Rabo GroenDeposito

Sparen voor een betere leefomgeving

 • extra vrijstelling vermogensrendementsheffing en extra heffingskorting mogelijk
 • u steunt groene investeringen
 • vaste looptijden van 1, 2 of 3 jaar
 • vaste inleg van € 25.000
 • afsluitkosten € 50 en jaarlijkse beheerkosten € 200

Op dit moment is Rabo GroenDeposito beschikbaar. Neem voor het afsluiten van deze rekening contact op met uw Rabobank.

Fiscale voordelen

Wie investeert in een betere toekomst kan hiervoor worden beloond door de overheid. Rabo GroenSparen en Rabo GroenDeposito vallen onder de zogenoemde groene beleggingen. U kunt daardoor gebruikmaken van fiscale voordelen. Van het tegoed op uw rekening Rabo GroenSparen en Rabo GroenDeposito wordt minimaal 70% gebruikt voor het financieren van groene projecten.

Investeren in groene projecten

Banken die zijn aangewezen als groenfonds zijn verplicht minimaal 70% van het spaargeld te investeren in projecten die zijn goedgekeurd volgens de Regeling Groenprojecten. Om te voorkomen dat we niet aan deze verplichting voldoen, is de beschikbaarheid van Rabo GroenDeposito beperkt.

Wat de Rabo Groen Bank met uw spaargeld doet

Voor wie is Rabo GroenDeposito geschikt?

De rekening Rabo GroenDeposito is in de volgende situaties geschikt:

 • u heeft voldoende spaargeld vrij ter beschikking
 • u heeft het heffingvrij vermogen in box 3 al benut
 • u heeft de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' nog niet benut

Kenmerken

Opnemen en storten

 • Het inlegbedrag op een rekening Rabo GroenDeposito is € 25.000.
 • U kunt niet zelf storten op uw rekening Rabo GroenDeposito. Nadat de spaarrekening is geopend, innen wij het afgesproken inlegbedrag van de door u opgegeven betaal- of spaarrekening bij de Rabobank.
 • Uw inleg staat vast voor de met u afgesproken periode. Dit kan 1, 2 of 3 jaar zijn. Gedurende deze periode kunt u niet over het tegoed beschikken. Houd er dus rekening mee dat u uw gestorte bedrag ook daadwerkelijk voor langere periode kunt missen.
 • Op de afgesproken vervaldatum boeken wij het tegoed over naar de door u opgegeven betaal- of spaarrekening bij de Rabobank. U kunt de afgesproken vervaldatum niet wijzigen.
 • Heeft u een rekening Rabo GroenDeposito van voor 2017? Dan zijn afwijkende kenmerken van toepassing.

Mogelijk fiscaal voordeel

Het tegoed op de rekening Rabo GroenDeposito wordt aangemerkt als een groene belegging in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001, zolang Rabo Groen Bank is aangewezen als groenfonds. Hierdoor kunt u gebruikmaken van twee fiscale voordelen.

 • Voor groene beleggingen geldt in box 3 een extra vrijstelling boven het heffingvrij vermogen. De peildatum voor deze vrijstelling is 1 januari. Blijft u met al uw groene beleggingen, waaronder uw rekening Rabo GroenDeposito, binnen deze vrijstelling? Dan betaalt u over uw tegoed géén vermogensrendementsheffing
 • Voor vrijgestelde groene beleggingen geldt daarnaast een extra heffingskorting van 0,7% (2018). Deze heffingskorting kan jaarlijks wijzigen en kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting.

Maximale extra vrijstelling vermogensrendementsheffing
Heffingskorting over uw
extra vrijstelling in box 3
per belastingplichtige
met fiscale partner
2018 € 57.845 € 115.690 0,7%
2017 € 57.385 € 114.770 0,7%

Wordt het tegoed op de rekening Rabo GroenDeposito niet langer aangemerkt als een groene belegging? Dan vervalt het recht op de fiscale voordelen.

Groene investeringen

De Rabo Groen Bank bv beheert Rabo GroenDeposito en financiert met de middelen hoofdzakelijk groene projecten. Dat zijn bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzame tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer en duurzame energie. Door te sparen op een rekening Rabo GroenDeposito, maakt u groene investeringen mede mogelijk.

Depositogarantiestelsel

Rabo Groen Bank bv valt onder het depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Rekenvoorbeelden

Wat kan het u opleveren?

Stel, u heeft geen fiscaal partner en u heeft een spaarrekening met een tegoed van € 125.000. U werkt en u opent in 2018 een Rabo GroenDeposito voor een periode van 1 jaar. Inleg op deze rekening is € 25.000.

