Rabo GroenSparen

Sparen voor een betere leefomgeving

 • extra vrijstelling vermogensrendementsheffing en extra heffingskorting mogelijk
 • u steunt groene investeringen
 • iedere inleg wordt één jaar lang geblokkeerd, daarna is het tegoed vrij opneembaar

Op dit moment kunt u geen rekening Rabo GroenSparen openen of storten op uw bestaande rekening Rabo GroenSparen. Zodra dit weer mogelijk is kunt u dat hier zien. Rabo GroenDeposito is wel beschikbaar. Neem voor het afsluiten van deze rekening contact op met uw Rabobank.

Fiscale voordelen

Wie investeert in een betere toekomst kan hiervoor worden beloond door de overheid. Rabo GroenSparen valt onder de zogenoemde groene beleggingen. U kunt daardoor gebruikmaken van fiscale voordelen. Van het tegoed op uw rekening Rabo GroenSparen wordt minimaal 70% gebruikt voor het financieren van groene projecten.

Investeren in groene projecten

Banken die zijn aangewezen als groenfonds zijn verplicht minimaal 70% van het spaargeld te investeren in projecten die zijn goedgekeurd volgens de Regeling Groenprojecten. Om te voorkomen dat we niet aan deze verplichting voldoen, kunnen wij tijdelijk geen extra spaargeld voor deze rekening aannemen.

Wat de Rabo Groen Bank met uw spaargeld doet

Kenmerken

Opnemen en storten

 • Iedere storting staat één jaar geblokkeerd op uw spaarrekening. Gedurende dit jaar kunt u niet over dit (deel van het) tegoed beschikken. Houd er dus rekening mee dat u uw gestorte bedrag ook daadwerkelijk voor één jaar kunt missen. De rente is variabel, dus deze kan zowel stijgen als dalen. Na een jaar kunt u het gestorte bedrag kosteloos opnemen en vrij besteden.
 • U kunt geld storten en opnemen met overschrijvingsformulieren en de Rabofoon. Heeft u een betaalpakket van de Rabobank? Dan kunt u ook gebruikmaken van Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App en Rabo Mobielbankieren.

Mogelijk fiscaal voordeel

Het tegoed op de rekening Rabo GroenSparen wordt aangemerkt als een groene belegging in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001, zolang Rabo Groen Bank is aangewezen als groenfonds. Hierdoor kunt u gebruikmaken van twee fiscale voordelen.

 • Voor groene beleggingen geldt in box 3 een extra vrijstelling boven het heffingvrij vermogen. De peildatum voor deze vrijstelling is 1 januari. Blijft u met al uw groene beleggingen, waaronder uw rekening Rabo GroenSparen, binnen deze vrijstelling? Dan betaalt u over uw tegoed géén vermogensrendementsheffing.
 • Voor vrijgestelde groene beleggingen geldt daarnaast een extra heffingskorting van 0,7% (2018). Deze heffingskorting kan jaarlijks wijzigen en kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting.

Maximale extra vrijstelling vermogensrendementsheffing
Heffingskorting over uw
extra vrijstelling in box 3
per belastingplichtige
met fiscaal partner
2018 € 57.845 € 115.690 0,7%
2017 € 57.385 € 114.770 0,7%

Wordt het tegoed op de rekening Rabo GroenSparen niet langer aangemerkt als een groene belegging? Dan vervalt het recht op de fiscale voordelen. Wilt u meer weten over de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing of over de extra heffingskorting? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Groene investeringen

De Rabo Groen Bank B.V. beheert Rabo GroenSparen en financiert met de middelen hoofdzakelijk groene projecten. Dat zijn projecten op het gebied van duurzame tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer en duurzame energie. Door te sparen op een rekening Rabo GroenSparen, maakt u groene investeringen mede mogelijk.

Depositogarantiestelsel

Rabo Groen Bank B.V. valt onder het depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Rente

Variabele rente Rabo GroenSparen

De rente van Rabo GroenSparen is variabel en kan dus op ieder moment worden verhoogd of verlaagd. Dit geldt ook voor het geblokkeerde deel van het tegoed. Over het tegoed boven € 116.000 vergoeden wij geen rente.

Rekenvoorbeeld rendement

Stel, u heeft € 50.000 spaargeld en u twijfelt tussen het openen van een rekening Rabo GroenSparen en een rekening Rabo InternetSparen. Welke keuze kan zorgen voor een hoger rendement? Bekijk de berekening in onderstaande tabel. In deze tabel gaan we uit van het volgende:

 • het spaargeld staat gedurende één jaar op de spaarrekening
 • de rente op de rekening Rabo GroenSparen is 0,01%* op jaarbasis
 • de rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,05% (rentewijzigingen voorbehouden)
 • het heffingvrij vermogen in box 3 is al benut
 • de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' is nog niet benut
 • er is gerekend met een heffingskorting van 0,70%

Rabo Groensparen
Rabo Internetsparen
Storting € 50.000
Rendement
Bedrag
Rendement
Bedrag
Rente 0,01% € 5 0,05% € 25
Vermogensrendementsheffing 0,00% € - -1,20% € -600,00
Heffingskorting 0,70% € 350 0,00% € -
Totaal nettorendement 0,71% € 355 -1,15% € -575,00

Uit dit voorbeeld blijkt dat deelname aan Rabo GroenSparen u een netto voordeel kan opleveren.

Rentepercentage
Over het tegoed t/m € 115.000 0,01%
exclusief fiscaal voordeel

* Rentewijzigingen voorbehouden.  Deze rentetarieven gelden vanaf 12 oktober 2017.

Voorwaarden

Groene belegging

Het tegoed op de rekening Rabo GroenSparen wordt aangemerkt als een groene belegging in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit is onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving en geldt zolang de Rabo Groen Bank B.V. door de belastingdienst is aangewezen als groenfonds. Als dat niet langer het geval is, vervalt het recht op de fiscale voordelen.

Goed om te weten

Als u een spaarrekening afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Bekijk de algemene voorwaarden en productkenmerken van Rabo GroenSparen.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenSparen

Meer over sparen

Rabo GroenDeposito

Contact

Rabobank