedrag vermenigvuldigd met de formule voor de netto contante waarde-berekening, leidt tot de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt.

Rekenvoorbeeld
Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen
(zie stap 1)
€ 160.000
De hypotheekrente die je nu betaalt5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente (zie stap 2)2,7%
Het rentepercentage dat wij mislopen (zie stap 3)2,3%
Het rentebedrag dat wij op jaarbasis mislopen (2,30% x €160.000)€ 3.680
Maandelijks rentebedrag (€3.680/12)€ 306,67
Restant looptijd van het huidige rentecontract28 maanden
Totale vergoeding die je betaalt op basis van de netto contante waarde-berekening*€ 8.312,72

* Als de hypotheek ongewijzigd zou blijven doorlopen, zou je tijdens de resterende rentevaste periode elke maand een deel van dit bedrag hebben betaald. Nu betaal je het bedrag echter in één keer vooruit. Daarom gebruiken wij voor het berekenen van de uiteindelijke vergoeding de standaard formule van de netto contante waarde-berekening.

Formule netto contante waarde-berekening

Boeterente formule

Zo lees je de formule:

KSn is de maandbasis waarop de rente wordt betaald. In dit geval: het maandelijkse rentebedrag dat begint op € 277,92.
De i (discontovoet) is de vergelijkingsrente op maandbasis. Dat is dus de vergelijkingsrente gedeeld door 12. In dit geval: i = 2,70%/12 = 0,00225.
De T (levensduur) is de restant rentevaste periode. In dit rekenvoorbeeld: 28 maanden.

 

Vullen we de bedragen uit het rekenvoorbeeld in, dan is de vergoeding die je betaalt:

Boeterente uitrekening

Veelgestelde vragen

Kan ik ook zonder vergoeding aflossen op mijn hypotheek?

In een aantal situaties hoef je geen vergoeding te betalen: 

je lost in een kalenderjaar minder af dan de vergoedingsvrije ruimte op je hypotheek je verhuist naar een andere woning bij overlijden 

In de hypotheekvoorwaarden leest u precies wat voor u geldt.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn persoonlijke berekening van de vergoeding?

Voor vragen over jouw persoonlijke berekening kun je contact opnemen met jouw adviseur.