Boeterente: vergoeding voor vervroegd aflossen

De boeterente is een vergoeding die u betaalt als u:

 • extra wilt aflossen op uw hypotheek
 • uw hypotheekrente wilt aanpassen

Deze vergoeding dekt de rente-inkomsten die wij mislopen als u een van deze keuzes maakt. De vergoeding voor vervroegd aflossen wordt ook wel 'boete' of 'boeterente' genoemd.

Uw situatie

Kies hieronder wat u wilt doen met uw hypotheek. U leest dan meer over de vergoeding waar u mogelijk mee te maken krijgt.

U wilt extra aflossen op uw hypotheek

Extra aflossen zonder vergoeding

In een aantal situaties hoeft u geen vergoeding te betalen:

 • u lost in een kalenderjaar minder af dan de vergoedingsvrije ruimte op uw hypotheek
 • u verhuist naar een andere woning
 • bij overlijden

In de hypotheekvoorwaarden leest u precies wat voor u geldt.

Vergoedingsvrije ruimte

U kunt elk jaar maximaal 10% of 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van uw Rabobankhypotheek aflossen zonder dat u daarvoor een vergoeding betaalt. Dit is de vergoedingsvrije ruimte. In de hypotheekvoorwaarden leest u welk percentage voor uw hypotheek geldt.

Wilt u meer aflossen op uw hypotheek dan de vergoedingsvrije ruimte, dan betaalt u mogelijk een vergoeding.

Verhuizen en rentemiddeling

Heeft u eerder voor uw huidige hypotheekrente rentemiddeling afgesproken? En wilt u bij verhuizing uw hypotheek aflossen en uw rentecontact niet meenemen voor de financiering van uw nieuwe woning? Dan betaalt u mogelijk wel een vergoeding.

Meer lezen over rentemiddeling

Soms betaalt u wel een vergoeding voor extra aflossen

Als u meer wilt aflossen dan vergoedingsvrij mag, lopen wij de rente-inkomsten voor de resterende rentevaste periode mis. Dat is het geval als onze actuele hypotheekrente lager is dan de rente die u betaalt. Daarom brengen wij een vergoeding bij u in rekening. De hoogte van deze vergoeding hangt onder andere af van:

 • de hoogte van het hypotheekbedrag dat u vervroegd wilt aflossen
 • de restant looptijd van uw huidige rentecontract
 • onze actuele rente voor een rentevaste periode die overeenkomt met de restant looptijd van uw rentecontract

Bij de berekening van de vergoeding houden wij ook rekening met:

 • Periodieke aflossingen op een annuïtaire of lineaire hypotheek

  U lost bij deze hypotheekvormen maandelijks een bedrag af. Daardoor wordt het maandelijks rentebedrag tijdens de looptijd van uw hypotheek steeds lager. Wij houden bij het bepalen van de vergoeding rekening met de maandelijkse aflosbedragen.

 • Opgebouwd spaarbedrag bij een (bank)spaarhypotheek
  Heeft u een (bank)spaarhypotheek waarbij de spaarrente is gekoppeld aan de hypotheekrente? En wilt u de volledige spaarhypotheek aflossen? Dan wordt het opgebouwde spaartegoed in mindering gebracht op het bedrag waarover u een vergoeding voor de kosten moet betalen. Daarnaast gaan we rekening houden met de toekomstige contractuele premie of inleg bij de berekening van de vergoeding.

U ontvangt van ons altijd een uitleg bij de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen. Zo ziet u precies hoe deze vergoeding is berekend. U betaalt de vergoeding in één keer.

Bereken of u een vergoeding moet betalen

Als u een Rabobankhypotheek heeft, ziet u via Mijn Wonen per leningdeel of u extra kunt aflossen. U ziet ook tot welk bedrag u vergoedingsvrij kunt aflossen. Moet u een vergoeding betalen, dan berekenen wij deze direct voor u.

Meer lezen over extra aflossen

U wilt uw hypotheekrente aanpassen

Als onze actuele hypotheekrente lager is dan de vaste rente die u nu betaalt, kan het interessant zijn om uw rente aan te passen. Dat kan op twee manieren:

 • u kiest voor rentemiddeling
 • u betaalt een vergoeding

U kiest voor rentemiddeling

Bij rentemiddeling wordt de vaste rente van uw huidige rentecontract gemiddeld met de actuele vaste rente. U hoeft dan geen vergoeding te betalen. Op de rente die na middeling ontstaat, komt een opslag van 0,2% voor de kosten die wij voor rentemiddeling maken.