Op peildatum 1 januari 2019 is uw vermogen nog steeds € 125.000. Dit betekent dat u door het openen van een rekening Rabo GroenDeposito over 2019 een belastingvoordeel krijgt. Aangezien de belastingcijfers voor 2019 nog niet bekend zijn rekenen we in onderstaande voorbeelden met de belastingcijfers voor 2018. Het voordeel is dan € 231.

Uitleg:
Het belast vermogen box 3 is door de fiscale vrijstelling voor Rabo GroenDeposito € 25.000 minder dan in het geval u het geld op uw spaarrekening had laten staan. Dat betekent dat u minder belasting betaalt. Daar komt bij dat u recht heeft op de extra heffingskorting van 0,7% Daar gaan ook kosten vanaf: de afsluit- en beheerkosten van in totaal € 250. Bovendien ontvangt u geen rendement op uw spaargeld doordat op het Rabo GroenDeposito geen rente vergoed wordt. Zie onderstaande tabel voor de volledige uitwerking.

Algemeen voorbeeld 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 125.000 Met Rabo GroenDeposito Zonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito € 25.000,00 € 0,00
Overig vermogen € 100.000,00 € 125.000,00
Vrijstelling € 30.000,00 € 30.000,00
Belast vermogen box 3 € 70.000,00 € 95.000,00
Rente Rabo GroenDeposito € 0,00 -
Rente overig vermogen (0,05%) € 50,00 € 62,50
Vermogensrendementsheffing (-0,605%) € -423,50 € -428,34
Vermogensrendementsheffing (-1,298%) € -314,11
Heffingskorting (0,7%) € 175,00 € 0,00
Afsluitkosten € -50,00 € 0,00
Beheerkosten € -200,00
Rendement na 1 jaar € -448,50 € -679,95
Belastingvoordeel na 1 jaar € 231,45

Situatie 2: Albert Jan is tandarts en alleenstaand. Hij heeft een spaarrekening met een tegoed van € 300.000. Als hij in 2018 kiest voor een Rabo GroenDeposito levert hem dat een totaal voordeel op van € 237 (op grond van de cijfers 2018).

Voorbeeld Albert Jan 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 300.000 Met Rabo GroenDeposito Zonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito € 25.000,00 € 0,00
Overig vermogen € 275.000,00 € 300.000,00
Vrijstelling € 30.000,00 € 30.000,00
Belast vermogen box 3 € 245.000,00 € 270.000,00
Rente Rabo GroenDeposito € 0,00 -
Rente overig vermogen (0,05%)  € 137,50 €150,00
Vermogensrendementsheffing (-0,605%) € -428,34 € -428,34
Vermogensrendementsheffing (-1,298%) € -2.261,11 € -2.585,62
Heffingskorting (0,7%) € 175,00 € 0,00
Afsluitkosten € -50,00 € 0,00
Beheerkosten € -200,00
Rendement na 1 jaar € -2.626,95 € -2.863,96
Belastingvoordeel na 1 jaar € 237,01

Situatie 3: Kees is consultant en heeft een spaarrekening met een tegoed van € 1.500.000. Kees besluit één Rabo GroenDeposito af te sluiten met een looptijd van 1 jaar. Dat levert hem een voordeel op van € 316 (op grond van de cijfers 2018).

Voorbeeld Kees 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 1.500.000 Met Rabo GroenDeposito Zonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito € 25.000,00 € 0,00
Overig vermogen € 1.475.000,00 € 1.500.000,00
Vrijstelling € 30.000,00 € 30.000,00
Belast vermogen box 3 € 1.450.000,00 € 1.475.000,00
Rente Rabo GroenDeposito € 0,00 -
Rente overig vermogen (0,05%) € 737,50 € 750,00
Vermogensrendementsheffing (-0,605%) € -428,34 € -428,34
Vermogensrendementsheffing (-1,298%) € -11.775,46 € -11.775,46
Vermogensrendementsheffing (-1,614%) € -7.133,88 € -7.537,38
Heffingskorting (0,7%) € 175,00 € 0,00
Afsluitkosten € -50,00 € 0,00
Beheerkosten € -200,00
Rendement na 1 jaar € -18.675,18 € -18.991,18
Belastingvoordeel na 1 jaar € 316,00

Situatie 4: Jeffrey en Hans zijn fiscale partners. Hans en Jeffrey hebben allebei een baan. Zij hebben een spaarrekening met een tegoed van € 300.000 en besluiten twee Rabo GroenDeposito’s te openen met een looptijd van 1 jaar. Jeffrey en Hans kiezen ervoor om ieder de helft van hun vermogen op te geven in box 3. Zij hebben een totaal voordeel van € 474 (op grond van de cijfers 2018).

