Rabo ToekomstUitkering

 • vaste rente over uw inleg maximaal 1,30%*
 • gegarandeerde brutobedragen
 • u betaalt belasting en premies over de uitkeringen
 • uw tegoed staat vast

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Online afsluiten
Maak een afspraak

Opgebouwd lijfrentekapitaal periodiek uitkeren

U heeft lijfrentekapitaal opgebouwd op een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering die de einddatum bereikt. U bent minimaal 18 jaar en u woont in Nederland. Wilt u periodieke uitkeringen om uw inkomen aan te vullen? Dat kan met Rabo ToekomstUitkering.

Mogelijkheden bij vrijkomende lijfrente

Inleggen op uw rekening Rabo ToekomstUitkering

U kunt tot twaalf weken na opening van de rekening één of meerdere bedragen inleggen:

 • uw tegoed van Rabo ToekomstSparen of Rabo ToekomstBeleggen
 • uw lijfrentekapitaal bij een andere aanbieder
 • oudedagsreserve en/of stakingswinst voor ondernemers (kan alleen via uw Rabobank)
 • overdracht van een oudedagsverplichting of een inbrengstamrecht (kan alleen via uw Rabobank)
 • geërfd lijfrentekapitaal (kan alleen via uw Rabobank)
Kenmerken

Het tegoed staat op een geblokkeerde spaarrekening en valt in box 1. De rente wordt op deze geblokkeerde rekening gestort.

Periodieke uitkeringen

 

 • Bij het openen van uw rekening Rabo ToekomstUitkering hebben wij afgesproken hoe vaak en tot welke datum u een bedrag periodiek krijgt uitgekeerd.
 • De uitkeringen blijven gedurende de looptijd gelijk en stijgen dus niet bij inflatie.
 • Op uw uitkeringen houden wij loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Dat zijn wij wettelijk verplicht.
 • Per uitkering brengen wij € 2,50 uitbetalingskosten in rekening.
 • Uw netto-uitkering is afhankelijk van de fiscale wetgeving en kan jaarlijks wijzigen.

 

Rekenvoorbeeld periodieke uitkeringen

Hieronder vindt u voorbeelden van bruto-uitkeringen. Deze bedragen zijn berekend op basis van de actuele rentetarieven. De bedragen zijn berekend bij inleg op 1 juli 2019. Bij inleg op een andere dag kan de uitbetaling afwijken. Op de uitbetalingen worden nog uitbetalingskosten en belasting en premies ingehouden.

InlegbedragLooptijdRenteUitbetaling per
maandkwartaalhalf jaarjaar
€ 25.0005 jaar0,10%€ 417,75€ 1.253,37€ 2.507,05€ 5.015,34
€ 50.0005 jaar0,10%€ 835,51€ 2.506,73€ 5.014,09€ 10.030,69
€ 75.00010 jaar0,50%€ 641,06€ 1.923,99€ 3.850,38€ 7.710,36
€ 100.00010 jaar0,50%€ 854,75€ 2.565,32€ 5.133,84€ 10.280,48
€ 150.00020 jaar1,10%€ 696,69€ 2.091,99€ 4.189,72€ 8.402,38
€ 200.00020 jaar1,10%€ 928,93€ 2.789,32€ 5.586,29€ 11.203,17

Inzicht in uw periodieke uitkeringen

Voordat uw uitkering start, ontvangt u een brief of een Bericht waarmee wij de ontvangst van de inleg bevestigen. Hierin staan de definitieve gegevens van uw periodieke uitkeringen, zoals het brutobedrag per uitkering, het rentepercentage, de start- en einddatum en de uitbetalingskosten. Verder ontvangt u:

 • bij de eerste uitkering in elk kalenderjaar een nieuwe uitkeringsspecificatie met het netto-uitkeringsbedrag en de inhoudingen voor belasting en premies
 • in het begin van een nieuw kalenderjaar een jaaropgave over het voorafgaande jaar voor uw belastingaangifte
Heffingen

Wanneer u het tegoed laat uitkeren, betaalt u belasting over de periodieke uitkeringen. Op uw periodieke uitkeringen houden wij loonbelasting, premies volksverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Dat zijn wij wettelijk verplicht.