Meer lezen over rentemiddeling

U betaalt een vergoeding

Als u een hypotheek bij ons afsluit, betaalt u zolang deze hypotheek loopt iedere maand rente. Een vaste rente zet u voor een bepaalde periode vast. Zo heeft u de zekerheid dat uw rente tijdens deze periode niet stijgt. Maar u kunt dan ook niet van een rentedaling profiteren.

U kunt uw hypotheekrente tijdens de rentevaste periode laten aanpassen naar de actuele hypotheekrente. Hiervoor betaalt u een vergoeding. Dit wordt ook wel boeterente genoemd.

Meer lezen over hypotheekrente aanpassen door een vergoeding te betalen

Hoogte van de vergoeding die u ons betaalt

De hoogte van de vergoeding die u betaalt, hangt onder andere af van:

 • de hoogte van uw hypotheek
 • de restant looptijd van uw huidige rentecontract
 • onze actuele rente voor een rentevaste periode die overeenkomt met de restant looptijd van uw rentecontract

Bij de berekening van de vergoeding houden wij ook rekening met:

 • Periodieke aflossingen bij annuïtaire of lineaire hypotheek
  U lost bij deze hypotheekvormen maandelijks een bedrag af. Daardoor wordt het maandelijks rentebedrag tijdens de looptijd van uw hypotheek steeds lager. Wij houden bij het bepalen van de vergoeding rekening met de maandelijkse aflosbedragen.

 • Opgebouwd spaarbedrag bij een (bank)spaarhypotheek
  Heeft u een (bank)spaarhypotheek waarbij de rente is gekoppeld aan de hypotheekrente? En wilt u de rente aanpassen? Dan wordt het opgebouwde spaartegoed in mindering gebracht op het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen. Ook gaan we rekening houden met de toekomstige contractuele premie of inleg bij de berekening van de vergoeding. 

U ontvangt van ons altijd een uitleg bij de berekening van de vergoeding voor het aanpassen van uw hypotheekrente. Zo ziet u precies hoe deze vergoeding is berekend. U betaalt het bedrag in één keer. Daarna gaat de nieuwe rentevaste periode in.

Uw hypotheekrente aanpassen

U kunt kosteloos online een aanvraag doen voor het aanpassen van uw hypotheekrente. U krijgt dan een aanbod voor een nieuwe rente op basis van het betalen van een vergoeding en, als dat kan, op basis van rentemiddeling. Zo krijgt u inzicht in de mogelijkheden. Als u kiest voor de nieuwe rente, betaalt u ook wijzigingskosten.

Vraag een voorstel voor aanpassing van uw hypotheekrente aan

Uitleg over de berekening

Het vaststellen van de vergoeding die u betaalt als u extra wilt aflossen op uw hypotheek of de hypotheekrente wilt aanpassen, gaat in vier stappen:

 • Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover u een vergoeding betaalt
 • Stap 2: de vergelijkingsrente vaststellen
 • Stap 3: rente berekenen die wij mislopen
 • Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

Wij leggen deze berekening uit met een voorbeeld van een Aflossingsvrije Hypotheek en een Annuïteitenhypotheek.

Voorbeeldberekening bij een Aflossingsvrije Hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek € 200.000
Klantvraag: volledige aflossing hypotheek en/of nieuw rentecontract € 200.000
Rente huidige rentecontract 5,0%
Restant looptijd huidige rentecontract in maanden 28 maanden
Vergoedingsvrije ruimte 20%

.

Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover u een vergoeding betaalt

Wij berekenen het hypotheekbedrag waarover u een vergoeding betaalt. Daarbij houden wij rekening met het deel dat u in een kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen.

Rekenvoorbeeld
Aflossingsvrije hypotheek € 200.000
Vergoedingsvrije ruimte (20% x €200.000) €   40.000  -/-
Bedrag waarover u een vergoeding moet betalen € 160.000

.

Stap 2: de vergelijkingsrente vaststellen

Wij stellen vast hoelang uw hypotheekrente nog vast staat volgens uw rentecontract. Dat noemen wij de restant looptijd van het rentecontract. Wij kijken wat de actuele rente is die bij deze looptijd hoort. Die rente noemen wij de vergelijkingsrente. De Rabobank kent alleen rentevaste periodes van hele jaren.