Voorbeeld Jeffrey en Hans 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 300.000 Met Rabo GroenDeposito Zonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito € 50.000,00 € 0,00
Overig vermogen € 250.000,00 € 300.000,00
Vrijstelling € 60.000,00 € 60.000,00
Belast vermogen box 3 € 190.000,00 € 240.000,00
Rente Rabo GroenDeposito € 0,00 -
Rente overig vermogen (0,05%) € 125,00 € 150,00
Vermogensrendementsheffing (-0,605%) voor 2 personen over € 70.800  € -856,68 € -856,68
Vermogensrendementsheffing (-1,298%) € -628,23 € -1.277,23
Heffingskorting (0,7%) € 175,00 € 0,00
Heffingskorting partner (0,7%) € 175,00 € 0,00
Afsluitkosten (2x à €50,00) € -100,00 € 0,00
Beheerkosten (2x à €200,00) € -400,00
Rendement na 1 jaar € -1.509,91 € -1.983,91
Belastingvoordeel na 1 jaar € 474,00

Met bovenstaande voorbeelden hebben we rekening gehouden met:

 • het spaargeld staat gedurende één jaar op de spaarrekening
 • de rente op de rekening Rabo GroenDeposito is 0,0%*
 • de rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,05%*
 • de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' is nog niet benut
 • er is gerekend met een heffingskorting van 0,70%
 • de vermogensrendementsheffing is gebaseerd op tarieven van 2018

*Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 12 oktober 2017.

Wanneer is het Rabo GroenDeposito niet interessant?

Het Rabo GroenDeposito is niet interessant voor u in de volgende gevallen:

 • u maakt nog niet volledig gebruik van het heffingsvrije vermogen in box 3
 • u maakt al volledig gebruik van fiscale voordelen van groene beleggingen
 • u heeft onvoldoende vermogen waardoor de kosten van het product hoger zijn dan het fiscale voordeel

Voorbeeld:
In onderstaand overzicht staat wat het nadeel is wanneer u geen fiscaal partner heeft, werkzaam bent en een spaarrekening heeft met een tegoed van € 35.000. U heeft dan een nadeel van € 57,25 (op grond van de cijfers 2018).

Voorbeeld zonder voordeel 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 35.000 Met Rabo GroenDeposito Zonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito € 25.000,00 € 0,00
Overig vermogen € 10.000,00 € 35.000,00
Vrijstelling € 30.000,00 € 30.000,00
Belast vermogen box 3 € 0,00 € 5.000,00
Rente Rabo GroenDeposito € 0,00 -
Rente overig vermogen (0,05%) € 5,00 € 17,50
Vermogensrendementsheffing (-0,605%) € 0,00 € -30,25
Heffingskorting (0,7%) € 175,00 € 0,00
Afsluitkosten  € -50,00 € 0,00
Beheerkosten  € -200,00
Rendement na 1 jaar € -70,00 € -12,75
Belastingvoordeel na 1 jaar € -57,25

Rente

Geen rente Rabo GroenDeposito

U ontvangt tot de afgesproken vervaldatum geen rente over uw inleg.

Kosten

Anders dan bij reguliere spaarrekeningen worden er voor het afsluiten en aanhouden van een rekening Rabo GroenDeposito kosten berekend. Deze kosten maken wij onder andere om groene projecten te financieren.

Dit zijn de kosten:

 • afsluitkosten: € 50
 • jaarlijkse beheerkosten: € 200

Voorwaarden

Groene belegging

Het tegoed op de rekening Rabo GroenDeposito wordt aangemerkt als een groene belegging in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit is onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving en geldt zolang de Rabo Groen Bank bv door de belastingdienst is aangewezen als groenfonds. Als dat niet langer het geval is, vervalt het recht op de fiscale voordelen.

Goed om te weten

Als u een spaarrekening afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Bekijk de algemene voorwaarden en productkenmerken van Rabo GroenDeposito.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenDeposito 2017

Rabo GroenDeposito van voor 2017

Heeft u een rekening Rabo GroenDeposito afgesloten voor 2017 en heeft u vragen? Dan zijn er andere productkenmerken en voorwaarden van toepassing. Neem dan contact op met uw Rabobank.

Meer over sparen

Rabo GroenSparen

Contact

Rabobank