Akkerbouw boeren in overal op een rij

Digitalisering in de landbouw neemt een vlucht

Verder op deze pagina:

  Door inzicht te krijgen in kansen, uitdagingen en veranderingen zetten we de volgende stap naar digitale landbouw. Deze blog draagt punten aan waar je als akkerbouwer naar moet kijken wanneer je overweegt meer te gaan doen met digitale landbouw.

  De digitalisering in de landbouw neemt een grote vlucht. Sinds 2014 is al meer dan 6,5 miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven die oplossingen voor de digitale landbouw ontwikkelen. Zo liet het AgFunder AgTech Investing Report 2017 zien. Dat digitale landbouw dan ook de volgende stap is in smart farming op het akkerbouw bedrijf komt niet als een verrassing. 

  Door algoritmen, kunstmatige intelligentie en machinaal leren te koppelen aan bestaande sensoren wordt het mogelijk gewassen tot op het niveau van de individuele plant te sturen. Hiermee kunnen akkerbouwers het gebruik en de keuze van zaaizaden, bemesting en gewasbescherming verder optimaliseren.

  We moeten vooruit blijven kijken

  De Rabobank volgt technologische ontwikkelingen in de landbouw op de voet. Deze worden nauwkeurig geanalyseerd en teruggekoppeld aan sectoren waarin Rabobank actief is. Een mooi voorbeeld hiervan is het reeds gepubliceerde rapport van onze collega’s bij RaboResearch Food & Agri business. Zij gaan in de publicatie ‘Cracking the Code on Precision Farming and Digital Agriculture’ in op de stand van zaken en huidige trends op het gebied van digitale landbouw.

  Op het akkerbouwbedrijf is al ‘slimme’ apparatuur aanwezig die data over de bodem en het gewas verzamelt. Daarnaast verkopen bedrijven software die akkerbouwers ondersteunt bij het maken van teeltbeslissingen. Ondanks deze successen zijn we er nog niet. Voor een brede introductie van digitale landbouw binnen het akkerbouwbedrijf moeten we verder kijken dan vandaag.

  Lees het rapport ‘Cracking the Code on Precision Farming and Digital Agricultur

  “Proeven die momenteel met 5G netwerken in Noordoost-Groningen worden gedaan, zijn een positieve ontwikkeling.”

  Er is werk aan de winkel

  Voor een brede introductie van digitale landbouw binnen het akkerbouwbedrijf lichten wij vier belangrijke pijlers toe die het succes ervan bepalen:

  Waardepropositie. Veel van de technieken die momenteel worden ontwikkeld onder de noemer digitale landbouw hebben nog geen bewezen verdienmodel. Ze kunnen niet altijd worden onderbouwd met rendement op investering of terugverdientijd.Infrastructuur. Nog lang niet overal op het Nederlandse platteland is snel internet aanwezig. Dit verhindert de vlotte uitwisseling van data die nodig is voor digitale landbouw. Proeven die momenteel met 5G netwerken in Noordoost-Groningen worden gedaan zijn dan ook een positieve ontwikkeling.Eigendom. Een heikel punt blijft het eigendom van en omgang met data die op het akkerbouwbedrijf worden verzameld. In Nederland worden stappen in de goede richting gezet in deze discussie, bijvoorbeeld door de introductie van de Gedragscode Datagebruik door BO akkerbouw begin 2017.Ecosysteem. Momenteel ontbreekt een ecosysteem waarbinnen ketenpartners naadloos met elkaar communiceren. Hiervoor is een gestandaardiseerd besturingssysteem en/of platform nodig. Een dergelijke omgeving maakt het voor verschillende belanghebbenden eenvoudig om data te delen, samen te werken en analyses uit te voeren.

  Lees meer over de gedragscode

  Wat betekent digitale landbouw voor jou?

  Digitalisering in de landbouw is de meest actuele golf van innovatie die over het akkerbouwbedrijf trekt. Ondanks dat nog lang niet alle vraagstukken zijn opgelost, biedt de combinatie van bestaande precisielandbouwmethoden met de kracht van algoritmen en kunstmatige intelligentie de mogelijkheid het akkerbouwbedrijf nog verder te optimaliseren. 

  Voor jou als akkerbouwer is het belangrijk kritisch te kijken naar de oplossingen die je worden aangeboden. Deze blog draagt punten aan waar je als akkerbouwer naar moet kijken wanneer je overweegt meer te gaan doen met digitale landbouw. Waarbij uiteindelijk de belangrijkste vraag blijft: “Hoe kan digitale landbouw waarde voor mijn bedrijf creëren, nu en in de toekomst?”

  Lees ook andere publicaties van de Rabobank op het gebied van smart farming op far.rabobank.com.

  Stefan_1_colour_square

  Stefan van Merrienboer

  • Analist Akkerbouw
  030 7 12 19 71 LinkedIn