 • Wij passen de ‘groene tabel voor lijfrentes’ toe voor de loonbelasting over uw uitkeringen. De Belastingdienst kan u hier meer over vertellen.
 • Wij mogen bij de inhouding van loonbelasting geen rekening houden met andere inkomsten. De eventueel te veel of te weinig betaalde loonbelasting verrekent u zelf met de Belastingdienst.
 • Wij houden geen rekening met de algemene heffingskorting. U kunt ons schriftelijk vragen om dit wel te doen.
Eisen aan de looptijd
 • U kunt Rabo ToekomstUitkering gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente. Lees hierover meer bij ‘Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente. De minimale looptijd is vijf jaar. De uitkeringen mogen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 (2019).
 • Bij een minimale looptijd van twintig jaar geldt geen maximumuitkering per jaar.
 • De uitkeringen gaan uiterlijk in aan het eind van het vijfde kalenderjaar na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Het is ook mogelijk een levenslange uitkering aan te kopen. Dit kan alleen via een direct ingaande lijfrenteverzekering bij een verzekeraar. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis.

Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente

Sinds 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Op het lijfrentetegoed dat u tot 1 januari 2014 heeft opgebouwd, geldt een overgangsrecht. Dit geldt ook, als uw rekening Rabo ToekomstSparen een voortzetting is van een lijfrenteverzekering die vóór 1 januari 2014 is gestart.

 • Heeft u na 31 december 2013 niet meer ingelegd op de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering? Dan mag u al vanaf het jaar waarin u 65 wordt het hele tegoed gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
 • Heeft u na 31 december 2013 nog wel ingelegd op de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering? Dan mag u alleen het tegoed dat u op 31 december 2013 had opgebouwd, gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 wordt. Voor het overige tegoed moet de tijdelijke oudedagslijfrente starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
Kosten

U kunt een rekening Rabo ToekomstUitkering zelf online afsluiten of afsluiten met behulp van een adviseur. Kiest u voor advies? Dan heeft u de keuze uit twee soorten advies: uitgebreid of compact. 

Hieronder ziet u de kosten bij zelf afsluiten en afsluiten met advies.

Uitgebreid advies
Compact advies
Zonder advies*
Uw financiële situatie nu en in de toekomst bepalen
-
-
Huidige lijfrenteproduct beoordelen
-
Juiste product kiezen
-
Afsluiten product door adviseur
-
Adviesrapport

 Uitgebreid

 Beknopt

-
Gratis aanvullend advies tijdens looptijd
-
-

Advieskosten
€ 740*
€ 385
-
Afsluitkosten rekening
€ 55
€ 55
€ 55

* Heeft u (samen met uw partner) meerdere lijfrentes? U krijgt dan zonder extra kosten een advies voor alle lijfrentes. Dit geldt ook voor lijfrentes die pas in de toekomst vrijkomen. 

 • Heeft u na 01-01-2016 al uitgebreid advies van ons gehad, dan betaalt u € 405
 • Plant u tijdens een uitgebreid adviesgesprek over bijvoorbeeld uw hypotheek een uitgebreid advies over uw inkomen voor later in, dan betaalt u voor het advies over uw inkomen voor later € 135.

*Een rekening Rabo ToekomstUitkering zelf afsluiten is niet mogelijk zonder particuliere betaalrekening en Rabo Scanner van de Rabobank. Ook kunt u niet zelf afsluiten als u ondernemer bent en uw stakingswinst of oudedagsreserve wilt storten.

Oriëntatiegesprek

 • In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden.
 • Uw Rabobank kan voor u kosteloos een globale berekening maken van de hoogte van de periodieke uitkeringen.
 • Hierna kunt u kiezen voor een betaald adviesgesprek of het product zelf online afsluiten.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Afsluiten met advies

 

In de volgende situaties raden wij u een uitgebreid adviesgesprek aan:

 • U heeft meerdere lijfrentes. Het uitgebreide adviesgesprek heeft als voordeel dat u maar één keer advieskosten betaalt. Het maakt niet uit hoeveel lijfrentes u heeft en wanneer ze vrijkomen.
 • U bent voor een belangrijk deel van uw inkomen afhankelijk van uw lijfrente-uitkeringen.
 • U wilt inzicht in de belasting die u gaat betalen. Daarmee kunt u slimme keuzes maken voor de looptijd van de periodieke uitkeringen.

Na uw aanvraag krijgt u de schriftelijke overeenkomst. Op de overeenkomst staan de berekende periodieke uitkeringen.

Deze berekening is op basis van de door u ingevulde inleg, inlegdatum, looptijd en frequentie van de uitkeringen. Wilt u een globale berekening laten maken van de hoogte van uw periodieke uitkeringen? Neem dan contact op met uw Rabobank. De berekening is kosteloos.

Zelf online afsluiten

Online zelf een rekening Rabo ToekomstUitkering aanvragen kost € 55 per rekening (afsluitkosten). U betaalt geen advieskosten.

Wanneer kunt u online een rekening Rabo ToekomstUitkering aanvragen?

