Uit elkaar gaan

Wat te regelen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat

Het beëindigen van een relatie heeft niet alleen emotionele gevolgen. Er moet veel geregeld worden, ook met de bank. Bel ons om een afspraak te maken, dan kunnen we een aantal zaken regelen. Kom bij voorkeur samen op gesprek. Als u liever allebei een eigen adviseur wilt, kan dat ook.

Rekeningen scheiden

Opzeggen of op één naam

Als u samen een betaal-, spaar-, of beleggersrekening heeft, kunt u die opzeggen of op naam van één van u zetten. Om de rekening op één naam te zetten, moet u allebei uw handtekening zetten. Opzeggen kunt u ieder apart.

 • Zolang u nog gezamenlijke kosten heeft, kan het handig zijn om de betaalrekening op twee namen te houden.
 • Kijk wat er moet gebeuren met automatische incasso’s die nog afgeschreven worden van de betaalrekening.
 • Voor rood staan op de betaalrekening geldt hetzelfde als voor een lening.
 • U regelt zelf hoe het spaartegoed of de opbrengst van beleggingen tussen u beiden wordt verdeeld. Wij spelen hierin geen rol.

Bij een conflict

Wilt u niet dat uw partner geld van de en/of-rekening opneemt? Neem contact met ons op, dan kijken we samen wat de beste oplossing is. We kunnen de rekening eventueel blokkeren. Hiervoor hebben we geen toestemming van uw partner nodig.

Kinderen

Heeft u minderjarige kinderen die een rekening bij onze bank hebben?

 • Als de kinderen op een ander adres gaan wonen, geef dit dan aan ons door.
 • Geef aan ons door aan wie de rekening(en) van uw kind(eren) gekoppeld moeten worden in internetbankieren.
 • Als u niet wilt dat uw ex-partner de rekening(en) van uw kind(eren) gebruikt, bespreek dit dan met ons.

Verzekeringen

Het is belangrijk dat u allebei goed verzekerd blijft. Voor schadeverzekeringen, zoals de woonhuis- en inboedelverzekering, beslist u samen wie de verzekeringen overneemt. Is dat degene die in het huis blijft wonen, dan kan hij of zij de verzekeringen online wijzigen. Neem anders contact op met uw Rabobank.

Zorg er altijd voor dat de auto waarin u rijdt verzekerd blijft, of dat nu op uw huidige Interpolis Alles in één Polis® is of niet. Dit is wettelijk verplicht. Zo voorkomt u een boete of – erger nog – grote gevolgen bij schade.

Check uw verzekeringen

Verhuizen? Zo regelt u uw woonverzekeringen

Tip:

Maak een overzicht van alle verzekeringen en vermeld daarbij aan wie de verzekeringen toekomen en per welke datum. U kunt dit overzicht ook opnemen in het echtscheidingsconvenant.

Goed om te weten

 • Is uw ex-partner de verzekeringnemer? Hij of zij kan een verzekering (per direct) opzeggen of wijzigen. Hierdoor bent u niet meer verzekerd.
 • Kinderen mogen verzekerd worden bij de ouder waar het kind ingeschreven is, maar ook bij de ouder waar het kind niet ingeschreven is. De ouder moet wel in Nederland wonen.
 • Als u uit elkaar gaat, kan dit gevolgen hebben voor aanspraken op uw reis- en annuleringsverzekering. Check de reizen die u geboekt heeft.

Goed om over na te denken

 • Beslis wie van u beiden de woonhuis- of inboedelverzekering overneemt.
 • Uw verzekeringen moeten worden aangepast aan de nieuwe gezinssamenstelling.
 • Ga na of de begunstiging van de uitvaart- en overlijdensrisicoverzekering nog klopt.
 • Neemt u de auto(‘s) of een ander voertuig over? Dan kunt u de schadevrije jaren overnemen, ook als u niet de verzekeringnemer bent.

Hypotheek en lening

Uitkopen

Als u samen een hypotheek heeft, kan één van u de ander uitkopen en de hypotheek op zijn of haar naam zetten. Als dat financieel niet lukt, moet het huis worden verkocht.

Nieuw huis kopen of huren?

Als u verhuist en van plan bent om korter dan vijf jaar in uw nieuwe huis te blijven wonen, is het waarschijnlijk verstandiger om te gaan huren.

Lening

Als u uit elkaar gaat, worden de schulden verdeeld of neemt één van u de schulden over. Maak hierover samen afspraken en neem daarna contact op met ons.

Als de lening of het krediet op twee namen staat, bent u allebei voor de hele schuld aansprakelijk. Dit blijft ook zo als u uit elkaar gaat.

Goed om te weten
 • Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd of heeft u een samenlevingsovereenkomst? Kijk dan wat daar staat over de verdeling van de schuld.
 • Staat de lening of het krediet op één naam en bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan bent u samen aansprakelijk voor het terugbetalen van de schuld.
 • Heeft u of verwacht u betalingsproblemen? Neem dan altijd contact met ons op zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.
 • Als u niet wilt dat de schuld verder oploopt, laat dan het krediet of de lening blokkeren voor nieuwe opnames.

Uw scheiding zorgeloos geregeld met Zorgeloosch Scheiden

Hebben u en uw partner nog niet zo lang geleden besloten te gaan scheiden? En heeft u samen een huis? Dan kunt u een onafhankelijke scheidingsbemiddelaar inschakelen. De Rabobank werkt samen met de specialisten van Zorgeloosch Scheiden. Zij nemen u alles uit handen en helpen u bijvoorbeeld bij het regelen van uw huis en hypotheek. U neemt hiervoor contact op met Zorgeloosch Scheiden.

Lees meer op Zorgelooschscheiden.nl

Pensioen

Het ouderdomspensioen dat u in de periode dat u samen was heeft opgebouwd, wordt verdeeld. U krijgt ieder de helft, behalve als u een andere verdeling heeft vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant.

 • Door de verdeling van het ouderdomspensioen kunt u te maken krijgen met een pensioentekort.
 • De verdeling van het ouderdomspensioen geldt niet voor samenwonenden, behalve als u hier afspraken over heeft gemaakt.
 • Als uw ex-partner overlijdt, heeft u (meestal) nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen.

De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan u en uw ex-partner. De uitvoerder moet dan wel op de hoogte zijn van de scheiding.
Kijk voor meer informatie op de website van uw pensioenuitvoerder.

Pensioenaanvulling opbouwen

Eigen bedrijf

Heeft één van u beiden of heeft u samen een eigen bedrijf? Dan wordt uit elkaar gaan nog wat ingewikkelder. U moet een antwoord vinden op vragen zoals:

 • Wat is de waarde van het bedrijf?
 • Valt het bedrijf in de boedel die verdeeld moet worden?
 • Van wie wordt het bedrijf na de scheiding?
 • Komt het voortbestaan van het bedrijf in gevaar als de ex-partner wordt uitgekocht?

Bespreek met uw bedrijvenadviseur wat de gevolgen zijn voor uw onderneming als u uit elkaar gaat.