In 4 stappen profiteren van smart industry

Van 3D-printers tot slimme robots en van internet of things tot cloud computing en big data. De digitalisering van de productiesector neemt wereldwijd steeds grotere vormen aan. Deze ‘smart industry’ (ook wel advanced of digital manufacturing genoemd) raakt elk bedrijf in de sector.  Los van elkaar hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor uw bedrijf, verdienmodel en concurrentiepositie, maar samen is hun impact nog veel groter.

Wat is smart industry of de slimme fabriek?

De vierde industriële revolutie zo wordt smart industry ook wel genoemd. Het gaat hierbij om de verzameling van een groot aantal technische innovaties in combinatie met de toenemende digitalisering. Denk aan robotisering, mobiel internet, cloud computing, internet of things, 3D-printing of big data. Deze vernieuwing leidt tot de opkomst van slimme fabrieken, waarbij machines en robots onderling communiceren, zelf fouten opsporen en herstellen. Maar ook tot robots die veilig tussen mensen kunnen werken (cobots). Het gevolg: producten kunnen meer op locatie en op maat worden aangeboden en de klant staat centraal.

Kansen om te verzilveren

Uw klanten en bedrijf profiteren op verschillende manieren van deze vernieuwingen. De productie verloopt bijvoorbeeld sneller, efficiënter en goedkoper. Er is veel meer maatwerk mogelijk. Ook komen productie op locatie en onderhoud op afstand steeds dichterbij. Maar hoewel tweederde van de ondernemers in Nederland aangeeft dat smart industry kansen biedt, is slechts een klein aantal daadwerkelijk bezig deze te verzilveren.

Veel ondernemers vinden het moeilijk om concreet invulling te geven aan de mogelijkheden die smart industry biedt. Terwijl we zien dat bedrijven die aan de slag gaan met ICT, online en nieuwe technologie daadwerkelijk hun concurrentiepositie verbeteren. Daarom geven wij hieronder in vier stappen weer hoe u uw concurrentiepositie met smart industry kunt verstevigen. Wordt u een 'game changer'?

Stap 1: bepaal de impact

Start met het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het gebied van smart industry en bedenk hoe deze uw bedrijf kunnen verbeteren. Belangrijk zijn bijvoorbeeld additive manufacturing, robotisering of connectiviteit.

Onderzoek wat bedrijfseconomisch voor u voordelig is. Wat is bijvoorbeeld de kostprijs van uw belangrijkste componenten? Of wat gaat er vaak mis tijdens de productie? Blijkt uit controles dat een bepaald product vaak uitvalt? Of levert de productie relatief veel afval op? Voor de impactbepaling is het belangrijk om naar de gehele keten te kijken, en niet alleen naar uw eigen bedrijf.

Additive manufacturing

Additive manufacturing, ook bekend als 3D-printing, levert meerdere voordelen op:

  • producten persoonlijk en op maat maken
  • grote ontwerpvrijheid
  • efficiënt materiaalgebruik
  • lage opstartkosten
  • weinig voorraden en productie op locatie

Robotisering

Ook cobots bieden mogelijkheden voor uw bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat Nederland niet voorop loopt als het gaat om adoptie van deze nieuwe generatie robots, die op basis van onder andere 3D-visiontechnieken veilig tussen mensen kunnen werken. Op termijn kan het achterblijven op dit gebied de concurrentiepositie van uw bedrijf schaden.

Als u voor robotisering zelf de kennis niet heeft, kunt u voor robotisering gebruik maken van een kennisbedrijf zoals Delft Robotics, dat robotsystemen met 3D-vision en sensoring op maat ontwikkelt. Deze systemen kunnen meerdere handelingen binnen een bestaand productieproces automatiseren. Zo liet Bazo Staalbeheer een robot maken die verschillende typen plankdragers kan hanteren tijdens het afwerkingsproces. Het werk werd daardoor goedkoper, waardoor het bedrijf kan concurreren met lagelonenlanden. Door niet in het buitenland maar lokaal te produceren, kunnen zij nu sneller reageren op vragen uit de markt en kan worden bespaard op logistieke bewegingen.

Connectiviteit

Connectiviteit is het verbinden van alle computersystemen en machines binnen de keten, van toeleveranciers tot eindklant. Fabrikanten en leveranciers kunnen gebruikmaken van volledig geïntegreerde oplossingen die real-time samenwerking en data-uitwisseling toestaan. Door eindproduct en fabriek te verbinden kunt u ontwikkelingen op afstand volgen en eventueel verbeteringen aanbrengen. Door op afstand data uit te lezen kunt u ook het onderhoud voorspellen.

Stap 2: doe kennis op

Zodra u weet wat smart industry voor uw bedrijf kan betekenen, investeert u in de benodigde kennis om het ook daadwerkelijk toe te kunnen passen. Onderzoek waaraan uw klanten en leveranciers behoefte hebben. U kunt zelf kennis verzamelen binnen uw bedrijf, maar ook gebruik maken van de kennis van andere partijen.

Ken uw keten

Breng via een stakeholdermap in kaart hoe uw ideale keten eruit ziet en bepaal daarbinnen uw rol. Bedenk wat ketensamenwerking oplevert, verzamel de behoeftes van uw leveranciers en klanten en stel vast welke belangrijke partijen u nodig heeft. Blijkt hieruit dat bijvoorbeeld kennis van lichte materialen voor uw bedrijf heel belangrijk is, zorg dan dat u daarop inzet.

