Depositogarantiestelsel

Heb je veel geld gespaard, bijvoorbeeld voor je kinderen of je pensioen? Dan wil je zeker weten dat je spaargeld veilig is. Door het depositogarantiestelsel (DGS) krijg je tot € 100.000 terug als je bank failliet gaat of in geldproblemen komt. De Nederlandse Bank voert deze regeling uit en wij doen hier als Rabobank aan mee.

Voorwaarden van het depositogarantiestelsel

Je product of geld valt onder het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt voor:

 • betaalrekeningen (bijvoorbeeld Rabo TotaalPakket)
 • spaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo InternetSparen, Rabo SpaarRekening)
 • termijndeposito's (bijvoorbeeld Rabo Deposito)
 • levenslooprekeningen
 • bankspaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo ToekomstSparen, Rabo GoudenHanddrukSparen)
 • beleggersrekeningen (liquiditeiten die bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van Rabo Beheerd Beleggen en Rabo ToekomstBeleggen)

Het depositogarantiestelsel geldt niet voor:

 • aandelen en obligaties
 • beleggingsfondsen in je Rabo BeheerdBeleggen-portefeuille 
 • andere beleggingen
 • levensverzekeringen
 • lijfrenteverzekeringen
 • bedragen op een bouwdepot

Als je rekening of product onder het depositogarantiestelsel valt, vind je dit terug op je jaaroverzichten en afschriften.

Bekijk je financiele jaaroverzicht

Als belegger bij de Rabobank zijn je effecten op verschillende manieren beschermd op het moment dat de bank failliet gaat of niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Lees meer over het beleggerscompensatiestelsel

Je bank valt onder het depositogarantiestelsel

De Rabobank valt onder het depositogarantiestelsel. Rabo Groen Bank B.V. heeft een eigen bankvergunning en valt apart onder het depositogarantiestelsel.

Je hebt als rekeninghouder recht op een vergoeding

De Nederlandsche Bank besluit of je recht hebt op een vergoeding. Zij kunnen dit weigeren, bijvoorbeeld als je rekening is gebruikt om geld wit te wassen. De Nederlandsche Bank legt op haar website uit hoe het depositogarantiestelsel werkt en wat er gebeurt als een bank failliet gaat.

Lees hoe het Depositogarantiestelsel werkt op de website van De Nederlandse Bank

Hoogte van de vergoeding

De Nederlandsche Bank bepaalt hoeveel geld je krijgt. Je krijgt een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank. Hieronder leggen we uit wat dit betekent.

 • De vergoeding is maximaal € 100.000. Heb je meer dan € 100.000 op je rekening van de Rabobank? Dan krijg je niet meer dan € 100.000 vergoed.
 • De vergoeding is maximaal € 100.000 per rekeninghouder. Dat is maximaal € 100.000 voor elke persoon die een rekening op zijn of haar naam heeft. Hebben jij en je partner allebei een eigen rekening? Dan hebben jullie allebei recht op maximaal € 100.000 per persoon.
 • De vergoeding is maximaal € 100.000 per bank. Heb je twee of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan heb je recht op maximaal € 100.000 voor al die rekeningen samen. Er is één uitzondering bij de Rabobank: de Rabo Groenbank heeft een eigen bankvergunning. Heb je een rekening bij de Rabobank én een rekening bij de Rabo Groenbank? Dan krijg je maximaal € 100.000 vergoed voor je rekening bij de Rabobank én maximaal € 100.000 voor je rekening bij de Rabo Groenbank.
 • Heb je een rekening met iemand anders? Dan krijg je allebei een even grote vergoeding voor het geld op de en/of-rekening. Je krijgt allebei niet meer dan € 100.000 per persoon per bank.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het depositogarantiestelsel bij een spaarhypotheek?

Heb je een spaarrekening waarmee je geld spaart om later je hypotheek af te lossen? Bijvoorbeeld een Rabo OpbouwSpaarrekening samen met een Rabobank OpbouwHypotheek? Dan wordt je spaargeld eerst gebruikt om de schuld op je hypotheek af te lossen. Heb je geen hypotheekschuld meer, dan wordt je spaargeld wél vergoed via het Depositogarantiestelsel.

Neem contact met ons op

Service en Contact