 • U bent al klant bij de Rabobank. Bent u nog geen klant, dan kunt u online klant worden. Download hiervoor de Rabo Bankieren App. U kunt online klant worden binnen enkele minuten.
 • De eerste inleg staat binnen acht weken op uw rekening.
 • U vraagt de rekening aan tot vijf jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd. Of binnen de wettelijke termijn, die eindigt op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de einddatum.

U kunt geen rekening Rabo ToekomstUitkering zonder advies aanvragen, als u:

 • een deel van het opgebouwde tegoed wilt gebruiken voor periodieke uitkeringen
 • ondernemer bent en uw stakingswinst of oudedagsreserve wilt inleggen
 • een oudedagsverplichting of een inbrengstamrecht wilt overdragen
 • een lijfrentetegoed heeft geërfd
 • (een deel van) het lijfrentetegoed op een rekening Rabo ToekomstBeleggen staat

Maak daarvoor een afspraak bij uw Rabobank.

Stappen van de online aanvraag

 • U maakt eerst een kennis- en ervaringstoets om te zien of u het verstandig is om zelf online een overeenkomst aan te vragen. Dit is wettelijk verplicht.
 • U stelt de rekening samen en vult uw gegevens in.
 • U ontvangt de overeenkomst in uw Berichten.
 • Nadat u de overeenkomst heeft ondertekend openen wij de rekening. Inleg afkomstig van een rekening Rabo ToekomstSparen storten wij op uw nieuwe rekening Rabo ToekomstUitkering. De rekening Rabo ToekomstSparen wordt dan opgeheven.

Wilt u een lijfrentetegoed dat u bij een andere aanbieder heeft opgebouwd, overzetten naar de Rabobank? Dan ontvangt u per over te dragen lijfrenteverzekering of -rekening ook een overdrachtsformulier. Print en onderteken de formulieren en stuur deze terug. Als wij de overdrachtsdocumenten hebben ontvangen, wordt de overdracht van het tegoed gestart.

De definitieve berekening van de hoogte van de periodieke uitkeringen ontvangt u via een Bericht.

Rente

Rentegarantie bij nieuwe rekening

Voor Rabo ToekomstUitkering geldt een rentegarantietermijn. Deze gaat in op het moment dat de overeenkomst is getekend. Over iedere inleg binnen acht weken ontvangt u het aangeboden rentetarief. Is in de periode tussen het tekenen van de overeenkomst en uw inleg het rentetarief gestegen? Dan geldt voor u het hogere rentetarief. Is in de periode tussen het tekenen van de overeenkomst en uw inleg het rentetarief gedaald? Dan geldt het rentetarief van de overeenkomst.

Vaste rente

U ontvangt over uw inleg en de rentebijboekingen een vaste rente. Deze rente kan tijdens de looptijd niet wijzigen.

LooptijdRentepercentage
<1 jaar                0,05%
1 tot 2 jaar0,05%
2 tot 3 jaar0,05%
3 tot 4 jaar0,05%
4 tot 5 jaar0,05%
5 tot 6 jaar0,10%
6 tot 7 jaar0,15%
7 tot 8 jaar0,20%
8 tot 9 jaar0,30%
9 tot 10 jaar0,40%
10 tot 11 jaar0,50%
11 tot 12 jaar0,55%
12 tot 13 jaar0,65%
13 tot 14 jaar0,70%
14 tot 15 jaar0,75%
15 tot 16 jaar0,85%
16 tot 17 jaar0,90%
17 tot 18 jaar0,95%
18 tot 19 jaar1,00%
19 tot 20 jaar1,05%
20 tot 21 jaar1,10%
21 tot 22 jaar1,10%
22 tot 23 jaar1,15%
23 tot 24 jaar1,15%
24 tot 25 jaar1,20%
25 tot 26 jaar1,20%
26 tot 27 jaar1,20%
27 tot 28 jaar1,25%
28 tot 29 jaar1,25%
29 tot 30 jaar1,30%
30 tot 35 jaar1,30%
35 tot 40 jaar1,30%
40 tot 45 jaar1,30%
45 tot 50 jaar1,30%
50 jaar of meer1,30%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 10 juli 2019.

Voorwaarden Aanvullende informatie

Advies over uw inkomen voor later

Wij begeleiden u graag bij het openen van een nieuwe rekening Rabo ToekomstUitkering. De keuzes die u maakt gaan namelijk vaak nog jaren mee. Twijfelt u welk advies u nodig heeft, of wilt u eerst meer weten? Maak dan een afspraak voor een gratis eerste oriënterend gesprek.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten