Het Rabo GroenDeposito is een spaarrekening waarbij je inleg voor een groot deel wordt geïnvesteerd in groene projecten. De overheid beloont dit met extra fiscale voordelen. Je ontvangt geen rente, maar de voordelen kunnen je een netto rendement opleveren.

Profiteer mogelijk van een extra vrijstelling vermogensrendementsheffing en extra heffingskortingLooptijd van 1 jaarInlegbedrag: minimaal €20.000 en maximaal €29.738  Jaarlijkse beheerkosten € 200
Bel mij terug
Infographic Rabo GroenDeposito - portefeuille

De belangrijkste kenmerken van Rabo GroenDeposito

Fiscale voordelen

Door een extra vrijstelling in box 3 en een aanvullende heffingskorting kun je mogelijk profiteren van een netto rendement op je spaargeld.

Groene impact

Je spaargeld wordt voor minimaal 70% geïnvesteerd in groene, duurzame projecten. Dit kunnen projecten zijn waarin zonne-energie, groene kassen en duurzame bouw een rol spelen.

Depositogarantiestelsel

Door het depositogarantiestelsel is je spaargeld bij Rabo Groen Bank B.V. van € 0 tot en met € 100.000 gedekt. Dit geldt per bank en per rekeninghouder.

Fiscale vrijstellingen

Het spaargeld op je Rabo GroenDeposito rekening wordt gezien als een groene belegging. Hierdoor kun je mogelijk gebruikmaken van twee fiscale voordelen:

Een extra vrijstelling in box 3, bovenop het heffingsvrij vermogen. Blijf je met al je groene beleggingen onder deze extra vrijstelling? Dan betaal je geen vermogensrendementsheffing. De peildatum voor de vrijstelling is 1 januari.Een extra heffingskorting van 0,7%. Deze kun je jaarlijks van je inkomstenbelasting aftrekken. De heffingskorting kan jaarlijks veranderen. Wetswijzigingen kunnen invloed hebben op het voordeel dat je hebt.

Je voordeel wordt bepaald door je inleg op groene beleggingen zoals Rabo GroenDeposito en Rabo GroenSparen, en bij andere banken. Bekijk daarom vooraf wat je ruimte is om het belastingvoordeel te claimen op Rabo GroenDeposito.

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Op Prinsjesdag zijn de wetsvoorstellen voor 2021 gepresenteerd. Hierin stelt het kabinet voor om de vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen. Het heffingvrij vermogen wordt verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 in 2021. Het belastingtarief in box 3 over het vermogen boven het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van 30% naar 31%. 

Deze plannen wachten nog op goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Rekenvoorbeelden

Over het geld in een Rabo GroenDeposito krijg je geen rente. Je inleg kan je wel belastingvoordeel in box 3 opleveren naast de heffingskorting in box 1. Je betaalt namelijk mogelijk minder vermogensrendementsheffing dan op een normale spaarrekening. Hieronder zie je hoe dit precies werkt.

Stel, je hebt geen fiscaal partner en je hebt een spaarrekening met een tegoed van € 125.000. Je hebt een baan en opent in 2020 een Rabo GroenDeposito voor een periode van 1 jaar. Je inleg is € 25.000.

Op peildatum 1 januari 2021 is je vermogen nog steeds € 125.000. Dit betekent dat je door het openen van een Rabo GroenDeposito over 2021 een belastingvoordeel krijgt. Aangezien de belastingcijfers voor 2021 nog niet definitief zijn rekenen we in onderstaande voorbeelden met de belastingcijfers voor 2020. Het voordeel is dan € 212,50.

Uitleg:
Het belast vermogen in box 3 is door de fiscale vrijstelling voor Rabo GroenDeposito € 25.000 minder dan als het nog op je spaarrekening zou staan. Je betaalt hierdoor dus minder belasting en je hebt een extra heffingskorting. In het onderstaande rekenvoorbeeld houden we ook rekening met de kosten van Rabo GroenDeposito, die zijn € 250.

Algemeen voorbeeld 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 125.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0,00
Overig vermogen€ 100.000€ 125.000
Vrijstelling*€ 30.846€ 30.846
Belast vermogen box 3€ 69.154€ 94.154
Rente Rabo GroenDeposito€ 0,00-
Rente overig vermogen (0,01%)€ 10€ 12,50
Vermogensrendementsheffing**€ -373€ -663
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten€ -50€ 0
Beheerkosten€ -200
Rendement na 1 jaar€ -438€ -650,50
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 212,50

Situatie 2: Albert Jan is tandarts en alleenstaand. Hij heeft een spaarrekening met een tegoed van € 300.000. Als hij in 2020 kiest voor een Rabo GroenDeposito van € 25.000 levert hem dat een totaal voordeel op van € 239,50 (op grond van de cijfers 2020).