Is er geen rentevaste periode die overeenkomt met de restant looptijd van het rentecontract? Dan gebruiken wij de rente van de naastgelegen hogere rentevaste periode. Deze bepalen wij door naar de rentevaste periodes te kijken die onder en boven het dichtst bij de restant looptijd van uw rentecontract liggen. In ons rekenvoorbeeld ligt de restant looptijd tussen de 2 jaar en 3 jaar in. Wij kijken daarom naar het rentetarief van 2 en 3 jaar. We gebruiken hiervan het rentetarief met de hoogste rente, dit is voor u gunstiger. Dit noemen we de naast betere rente. Als minimum gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevaste periode van 1 jaar.

Rekenvoorbeeld
Restant looptijd huidige rentecontract 28 maanden
De actuele rente van de rentevaste periode van 2 jaar (24 maanden) 2,6%
De actuele rente van de rentevaste periode van 3 jaar (36 maanden) 2,7%
De hoogste van deze twee rentes wordt uw vergelijkingsrente 2,7%

.

Stap 3: rente berekenen die de Rabobank misloopt

Het verschil tussen de rente die u nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die u betaalt te berekenen over alle resterende betaaltermijnen van uw huidige rentecontract. We hebben namelijk met u een vaste betaaltermijn voor de rente afgesproken, bijvoorbeeld maandelijks.

Rekenvoorbeeld
Rente die u nu betaalt met het huidige rentecontract 5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente 2,7%    -/-
De rente die wij mislopen 2,3%

.

Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

U betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Daarom berekenen we de uiteindelijke vergoeding die u ons betaalt met de standaard formule voor de ‘netto contante waarde’. Bij die berekening gebruiken wij de vergelijkingsrente. Het totaal misgelopen rentebedrag vermenigvuldigd met de formule voor de netto contante waarde-berekening, leidt tot de uiteindelijke vergoeding die u ons betaalt.

Rekenvoorbeeld
Het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen
(zie stap 1)
€ 160.000
De hypotheekrente die u nu betaalt 5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente (zie stap 2) 2,7%
Het rentepercentage dat wij mislopen (zie stap 3) 2,3%
Het rentebedrag dat wij op jaarbasis mislopen (2,30% x €160.000) € 3.680
Maandelijks rentebedrag (€3.680/12) € 306,67
Restant looptijd van het huidige rentecontract 28 maanden
Totale vergoeding die u betaalt op basis van de netto contante waarde-berekening* € 8.312,72

* Als de hypotheek ongewijzigd zou blijven doorlopen, zou u tijdens de resterende rentevaste periode elke maand een deel van dit bedrag hebben betaald. Nu betaalt u het bedrag echter in één keer vooruit. Daarom gebruiken wij voor het berekenen van de uiteindelijke vergoeding de standaard formule van de netto contante waarde-berekening.

Formule netto contante waarde-berekening

Boeterente formule

 • KSn is de maandbasis waarop de rente wordt betaald. In dit geval: het maandelijkse rentebedrag van € 306,67.
 • De i (discontovoet) is de vergelijkingsrente op maandbasis. Dat is dus de vergelijkingsrente gedeeld door 12. In dit geval: i = 2,70%/12 = 0,00225.
 • De T (levensduur) is de restant rentevaste periode. In dit rekenvoorbeeld: 28 maanden.

Vullen we de bedragen uit het rekenvoorbeeld in, dan is de vergoeding die u betaalt:

Boeterente uitrekening

Voorbeeldberekening bij een Annuïteitenhypotheek

Annuïteiten hypotheek € 200.000
Klantvraag: volledige aflossing hypotheek en/of nieuw rentecontract € 185.000
Rente huidige rentecontract 5,0%
Restant looptijd huidige rentecontract in maanden 6 maanden
Vergoedingsvrije ruimte 20%

.

Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover u een vergoeding betaalt

Wij berekenen het hypotheekbedrag waarover u een vergoeding betaalt. Daarbij houden wij rekening met het deel dat u in een kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen.

Rekenvoorbeeld
Annuïteiten hypotheek € 185.000
Vergoedingsvrije ruimte (20% x €200.000) €   40.000  -/-
Dit kalenderjaar gebruikte vergoedingsvrije ruimte €      0.00
Bedrag waarover u een vergoeding moet betalen € 145.000

.

