Belasting en box 3

De belastingaangifte; soms best een lastige klus. Belasting over onder andere je spaargeld, beleggingen en een tweede woning betaal je in box 3. Wat moet je precies opgeven in box 3? We helpen je op weg.

Belasting over vermogen

In box 3 bepaal je je netto vermogen. Je telt je bezittingen, zoals spaargeld, beleggingen en een tweede (vakantie)woning bij elkaar op. Hiervan trek je schulden, zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet en geld dat je rood staat op je betaalrekeningen af. Dan blijft je netto vermogen over.

In de productinformatie van je spaarrekening of spaarpakket vind je terug of je spaargeld op een bepaalde rekening in box 3 valt. De meeste persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en bedragen die je rood staat op betaalrekeningen zijn schulden in box 3.

Met welke datum reken ik?

Je kijkt altijd naar je bezittingen en schulden op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. Dit heet ook wel de peildatum.

Heffingsvrij vermogen

Over de eerste € 30.360 van je netto vermogen hoef je in 2019 (voor 2018 is dit € 30.000) geen belasting te betalen. Dit heet het heffingsvrij vermogen. Heb je meer dan € 30.360? Dan betaal je over de rest wel belasting. De Belastingdienst rekent hiervoor met een fictief rendement.

Lees meer over het heffingsvrij vermogen op Belastingdienst.nl

Fictief rendement 2019

De Belastingdienst gaat ervan uit dat je een fictief rendement behaalt over je eigen vermogen. Fictief rendement wil zeggen dat de Belastingdienst niet de werkelijke opbrengst over je vermogen belast, maar een denkbeeldig percentage. Dit denkbeeldige percentage is voor iedereen hetzelfde. 

De Belastingdienst gaat uit van een vast rendement aan het begin van het kalenderjaar (1 januari), over het bedrag dat overblijft nadat je het heffingsvrij vermogen hebt afgetrokken.

Deze fictieve rendementen worden elk jaar opnieuw bepaald. Het kan dus elk jaar een ander percentage zijn. Afhankelijk van hoe groot je vermogen is, wordt voor de belastingheffing in box 3 een deel toegerekend aan sparen en een deel aan beleggen.

Hieronder zie je hoe het fictief rendement is opgebouwd in 2019. Om het voordeel uit sparen en beleggen (bijvoorbeeld de rente op spaargeld of het dividend op je aandelen) te bepalen, geldt in 2019 een rendement op sparen van 0,13% en op beleggen van 5,6% .

Voor 2019 ziet dit er als volgt uit:

Box 3
Vermogen
Heffingsvrij
vermogen
Rendement
sparen
0,13%
Rendement
beleggen
5,6%
Rendement
per schijf
(afgerond)
TariefBelastings
druk
€ 0 -
€ 102.010
-/-
€ 30.360
67%33%1,94%30%0,58%
> € 102.010 -
€ 1.020.096
21%79%4,45%30%1,34%
> € 1.020.0960%100%5,60%30%1,68%

Rekenvoorbeeld fictief rendement 2019

Stel, je hebt een netto vermogen van € 120.000. In 2019 is het heffingsvrij vermogen € 30.360 dus betaal je tot € 30.360 geen belasting. Je betaalt wél belasting over alles boven de € 30.360. Dit is in dit voorbeeld € 89.640 (€ 120.000 - € 30.360).

De belasting over dit bedrag wordt als volgt berekend:

SpaardeelBeleggingsdeelBelastingsdrukHeffing (€)
2019
Heffing (€)
2018
167% x (€ 102.010 -
€ 30.360)=
€ 48.005
33% x (€ 102.010 - €
30.0360)=
€ 23.644
0,58%€ 415€ 428
221% x € 17.990 =
€ 3.777
79% x € 17.990=
€ 14.212
1,34%€ 241€ 249
30% x2100% x 01,68%--
Totale heffing€ 656€ 677

Het voordeel (berekend volgens het fictieve rendement) sparen en beleggen is dan in 2019:

  • 0,13% x totaal spaardeel € 51.782 (€ 48.055 + € 3.777) + 5,6% x totaal beleggingsdeel € 37.856 (€ 23.644 + € 14.212) = € 2.187.

De belasting die je moet betalen is dan: 30% x € 2.187 = € 656.

Lees meer over vermogen en belasting betalen op Belastingdienst.nl

Het vermogen en/of de schulden van je minderjarig kind opgeven

Heb je ouderlijk gezag over een of meer minderjarige kinderen? Neem dan de waarde van hun bezittingen en schulden mee in de belastingaangifte.

Hoe je dit berekent lees je op Belastingdienst.nl

Veelgestelde vragen

Welke overzichten heb ik allemaal nodig bij mijn belastingaangifte?

Op je Financieel Jaaroverzicht vind je informatie die je nodig hebt bij je belastingaangifte. Soms heb je informatie nodig uit andere overzichten.

Lees meer over je Financieel Jaaroverzicht