Visboer versspeciaalzaak waar klanten voor in de rij staan

Verspeciaalzaken

Verder op deze pagina:

  Versspeciaalzaken, zoals slagers, bakkers en groentewinkels, vallen binnen de sector food. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Conceptontwikkeling is essentieel

  Al een aantal jaar op rij verliest de versspeciaalzaak marktaandeel aan de supermarkt. De concurrentie in foodretail is fors en supermarkten investeren massaal in de kwaliteit van producten, versconcepten en foodservice. Doordat supermarkten een veel betere inkooppositie hebben (schaalgrootte) weten zij de versspeciaalzaak op prijs te beconcurreren.

  Door de toenemende concurrentie, ook vanuit het groeiende online segment, zullen supermarkten de komende jaren meer en meer investeren in versbeleving. Voor de speciaalzaken is het zaak hier een onderscheidend aanbod tegenover te zetten.

  Succesvolle ondernemers zijn zich sterk bewust van de locatie en de doelgroep die ze daar kunnen aantrekken. Je moet als versspeciaalzaak uniek willen zijn in:

  conceptassortimentservicekennis

  Conceptontwikkeling is daarbij essentieel en speelt in op de behoefte van de consument naar meer beleving rondom het product.

  Nieuwe markten

  Door het gewijzigde consumentengedrag ontstaan er interessante nieuwe markten. Een voorbeeld hiervan is de groei van buitenshuisconsumptie, waardoor veel versspeciaalzaken zich richten op foodservice. Bakkerijen breiden uit met lunchrooms, groentewinkels bieden complete versmaaltijden en slagerijen worden traiteurs.

  Lees ook de thema-update foodservice

  Economie

  Het totale marktvolume zal de komende jaren dus maar beperkt stijgen. Tegelijkertijd neemt het aanbod van supermarkten, speciaalzaken, to-gowinkels, horeca en foodservice structureel toe. Dit levert het beeld op van een sterk verzadigde markt.

  In 2018 groeide de totale omzet in de markt van Versspeciaalzaken maar met 0,3%. De omzetstijging kwam vooral door een hogere pricing. De hoeveelheid van de vraag stond namelijk onder druk. Vooral bakkers (- 0,9% in 2018) en groentewinkels (- 0,7%) merken deze krimp. Beide branches hebben vooral last van de sterke focus van de supermarkten op dit schap. Slagerijen groeiden licht met 0,7%, dat is ongetwijfeld te danken aan het uitstekende barbecueweer. Voor 2019 verwachten wij een stabiele lijn, met licht stijgende omzetten onder andere door het doorbelasten van de btw-verhoging.

  Zie voor de meest actuele marktontwikkelingen altijd de Rabo Food Update die elk kwartaal wordt gepubliceerd op www.rabobank.nl/food.

  Lees ook ons onderzoek naar de toekomst van de Warme Bakker

  Uitblinken in vers

  Ondanks de druk op de vraag in de markt van versspeciaalzaken, doet een deel van de markt het nog steeds uitstekend. Zij onderscheiden zich vooral met een uniek aanbod, hoog vakmanschap en een goede vestigingslocatie. Ze leveren veelal een hogere toegevoegde waarde met kwalitatief uitstekende producten of bieden verse kant-en-klaar-maaltijden aan, al dan niet tot aan de deur bezorgd. Per saldo is de consument bereid daarvoor meer te betalen. Daardoor nemen de prijzen in de markt wel toe en blijft de totale omzet redelijk stabiel.

  Het aantal speciaalzaken in de segmenten brood, vlees en AGF neemt af. Dit zijn productgroepen waarin de supermarkten met name investeren. Vers is voor de supermarkt een belangrijke productgroep, zowel in volume en marge als het aantrekkelijk zijn en blijven voor consumenten. In productgroepen waarin supermarkten minder sterk zijn, zoals vis, zien we juist een groei van speciaalzaken. Ook de sterkte groei van het aantal kaaswinkels is opvallend. Dit komt voor een belangrijk deel door de groei van een aantal (toeristische) kaaswinkeltjes in Amsterdam.