Ontwikkel uw medewerkers

U kunt ook investeren in de competenties van uw medewerkers. Breng in kaart welke rol vakdisciplines en afdelingen (denk aan R&D, business development, sales, productie) kunnen spelen. Envergeet de IT-competenties niet want IT wordt steeds belangrijker binnen de maakindustrie. Voor kleinere bedrijven is het soms lastig om IT’ers in dienst te nemen. In dat geval kunt u zoeken naar partners die deze kennis wel in huis hebben. Dat maakt het ook voor kleinere bedrijven mogelijk om nieuwe diensten aan te bieden.

Leer van specialisten

U hoeft het natuurlijk niet allemaal zelf te doen. U kunt ook te rade gaan bij specialisten die vaak al veel kennis over een bepaald onderwerp bezitten. Denk aan kennisinstituten als TNO, technische universiteiten, incubators, Smart Industry Fieldlabs of innovatieve startups. Praat met andere ondernemers en kijk over de schutting van uw eigen branche. Zo heeft met name de dienstensector al veel stappen gezet op het terrein van data analyse en personalisering van services. Daar kunt u misschien van leren.

Bekijk ook het aanbod van de Rabo Ondernemers Academie

Stap 3: experimenteer en werk samen

Durf iets te proberen. Dat kan kleinschalig, dan hoeft u niet direct grote investeringen te doen. Kies wel voor iets dat echt dichtbij is of waar uw klant op zit te wachten.

Verzamel data

Big data speelt een steeds grotere rol binnen de maakindustrie. Data helpt bijvoorbeeld te monitoren wanneer bepaalde machineonderdelen slijten en welke goed of minder goed functioneren. Start alvast met het verzamelen van zoveel mogelijk data. U kunt bijvoorbeeld sensoren inbouwen die bij uw klant meten wat er met de machine gebeurt. Deze data kunt u gebruiken als uw klant problemen ondervindt met een bepaald onderdeel. Met data kunt u relevanter worden naar uw klant en uw eindproduct verbeteren.

Ervaar zelf

Lukt het u niet om data te verzamelen? Experimenteer dan op andere manieren – bijvoorbeeld met de mogelijkheden die additive manufacturing biedt. Het belangrijkste is dat u niet stil blijft zitten, maar ervaringen opdoet om zo uw concurrentiepositie te handhaven of te verbeteren. Begin dichtbij. Bijvoorbeeld met het oplossen van een probleem van uw belangrijkste klant.

Werk samen

U hoeft niet alles zelf te doen. De techniek gaat razendsnel en bedrijven kunnen alle ontwikkelingen nooit alleen volgen. Zoek daarom samenwerking met concurrenten, klanten, leveranciers of financiers. Denk bijvoorbeeld aan een fieldlab zoals CAMPIONE dat dertig bedrijven uit de maakindustrie samen met ROC Tilburg eind 2015 startten. Of werk samen in een ecosysteem. Interactieve processen en face to face-ontmoetingen kunnen helpen om stappen te zetten en een slimme fabriek te worden.

Bekijk de eerste resultaten van Campione op www.smartindustry.nl

Bekijk de zes kernelementen voor succesvolle innovatiemilieus op www.jamdots.nl

Stap 4: maak een businesscase en start

Op basis van de impactbepaling, kennisverzameling en experimenten gaat u daadwerkelijk aan de slag met de transformatie. Kortom, u maakt uw product of dienst klaar voor de markt.

Structureer uw businesscase

Belangrijk is dat u gestructureerd en volgens een planning werkt. Maak er een project van en zorg dat er iemand – bijvoorbeeld uzelf of een collega – tijd voor krijgt en verantwoordelijk voor wordt. Bepaal ook het budget dat u wilt en kunt besteden.
Denk bij het opzetten van de case aan de effecten op het hele businessmodel. Denk ook na over uw verdienmodel: welke procesverbetering levert het op? Welke nieuwe producten of diensten kunt u leveren? Is de klant hiervoor bereid te betalen? Maak ook profielen van uw klanten. Wat is hun specifieke behoefte?

Het bedrijf Additive Industries vormde een aantal jaren geleden een team van verschillende bedrijven, denkers en doeners onder de naam AddLab. Samen ontwikkelden ze de MetalFAB1, een unieke industriële 3D-metaalprinter. In 2016 wordt de eerste machine bij een dochterbedrijf van Airbus in gebruik genomen.

Sterker via flexibilisering

Snelle veranderingen, vooral op technologisch gebied, hebben invloed op de time-to-market en de levenscyclus van uw product. Snel kunnen inspelen op (onverwachte) ontwikkelingen is daarom cruciaal voor bedrijven. En daar is flexibiliteit voor nodig, zoals openstaan voor het implementeren van nieuwe businessmodellen, verdienmodellen en organisatievormen.

Lees hoe u uw bedrijf flexibeler kunt maken

Vind passende financiering

Van smart industry naar smart finance is een kleine stap. Aan de hand van uw plan bekijken wij met u wat een passende financiering zou kunnen zijn. Hierbij kijken we niet alleen naar bancaire financiering, maar ook naar andere oplossingen.

Ontdek de financieringsmogelijkheden

Meer informatie of reageren

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze sectorspecialisten Henri Cocu, Corné Kranenburg en Sander Halsema.

Wij nodigen u ook van harte uit om te reageren op deze thema update en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Reageer op Linkedin

Lees onze andere publicaties over industrie

Contact

Rabobank