Belasting en box 3

Over je vermogen betaal je belasting in box 3. Maar hoeveel belasting betaal je bijvoorbeeld over je spaargeld, beleggingen en een tweede (vakantie) woning in 2023? En wat geef je precies op in box 3? De belastingdienst heeft de regels behoorlijk veranderd voor 2023. We helpen je op weg.

Wat is er veranderd voor de berekening van het box 3-inkomen?

Het kabinet is van plan om vanaf 2026 belasting op vermogen te heffen die aansluit bij de werkelijke behaalde winst. Tot die tijd geldt de overbruggingswet box 3. Hierbij gaat de Belastingdienst uit van de echte verdeling van spaargeld en beleggingen. Zo wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij de echte winst.

Vermogenscategorieën met verondersteld (forfaitair) rendement

Bij de forfaitaire spaarvariant wordt voor onderstaande 3 vermogenscategorieën voor de belastingheffing in box 3 nog steeds een forfaitair rendement als uitgangspunt genomen.
CategorieForfaitair rendement
Bank- en spaartegoedenO.b.v. de actuele spaarrente: in 2023 is dat 0,36%*
Beleggingen/andere bezittingenO.b.v. het meerjarig gemiddelde rendement op beleggingen in onroerende zaken, aandelen en obligaties: in 2023 is dat 6,17%
SchuldenO.b.v. de actuele hypotheekrente: in 2023 is dat 2,57%*

* Het forfaitaire rendement voor spaargeld en schulden wordt na afloop van elk kalenderjaar bekend gemaakt. Wij gebruiken de geschatte percentages door het Centraal Planbureau (CBP).

Samenstelling van spaargeld, overige bezittingen en schulden

Bij de forfaitaire spaarvariant wordt rekening gehouden met de werkelijke samenstelling van je spaargeld, je schulden en je overige bezittingen in box 3 op de peildatum van 1 januari. Dit vormt de grondslag van de heffing. Er geldt een heffingsvrij vermogen van € 57.000 (2023, voor fiscaal partners € 114.000). Het berekende forfaitaire rendement is vervolgens belast tegen 32% (2023).

Stappenplan voor berekening box 3-heffing

 1. Bepaal de rendementsgrondslag (bezittingen min de schulden) en splits het box 3-vermogen daarbij in 3 vermogenscategorieën:
  a. bank- en spaartegoeden
  b. beleggingen/andere bezittingen
  c. schulden (min de schuldendrempel van € 3.400 per belastingplichtige)
  Verminder de rendementsgrondslag met het heffingsvrij vermogen, zo krijg je de grondslag voor sparen en beleggen
 2. Bereken het belastbare rendement, dit is de optelsom van de forfaitaire rendementen van de 3 vermogenscategorieën
 3. Bereken het rendementspercentage, dit is het totale forfaitair rendement (stap 2) gedeeld door de rendementsgrondslag bij stap 1 (d.w.z. vóór aftrek van het heffingsvrij vermogen)
 4. Bereken het voordeel uit sparen en beleggen, dit is de grondslag sparen en beleggen (stap 1) x het rendementspercentage uit stap 3
 5. De box 3-heffing voor 2023, dit is 32% van het voordeel uit sparen en beleggen (stap 4)

Voorbeeld berekening

Anneke is alleenstaand en heeft op 1 januari 2023 een bankrekening met € 100.000. In het voorjaar van 2022 heeft ze een vakantiewoning gekocht met een WOZ-waarde van € 500.000. Daarvoor heeft ze € 450.000 geleend. We houden geen rekening met de schuldendrempel.

De berekening is gemaakt op basis van bovengenoemde stappenplan.

Stap 1

Anneke's box 3-vermogen bedraagt:

- Bank- en spaartegoeden€ 100.000
- Beleggingen/andere bezittingen€ 500.000
- Schulden€ 450.000 -/-
Rendementsgrondslag€ 150.000
- Af: heffingsvrij vermogen€ 57.000 -/-
Grondslag sparen en beleggen€ 93.000

Stap 2

Het belastbare rendement is:

- Bank- en spaartegoeden€ 100.000 x 0,36% =€ 360
- Beleggingen/andere bezittingen€ 500.000 x 6,17% =€ 30.850
- Schulden€ 450.000 x 2,57% =€ 11.565 -/-
Belastbaar rendement€ 19.645

Stap 3

Het rendementspercentage is: € 19.645 / € 150.000 = 13,10%

Stap 4

Het voordeel uit sparen en belegging is: € 93.000 x 13,10% = € 12.183

Stap 5

De box 3-heffing van Anneke is: € 12.183 x 32% = € 3.898

Als sprake is van fiscaal partners geldt de dubbele vrijstelling.

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer