Toegang tot de rekening(en) en andere bankproducten

Over de rekeningen, verzekeringen, hypotheek en meer als iemand overlijdt

Bankzaken regelen als iemand overleden is

Als een naaste overlijdt, breekt er een verdrietige periode aan. Er moet veel geregeld worden, ook met de bank. Wij helpen u en geven u advies. Meld ons het overlijden liefst zo snel mogelijk. Dit kan telefonisch of via onderstaand formulier. Om de bankzaken te kunnen regelen, hebben wij een akte van overlijden nodig. En soms ook een verklaring van erfrecht (Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.) of een verklaring van executele (Als er een executeur is benoemd dan wordt er een verklaring van executele opgesteld in plaats van een verklaring van erfrecht.) Onze adviseur bespreekt dit met u.

Overlijden melden

Rekeningen

Staat de rekening van de overledene op één naam of is het een en/of-rekening ofwel gezamenlijke rekening? Lees hier wat wij doen zodra wij een melding van overlijden krijgen.

Rekeningen op één naam

Meteen na melding van overlijden

 • De bankrekening, bankpas en/of creditcard van de overledene worden geblokkeerd. We doen dit om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van … ' gezet.
 • Machtigingen vervallen en de passen van gevolmachtigden worden opgeheven.
 • De toegang tot de Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren wordt beëindigd.
 • Automatische periodieke overboekingen worden stopgezet.
 • Het krediet op de betaalrekening wordt stopgezet.

Goed om te weten

 • Bij voldoende saldo kunnen automatische incasso’s drie maanden doorlopen.

Op een later moment

 • De erfgenamen bepalen samen wat er met het geld op de rekening gebeurt.
 • Het geld op de rekening wordt overgeboekt door bijvoorbeeld de executeur of de gezamenlijke erfgenamen.
 • De rekening wordt opgeheven. Het is niet mogelijk om de blokkade op te heffen en de bankrekening op naam van iemand anders te zetten.
En/of-rekeningen

Meteen na melding van overlijden

 • De bankpas en/of creditcard van de overledene wordt/worden geblokkeerd. We doen dit om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft.
 • Machtigingen die (mede) zijn afgegeven door de overleden rekeninghouder komen te vervallen en de passen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.
 • De toegang tot de Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren van de overledene wordt beëindigd.

Goed om te weten

 • We blokkeren de rekening niet, de overgebleven rekeninghouder kan deze gewoon blijven gebruiken.
 • Heeft de overgebleven rekeninghouder geen pas? Dan vragen we die (in overleg) aan.
 • Automatische incasso’s worden gewoon uitgevoerd.
 • Automatische periodieke overboekingen die de overgebleven rekeninghouder heeft ingesteld, lopen door.
 • De overgebleven rekeninghouder kan een nieuwe volmacht afgeven.

Op een later moment

 • De rekening kan op naam van de andere rekeninghouder worden gezet.
 • Onze adviseur bekijkt samen met de overgebleven rekeninghouder of het krediet op de betaalrekening kan blijven.

Verzekeringen

Uitvaartverzekering

Heeft de overledene een Uitvaartverzekering van Interpolis? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Levensverzekering

Had de overledene een levensverzekering? In de overeenkomst staat wie de uitkering van de verzekering ontvangt. Neem hiervoor contact met ons op.

Overlijdensrisicoverzekering

Het geld dat uitgekeerd wordt uit een Overlijdensrisicoverzekering kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen of om het maandelijkse inkomen van de overblijvende partner aan te vullen. Neem hiervoor contact met ons op.

Woonhuisverzekering

 • Staat het huis leeg? Dit kan gevolgen hebben voor de dekking. Informeer ons daarom zo snel mogelijk.
 • Blijft er iemand in het huis wonen? Dan moet de verzekering op naam van die persoon worden gezet.
 • Als het huis verkocht wordt, kan de woonhuisverzekering pas worden opgezegd bij de overdracht van het huis.

Inboedelverzekering

 • Blijft er iemand in het huis wonen? Dan moet de verzekering op naam van die persoon worden gezet.
 • Als er niemand in het huis blijft wonen, kan de inboedelverzekering worden opgezegd. Het is verstandig om dit pas te doen als het huis leeg is.

Autoverzekering

Wordt de auto verkocht? Dan kan de autoverzekering pas daarna worden opgezegd.

Ziektekostenverzekering

Denk bij het opzeggen van een ziektekostenverzekering aan het declareren van de laatste nota's.

Hypotheek & lening

Hypotheek

 • Als iemand overlijdt, loopt de hypotheek gewoon door.
 • De erfgenamen zijn aansprakelijk voor de hypotheek.
 • De manier waarop de hypotheek wordt afgehandeld, verschilt per situatie. Bespreek dit met onze hypotheekadviseur.

Lening

 • De Persoonlijke Lening of het Doorlopend Krediet van de overledene wordt geblokkeerd. We doen dit om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft.
 • De erfgenamen kunnen geen gebruik meer maken van de lening.
 • Bij Doorlopend Krediet, Persoonlijke Lening, Rabo HuisVoordeelKrediet en StudentenKrediet kan er sprake zijn van kwijtschelding bij overlijden. Dit betekent dan dat de restschuld van de lening niet hoeft te worden terugbetaald na het overlijden van de leningnemer. De nabestaanden blijven in dat geval dus niet achter met een restschuld. Kijk in de Algemene Voorwaarden van het product welke vereisten gelden voor kwijtschelding bij overlijden. 
 • Als er geen kwijtschelding bij overlijden is, zijn de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Overlijden en geldproblemen

Als u door het overlijden van een dierbare geldproblemen heeft of verwacht, vraag dan op tijd om hulp.

Meer over hulp bij financiële problemen

Safeloket (kluis)

 • De erfgenamen kunnen het safeloket gezamenlijk bezoeken en gebruiken. Hiervoor is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.
 • Nadat het safeloket leeg is gemaakt, kan het opgezegd worden.
 • Bij een safeloket met meerdere huurders kan de overgebleven huurder het safeloket nog blijven gebruiken. Tenzij de erfgenamen hier bezwaar tegen maken. Dan mag de overgebleven huurder alleen nog maar samen met de erfgenamen het safeloket bezoeken. De overgebleven huurder kan ook aangeven dat hij of zij niet wil dat de erfgenamen het safeloket zonder zijn toestemming bezoeken. Ook in dat geval moeten ze dan allemaal samen het safeloket bezoeken.

Pensioen en lijfrente

Wij kunnen u alleen helpen met de pensioenaanvulling die de overledene via onze bemiddeling heeft opgebouwd. Voor het pensioen dat de overledene via een werkgever heeft opgebouwd, neemt u contact op met de pensioenuitvoerder.

Rabo ToekomstSparen of lijfrenteverzekering

 • De opbouwfase stopt bij overlijden van de rekeninghouder of verzekerde.
 • De erfgenamen en/of begunstigde(n) kopen met het tegoed een (nabestaanden)lijfrente aan, waaruit zij periodieke uitkeringen ontvangen.
 • Neem hiervoor contact met ons op.

Rabo ToekomstUitkering

 • De erfgenamen ontvangen de resterende periodieke uitkeringen.
 • Neem hiervoor contact met ons op.

Ingegane lijfrenteverzekering

 • Is er een direct ingaande lijfrenteverzekering op het leven van de overledene? Op de polis staat wat er met de uitkeringen van de verzekering gebeurt.
 • Neem hiervoor contact met ons op.

Meer lezen over overlijden en Rabo ToekomstSparen