Stap 2: bepalen van het verschilrentepercentage

Wij stellen vast hoelang uw hypotheekrente nog vast staat volgens uw rentecontract. Daarna kijken we naar de actuele rente die bij deze looptijd hoort. Dit is de vergelijkingsrente. De Rabobank kent alleen rentevaste periodes van hele jaren. Is er geen rentevaste periode die overeenkomt met de restant looptijd van het rentecontract? Dan kijken we naar de rentevaste periodes die daar het dichtst onder en boven liggen. We gebruiken hiervan de hoogste rente, dit is voor u gunstiger. Dit noemen we de naast betere rente. Als minimum gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevaste periode van 1 jaar.

Het verschilrentepercentage is het verschil tussen de rente die u nu betaalt voor uw leningdeel en de vergelijkingsrente. Met dit verschilrentepercentage berekenen wij het bedrag aan rente-inkomsten dat wij over de resterende rentevaste periode mislopen.

Rekenvoorbeeld
Rente die u nu betaalt met het huidige rentecontract 5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente 2,7%  -/-
De rente die wij mislopen 2,3%

.

Stap 3: vaststellen misgelopen rente-inkomsten

Het verschil tussen de rente die u nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die u betaalt te berekenen over alle resterende betaaltermijnen van uw huidige rentecontract. U lost iedere betaaltermijn een bedrag af. Daar houden wij bij het berekenen van de misgelopen rente rekening mee. Door de maandelijkse aflossing daalt namelijk de vergoedingsgrondslag ook elke maand. In dit voorbeeld:

Rentebedrag Aflossingsbedrag Resterende hoofdsom Rente termijn Vergoedingsgrondslag
€    0,00 €    0,00 €145.000,00 €    0,00 €145.000,00
€604,17 €395,83 €144.604,17 €277,92 €144.604,17
€602,52 €397,48 €144.206,68 €277,16 €144.206,68
€600,86 €399,14 €143.807,55 €276,40 €143.807,55
€599,20 €400,80 €143.406,74 €275,63 €143.406,74
€597,53 €402,47 €143.004,27 €274,86 €143.004,27
€595,85 €404,15 €142.600,12 €274,09 €142.600,12

Over de vergoedingsgrondslag berekenen we de misgelopen rente-inkomsten.

.

Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

U betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Daarom berekenen we de uiteindelijke vergoeding die u ons betaalt met de standaard formule voor de 'netto contante waarde'. Bij die berekening gebruiken wij de vergelijkingsrente. Het totaal misgelopen rentebedrag vermenigvuldigd met de formule voor de netto contante waarde-berekening, leidt tot de uiteindelijke vergoeding die u ons betaalt.

Rekenvoorbeeld
Het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen
(zie stap 1)
€ 145.000
De hypotheekrente die u nu betaalt 5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente (zie stap 2) 2,7%
Verschilrente 2,3%
Annuiteit per maand € 1.000
Restant looptijd van het huidige rentecontract 6 maanden
Totale vergoeding die u betaalt op basis van de netto contante waarde-berekening* € 1.643,11

* Als de hypotheek ongewijzigd zou blijven doorlopen, zou u tijdens de resterende rentevaste periode elke maand een deel van dit bedrag hebben betaald. Nu betaalt u het bedrag echter in één keer vooruit. Daarom gebruiken wij voor het berekenen van de uiteindelijke vergoeding de standaard formule van de netto contante waarde-berekening.

Formule netto contante waarde-berekening

Boeterente formule

 • KSn is de maandbasis waarop de rente wordt betaald. In dit geval: het maandelijkse rentebedrag dat begint op € 277,92.
 • De i (discontovoet) is de vergelijkingsrente op maandbasis. Dat is dus de vergelijkingsrente gedeeld door 12. In dit geval: i = 2,70%/12 = 0,00225.
 • De T (levensduur) is de restant rentevaste periode. In dit rekenvoorbeeld: 6 maanden.

Vullen we de bedragen uit het rekenvoorbeeld in, dan is de vergoeding die u betaalt:

Boeterente uitrekening

Vragen

Heeft u vragen over de vergoeding die u betaalt? Naam dan contact op met uw adviseur.

Contact

Rabobank