Heffingskorting periodieke uitkeringen

Op uw periodieke uitkeringen Rabo ToekomstUitkering en Rabo GoudenHanddrukUitkering passen wij standaard geen algemene heffingskorting toe.

  • Dit doen wij omdat de algemene heffingskorting vaak al wordt toegepast op uw andere inkomsten bij een werkgever of andere uitkeringsinstantie.
  • Heeft u nog recht op de algemene heffingskorting? Dan kunt u ons vragen deze toe te passen bij de loonbelasting op uw periodieke uitkeringen.
  • Stuur het ingevulde formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ naar uw lokale Rabobank.
  • U vindt het formulier op de website van de Belastingdienst.

Contact