Voorbeeld Albert Jan 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 300.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0
Overig vermogen€ 275.000€ 300.000
Vrijstelling*€ 30.846€ 30.846
Belast vermogen box 3€ 244.154€ 269.154
Rente Rabo GroenDeposito€ 0,00-
Rente overig vermogen (0,01%) € 27,50€ 30,00
Vermogensrendementsheffing**€ -2.563€ -2.880
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten€ -50€ 0
Beheerkosten€ -200
Rendement na 1 jaar€ -2.610,50€ -2.850
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 239,50

Situatie 3: Kees is consultant en heeft een spaarrekening met een tegoed van € 1.500.000. Kees besluit één Rabo GroenDeposito af te sluiten van € 25.000 met een looptijd van 1 jaar. Dat levert hem een voordeel op van € 321,50 (op grond van de cijfers 2020).

Voorbeeld Kees 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 1.500.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0
Overig vermogen€ 1.475.000€ 1.500.000
Vrijstelling*€ 30.846€ 30.846
Belast vermogen box 3€ 1.444.154€ 1.469.154
Rente Rabo GroenDeposito€ 0-
Rente overig vermogen (0,01%)€ 147,50€ 150
Vermogensrendementsheffing**€ -19.223€ -19.622
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten€ -50€ 0
Beheerkosten€ -200
Rendement na 1 jaar€ -19.150,50€ -19.472
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 321,50

Situatie 4: Jeffrey en Hans zijn fiscale partners. Hans en Jeffrey hebben allebei een baan. Zij hebben een spaarrekening met een tegoed van € 300.000 en besluiten twee Rabo GroenDeposito’s te openen van elk € 25.000 met een looptijd van 1 jaar. Jeffrey en Hans kiezen ervoor om ieder de helft van hun vermogen op te geven in box 3. Zij hebben een totaal voordeel van € 479 (op grond van de cijfers 2020).

Voorbeeld Jeffrey en Hans 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 300.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 50.000€ 0
Overig vermogen€ 250.000€ 300.000
Vrijstelling*€ 61.692€ 61.692
Belast vermogen box 3€ 188.308€ 238.308
Rente Rabo GroenDeposito€ 0-
Rente overig vermogen (0,01%)€ 25€ 30
Vermogensrendementsheffing**€ -1.326€ -1.960
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Heffingskorting partner (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten (2x à €50,00)€ -100€ 0
Beheerkosten (2x à €200,00)€ -400
Rendement na 1 jaar€ -1.451€ -1.930
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 479

In bovenstaande voorbeelden hebben we rekening gehouden met:

  • het spaargeld staat gedurende één jaar op de spaarrekening
  • de rente op de rekening Rabo GroenDeposito is 0,0%*
  • de rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,01%*
  • de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' is nog niet benut
  • er is gerekend met een heffingskorting van 0,70%
  • de vermogensrendementsheffing is gebaseerd op tarieven van 2020

*Rentewijzigingen voorbehouden.

Wanneer is het Rabo GroenDeposito niet interessant?

In een aantal gevallen is het Rabo GroenDeposito niet interessant:

  • het Rabo GroenDeposito valt volledig in het heffingvrije vermogen in box 3
  • je maakt al volledig gebruik van fiscale voordelen van groene beleggingen
  • je hebt onvoldoende vermogen waardoor de kosten van het product hoger zijn dan het fiscale voordeel.

Voorbeeld:
Hieronder zie je het nadeel als je geen fiscaal partner hebt, wel een baan hebt en een spaarrekening met hierop € 35.000. Je nadeel is in dit geval € 55,50 (cijfers van 2020).

Voorbeeld zonder voordeel 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 35.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0
Overig vermogen€ 10.000€ 35.000
Vrijstelling*€ 30.846€ 30.846
Belast vermogen box 3€ 0€ 4.154
Rente Rabo GroenDeposito€ 0-
Rente overig vermogen (0,01%)€ 1€ 3,50
Vermogensrendementsheffing**€ 0€ -22
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten € -50€ 0
Beheerkosten € -200
Rendement na 1 jaar€ -74€ -18,50
Belastingvoordeel na 1 jaar€ -55,50

*Voor 2021 is voorgesteld dat dit wordt verhoogd tot € 50.000 per persoon.

**Voor 2021 is voorgesteld dat het belastingtarief omhoog gaat van 30% naar 31%.

Wie regelt de groene investeringen?

Het spaargeld dat je op de Rabo GroenDeposito rekening stort, wordt geïnvesteerd door de Rabo Groen Bank B.V. Zij zijn binnen Rabobank de specialist als het over groene projecten en investeringen gaat. Denk hierbij aan duurzame tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer en duurzame energie.

Kosten van dit deposito

Kies je voor het Rabo GroenDeposito dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten maken wij onder andere om groene projecten te kunnen financieren. Het gaat om € 200 per jaar aan beheerkosten.

Groene belegging

Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 is het geld in je Rabo GroenDeposito een groene belegging. Dit komt doordat Rabo Groen Bank B.V. door de belastingdienst is aangewezen als groenfonds. Mocht door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving hier verandering in komen, dan kan dit invloed hebben op het recht op de bijbehorende fiscale voordelen.

Klaar om te starten met Rabo GroenDeposito?

Bel mij terug

Nog geen klant? Meer over klant worden.