Samenwonen met een geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap lijkt veel op een huwelijk. Jullie leggen je relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierdoor krijgen jullie een aantal rechten en plichten naar elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden.

Voordelen

  • Doordat je afspraken vastlegt, weten jullie allebei waar je aan toe bent. Dat geeft rust.
  • Als je een geregistreerd partnerschap hebt afgesloten, is je partner je fiscale partner. In je aangifte inkomstenbelasting kun je dan bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Dit kan invloed hebben op de belasting en premie die je betaalt of terugkrijgt.
  • Voor het ontbinden van een huwelijk moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Een geregistreerd partnerschap hoef je niet via de rechter te ontbinden. Jullie moeten het dan wel met elkaar eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben.

Risico's

  • Als je trouwt, wordt jullie huwelijk bijna overal in de wereld erkend. Dat geldt niet voor geregistreerd partnerschap.

Lees meer over fiscaal partnerschap op Belastingdienst.nl

Partnerschapsvoorwaarden

Kiezen jullie voor geregistreerd partnerschap? Dan geldt er automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden zijn van jullie samen. Wil je dat niet? Dan kun je partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Hierin leg je onder andere vast welke bezittingen en schulden apart blijven.

Voordelen

  • Je draait niet automatisch op voor eventuele (zakelijke) schulden van je partner.

Risico's

  • Omstandigheden veranderen en je kunt niet in de toekomst kijken. Dit maakt het lastig om de consequenties van de partnerschapsvoorwaarden te overzien. Een notaris kan jullie hierbij helpen.

Tip: Vanaf 1 januari 2018 gelden er andere regels. Gaan jullie op of na deze datum een geregistreerd partnerschap aan? Dan geldt er een beperkte gemeenschap van goederen. Je deelt dan niet automatisch alle bezittingen en schulden.

Lees meer over deze regels op Rijksoverheid.nl

Bekijk andere samenlevingsvormen:

Contact

Rabobank