Blog industrie

Arnold Hardonk

CIMBY: een gat in de markt voor Nederland

Arnold Hardonk

Door onze ligging in een delta heeft Nederland van nature een doorvoerfunctie gehad in West-Europa. Dit is een belangrijk strategisch concurrentievoordeel gebleken en het heeft ons in het verleden dan ook de nodige economische voorspoed geleverd. Het klassieke mainportbeleid is gericht op het uitnutten van deze positie.

Tegelijkertijd zie ik dat er in dit kader ook altijd een discussie woedt over twee dingen. Namelijk over de toegevoegde waarde én over het milieuvervuilende karakter van deze activiteiten. Denk daarbij aan het transport van goederen, de raffinage van olie en de productie van chemicaliën. Eigenlijk zijn dit activiteiten die landen misschien liever niet binnen de grenzen willen hebben.

Nieuwe tactiek: verwelkom vervuilende activiteiten

Laat ik voor deze blog eens de zaken omdraaien. Ik pleit voor een nieuwe stip op de horizon: we halen zoveel mogelijk ‘vieze en laagwaardige‘ activiteiten uit het buitenland naar onze mainport. We zijn hier al enigszins onbedoeld mee bezig. Zo huisvesten we Belgische en binnenkort Noorse gevangenen in onze gevangenissen en verbranden we Engels afval in onze afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s).

Oké, we moeten hier natuurlijk wel duidelijke en harde eisen aan verbinden. Ten eerste door het zo duurzaam mogelijk te organiseren. Het is uiteraard niet zo dat wij per se ons milieu en onze leefomgeving willen vervuilen. Ten tweede moet Nederland er wel aan kunnen verdienen. Want waarom zouden we die activiteiten anders voor onze rekening nemen? Tot slot moeten we goed gebruikmaken van de hier aanwezige infrastructuur en capaciteit, zoals de voorbeelden van de gevangenissen en AVI’s laten zien. De koppeling aan de relatief dure infrastructuur zorgt er daarnaast voor dat we deze activiteiten weten vast te houden binnen de landsgrenzen. 

De grote schoonmaak

Door ons zo maximaal te richten op onze nieuwe mainportfunctie zullen we schaal generen (goedkopere productie) en kennis ontwikkelen (slimmere productie). Vies en laagwaardig transformeren we dan om in schoon en hoogwaardig. ‘CIMBY’ (Certainly In My Backyard) wordt ons nieuwe slogan!

Neem als voorbeeld de  grootschalige ‘upcycling’ van kunststofafval. Weet u nog andere voorbeelden? Ik ben benieuwd!

Blog, 7 juli 2015

Reageer via Rabobank Industrie netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank