Rabo GroenDeposito

Het Rabo GroenDeposito is een spaarrekening waarbij je inleg voor een groot deel wordt geïnvesteerd in groene projecten. De overheid beloont dit met extra fiscale voordelen. Je ontvangt geen rente, maar de voordelen kunnen je een netto rendement opleveren.

 • Profiteer mogelijk van een extra vrijstelling vermogensrendementsheffing en extra heffingskorting
 • Kies een looptijd van 1 of 2 jaar
 • Vaste inleg: € 25.000
 • Afsluitkosten € 50 en jaarlijkse beheerkosten € 200
Bel mij terug
Infographic Rabo GroenDeposito

De belangrijkste kenmerken van Rabo GroenDeposito

Fiscale voordelen

Door een extra vrijstelling in box 3 en een aanvullende heffingskorting kun je mogelijk profiteren van een netto rendement op je spaargeld.

Groene impact

Je spaargeld wordt voor minimaal 70% geïnvesteerd in groene, duurzame projecten. Dit kunnen projecten zijn waarin zonne-energie, groene kassen en duurzame bouw een rol spelen.

Depositogarantiestelsel

Door het depositogarantiestelsel is je spaargeld bij de Rabo Groenbank B.V. van € 0 tot en met € 100.000 gedekt. Dit geldt per bank en per rekeninghouder.

Fiscale vrijstellingen

Het spaargeld op je Rabo GroenDeposito rekening wordt gezien als een groene belegging. Hierdoor kun je mogelijk gebruikmaken van twee fiscale voordelen:

 • Een extra vrijstelling in box 3, bovenop het heffingsvrij vermogen. Blijf je met al je groene beleggingen onder deze extra vrijstelling? Dan betaal je geen vermogensrendementsheffing. De peildatum voor de vrijstelling is 1 januari.
 • Een extra heffingskorting van 0,7%. Deze kun je jaarlijks van je inkomstenbelasting aftrekken. De heffingskorting kan jaarlijks veranderen.
Rekenvoorbeelden

Over het geld in een Rabo GroenDeposito krijg je geen rente. Je inleg kan je wel belastingvoordeel in box 3 opleveren. Je betaalt namelijk mogelijk minder vermogensrendementsheffing dan op een normale spaarrekening. Hieronder zie je hoe dit precies werkt.

Stel, je hebt geen fiscaal partner en je hebt een spaarrekening met een tegoed van € 125.000. Je hebt een baan en opent in 2019 een Rabo GroenDeposito voor een periode van 1 jaar. Je inleg is € 25.000.

Op peildatum 1 januari 2020 is je vermogen nog steeds € 125.000. Dit betekent dat je door het openen van een Rabo GroenDeposito over 2019 een belastingvoordeel krijgt. Aangezien de belastingcijfers voor 2020 nog niet bekend zijn rekenen we in onderstaande voorbeelden met de belastingcijfers voor 2019. Het voordeel is dan € 237.

Uitleg:
Het belast vermogen in box 3 is door de fiscale vrijstelling voor Rabo GroenDeposito € 25.000 minder dan als het nog op je spaarrekening zou staan. Je betaalt hierdoor dus minder belasting en je hebt een extra heffingskorting. In het onderstaande rekenvoorbeeld houden we ook rekening met de kosten van Rabo GroenDeposito, die zijn € 250.

Algemeen voorbeeld 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 125.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0,00
Overig vermogen€ 100.000€ 125.000
Vrijstelling€ 30.360€ 30.360
Belast vermogen box 3€ 69.640€ 94.640
Rente Rabo GroenDeposito€ 0,00-
Rente overig vermogen (0,03%)€ 30€ 37,50
Vermogensrendementsheffing€ -404€ -723
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten€ -50€ 0
Beheerkosten€ -200
Rendement na 1 jaar€ -449€ -685,50
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 237

Situatie 2: Albert Jan is tandarts en alleenstaand. Hij heeft een spaarrekening met een tegoed van € 300.000. Als hij in 2019 kiest voor een Rabo GroenDeposito levert hem dat een totaal voordeel op van € 246 (op grond van de cijfers 2019).

Voorbeeld Albert Jan 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 300.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0
Overig vermogen€ 275.000€ 300.000
Vrijstelling€ 30.360€ 30.360
Belast vermogen box 3€ 244.640€ 269.640
Rente Rabo GroenDeposito€ 0,00-
Rente overig vermogen (0,03%) € 82,50€ 90
Vermogensrendementsheffing€ -2.726€ -3.060
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten€ -50€ 0
Beheerkosten€ -200
Rendement na 1 jaar€ -2.677€ -2.919
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 242

Situatie 3: Kees is consultant en heeft een spaarrekening met een tegoed van € 1.500.000. Kees besluit één Rabo GroenDeposito af te sluiten met een looptijd van 1 jaar. Dat levert hem een voordeel op van € 338 (op grond van de cijfers 2019).