  Ambulante handel

  Volgens het CBS telt Nederland ruim elfduizend marktkramen. We zien in de laatste jaren dat het aantal voedselkramen op de markt toeneemt, terwijl het aantal marktkramen in non-food daalt.

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid wordt voor de consument steeds belangrijker in haar keuze om bepaalde voedingsmiddelen wel of niet te consumeren. De consument eist daarom meer transparantie in de wijze van produceren. Onderwerpen die voor supermarkten relevant zijn:

  Milieu: welke impact heeft de productie gehad op de directe omgeving (bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen), het klimaat en de natuur , et cetera? Dit leidt met name tot een groei van keurmerken.Dierenwelzijn: hoe is het beest gefokt, gevoerd, vervoerd en geslacht? Sterke groei van het 'Beter Leven' keurmerk.Verpakkingen: er ontstaat steeds meer weerstand van consumenten tegen het (plastic) verpakken van producten, met name in het AGF-schap.‘Food miles’: steeds meer consumenten zijn erin geïnteresseerd hoeveel kilometer een product aflegt voordat het thuis op het bord ligt. Door de perceptie dat lokaal geproduceerde producten verser en duurzamer zijn, krijgen deze steeds vaker de voorkeur boven producten die van ver komen.Gezondheid: toenemende bewustwording van de impact van voeding op de gezondheid. Welke bestanddelen zitten er in het voedsel?Voedselverspilling: er wordt veel voedsel weg gegooid in de keten, zowel door de consument als door de industrie, retail en horeca. Hoe dit te reduceren? Dit kan onder meer door de houdbaarheid van voedsel te verlengen en door van reststromen inkomsten te maken.

  “De consument staat meer open voor internationale smaken en unieke, exotische producten.”

  Innovatie

  De grootste kansen zijn weggelegd voor ondernemers die samenwerken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk met andere ondernemers in de stad, straat of regio te investeren in:

  de aantrekkelijkheid van de locatiehet bouwen van een online platform of thuisbezorgmogelijkhedenhet gezamenlijk in- en verkopen van regionale producten, eventueel in samenwerking met lokale boeren en telers

  Het moment van aankoop valt steeds vaker samen met het moment van consumptie. Kleinere verpakkingen, kant-en-klaarmaaltijden en take-away producten winnen marktaandeel. Ervaringen en reviews worden gedeeld via social media.

  Bepalend wordt:

  communicatie met de klant via de juiste devices (omnichannel dienstverlening)het optimaliseren van de distributie (thuisbezorgen)het gebruiken en analyseren van de juiste data (ken je klant)

  Innovatie vindt ook plaats in de verpakking van voedsel, om zo producten langer houdbaar en gemakkelijker vervoerbaar te maken, en voedselverspilling tegen te gaan. Maar ook om de communicatie met de klant te verzorgen over het merk, het bijbehorende verhaal en ingrediënten.

  Lees ook de thema-update verpakkingen

  Maatschappij

  We gaan niet meer eten, maar wel anders. Onder meer de vergrijzing van de bevolking leidt tot minder inname van calorieën, terwijl jongere generaties juist meer buiten de deur gaan eten. Door het gewijzigde gedrag van de consument ontstaan er interessante nichemarkten.

  De consument zoekt meer gemak, onder andere meer out-of-home (groei horeca, foodservice en to-go) en meer convenience (kant-en-klaar, thuisbezorgen).

  Lokalisering versus globalisering

  De consument hecht waarde aan lokaal geproduceerde producten waar de herkomst helder van is en die een sterk verhaal hebben. Aan de andere kant van dit spectrum staat de consument meer open voor internationale smaken en unieke, exotische producten.

  Online foodretail komt in een versnelling met de groei van bestelplatforms, bezorgservices en pick-up points.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Banking for Food is een van onze strategische pijlers. Binnen deze strategie ontwikkelt de Rabobank diverse proposities voor ondernemers actief in de foodchain. In diverse regio’s organiseert de Rabobank Food Forward Tracks: we brengen alle spelers in de keten samen om de regionale voedselketen duurzaam te veranderen.

  Laatste update: juli 2019

  Lees waarom Banking for Food bij de Rabobank hoort Lees meer over Rabobank Food Forward