Voorbeeld Kees 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 1.500.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0
Overig vermogen€ 1.475.000€ 1.500.000
Vrijstelling€ 30.360€ 30.360
Belast vermogen box 3€ 1.444.640€ 1.469.640
Rente Rabo GroenDeposito€ 0-
Rente overig vermogen (0,03%)€ 443€ 450
Vermogensrendementsheffing€ -20.318€ -20.738
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten€ -50€ 0
Beheerkosten€ -200
Rendement na 1 jaar€ -19.950€ -20.288
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 338

Situatie 4: Jeffrey en Hans zijn fiscale partners. Hans en Jeffrey hebben allebei een baan. Zij hebben een spaarrekening met een tegoed van € 300.000 en besluiten twee Rabo GroenDeposito’s te openen met een looptijd van 1 jaar. Jeffrey en Hans kiezen ervoor om ieder de helft van hun vermogen op te geven in box 3. Zij hebben een totaal voordeel van € 501 (op grond van de cijfers 2019).

Voorbeeld Jeffrey en Hans 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 300.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 50.000€ 0
Overig vermogen€ 250.000€ 300.000
Vrijstelling€ 60.720€ 60.720
Belast vermogen box 3€ 189.280€ 239.280
Rente Rabo GroenDeposito€ 0-
Rente overig vermogen (0,03%)€ 75€ 90
Vermogensrendementsheffing€ -1.446€ -2.112
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Heffingskorting partner (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten (2x à €50,00)€ -100€ 0
Beheerkosten (2x à €200,00)€ -400
Rendement na 1 jaar€ -1.521€ -2.022
Belastingvoordeel na 1 jaar€ 501

In bovenstaande voorbeelden hebben we rekening gehouden met:

 • het spaargeld staat gedurende één jaar op de spaarrekening
 • de rente op de rekening Rabo GroenDeposito is 0,0%*
 • de rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,03%*
 • de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' is nog niet benut
 • er is gerekend met een heffingskorting van 0,70%
 • de vermogensrendementsheffing is gebaseerd op tarieven van 2019

*Rentewijzigingen voorbehouden.

Wanneer is het Rabo GroenDeposito niet interessant?

In een aantal gevallen is het Rabo GroenDeposito niet interessant:

 • je maakt nog niet volledig gebruik van het heffingsvrije vermogen in box 3
 • je maakt al volledig gebruik van fiscale voordelen van groene beleggingen
 • je hebt onvoldoende vermogen waardoor de kosten van het product hoger zijn dan het fiscale voordeel.

Voorbeeld:
Hieronder zie je het nadeel als je geen fiscaal partner hebt, wel een baan hebt en een spaarrekening met hierop € 35.000. Je nadeel is in dit geval € 56 (cijfers van 2019).

Voorbeeld zonder voordeel 1 jaars Rabo GroenDeposito
€ 35.000Met Rabo GroenDepositoZonder Rabo GroenDeposito
Bedrag Rabo GroenDeposito€ 25.000€ 0
Overig vermogen€ 10.000€ 35.000
Vrijstelling€ 30.360€ 30.360
Belast vermogen box 3€ 0€ 5.000
Rente Rabo GroenDeposito€ 0-
Rente overig vermogen (0,03%)€ 3€ 11
Vermogensrendementsheffing€ 0€ -27
Heffingskorting (0,7%)€ 175€ 0
Afsluitkosten € -50€ 0
Beheerkosten € -200
Rendement na 1 jaar€ -72€ -16
Belastingvoordeel na 1 jaar€ -56

Wie regelt de groene investeringen?

Het spaargeld dat je op de Rabo GroenDeposito rekening stort, wordt geïnvesteerd door de Rabo Groen Bank B.V. Zij zijn binnen Rabobank de specialist als het over groene projecten en investeringen gaat. Denk hierbij aan duurzame tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer en duurzame energie.

Kosten van dit deposito

Kies je voor het Rabo GroenDeposito dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten maken wij onder andere om groene projecten te kunnen financieren. Het gaat om € 50 afsluitkosten en € 200 per jaar aan beheerkosten.

De voorwaarden zijn sinds 2017 gewijzigd. Als je voor die tijd al een Rabo GroenDeposito had, dan zijn er andere voorwaarden van toepassing. Je Rabobankadviseur legt het je graag uit.

Groene belegging

Volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 is het geld in je Rabo GroenDeposito een groene belegging. Dit komt doordat de Rabo Groenbank B.V. door de belastingdienst is aangewezen als groenfonds. Mocht door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving hier verandering in komen, dan vervalt mogelijk je recht op de bijbehorende fiscale voordelen.