Sectorprognoses 2018

Bedrijven profiteren van economische groei

De sterke economische groei van 3,3% voor 2017 en 2,4% voor 2018 vertaalt zich in groei in alle Nederlandse sectoren. Door de aanhoudende groei van de export en de consumentenbestedingen is er in de meeste branches meer vraag naar goederen en diensten, waardoor de omzet van Nederlandse bedrijven gemiddeld zal toenemen. We verwachten dat na 2018 de jaren van hoge inhaalgroei voorbij zijn. Nederlandse bedrijven staan voor de uitdaging om kansen te blijven grijpen en te blijven vernieuwen om zo ook na volgend jaar te blijven groeien.

  • Zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid groeien het hardst
  • Hoge consumptiegroei is voordelig voor de horeca en detailhandel
  • Industrie, groothandel en transport profiteren van sterke exportpositie

Volumegroei in alle sectoren

Gemiddeld zal de omzet van Nederlandse bedrijven toenemen, maar niet alle sectoren zullen even hard groeien.

Cyclisch herstel
De hoge groei van dit en volgend jaar komt voort uit de fase van stevig cyclisch herstel waarin we zitten. Hoe deze macroverwachtingen zich vertalen naar groei voor de verschillende sectoren in Nederland hangt af van hoe de sector zijn klanten bereikt: de ene sector is meer afhankelijk van de export, de andere meer van directe levering aan consumenten.

De export, de consumptie en de private investeringen (in woningen) dragen allemaal bij aan de economische opleving van dit en volgend jaar. De Nederlandse exportwaarde is sinds 2010 elk jaar toegenomen. Door de groei bij een aantal belangrijke handelspartners en de sterke concurrentiepositie van Nederland verwachten we dat de flinke exportgroei van de laatste jaren ook dit en volgend jaar aanhoudt.

De consumptie is pas sinds 2014 weer aan het toenemen. Voor dit jaar verwachten we de hoogste consumptiegroei sinds 2000. Steeds meer mensen hebben een baan en hierdoor gemiddeld meer te besteden. Daarnaast is het consumentenvertrouwen alweer een tijd ver boven het langetermijngemiddelde. Nederlandse denken positief over de huidige en toekomstige economische en financiële situatie en vinden het een gunstige tijd om grote aankopen te doen.

Macroverwachtingen voor Nederland
Jaar op jaar volumemutatie in procenten

2016 2017 2018
Bruto binnenlands product 2,1 3,3 2,4
  • Particuliere consumptie
1,5 2,2 1,9
  • Overheidsbestedingen
1,0 0,6 1,6
  • Private investeringen
6,5 6,4 4,7
  • Export goederen en diensten
4,1 5,3 4,5
  • Import goederen en diensten
3,9 4,6 4,8
Consumentenprijzen (procenten) 0,1 1,4 1,5
Werkloosheid (percentage van de beroepsbevolking) 6,0 5,0 4,5

Consumptiegroei stimuleert uitgaven in horeca en winkels

De Nederlandse detailhandel profiteert van de hoge consumptiegroei. De omzet van de detailhandel is sinds 2014 toegenomen. De omzet van winkels die zich richten op foodproducten is daarbij iets harder gegroeid dan de omzet van winkels in non-foodproducten. De verwachting is dus positief, ondanks faillissementen in de sector en leegstand in de winkelstraat. De groeiende winkels compenseren voor de verliezen van de slechtlopende winkels. Daarbij wordt steeds meer online verkocht. Door pure webwinkels, maar ook door bedrijven die naast een fysieke winkel een webwinkel hebben. Voor de gehele detailhandel verwachten we voor dit en volgend jaar een volumegroei van de omzet van ruim 2 procent. De omzet van zowel food als non-food winkels zal groeien. Doordat afzetprijzen ook licht zullen stijgen verwachten we een omzetgroei van ruim 3 procent.

Sectorprognose detailhandel non-food

Horeca
Ook horecabedrijven profiteren van de hoge consumptiegroei. De omzet van Nederlandse horecazaken is sinds 2011 elk jaar toegenomen, zowel van logiesverstrekking als van eet- en drinkgelegenheden. De eerste jaren was deze omzetstijging nog gedreven door een stijging van de afzetprijzen, maar sinds 2014 is er ook sprake van een volumestijging. We verwachten dat deze groei zich de komende jaren doorzet. Voor 2017 en 2018 gaan we uit van een volumegroei van ongeveer 4 procent. Doordat tegelijkertijd ook de prijzen zullen toenemen, zal de omzetgroei ruim 6 procent zijn. Dit is vergelijkbaar met de groei van de vorige jaren.

Sectorprognose horeca en recreatie

Exportgroei positief voor industrie

De exportgroei is positief voor sectoren die voor een groot deel afhankelijk zijn van export, zoals de industrie. De omzet van de industrie daalt al een aantal jaar, maar de toegevoegde waarde (omzet, minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt) neemt wel al een aantal jaar toe. Door de verwachte exportstijging en het hoge vertrouwen van producenten in de industrie, verwachten we voor dit en volgend jaar ongeveer 3 procent groei.

Sectorprognose industrie


Groothandel en transport

Ook de groothandel en de transportsector profiteren van de exportgroei. Beide sectoren zijn voor ongeveer 70 procent afhankelijk van de export. We verwachten dat de hoge exportgroei voor dit en volgend jaar zorgt voor groei in deze sectoren. Het volume van de omzet van de groothandel zal met bijna 4 procent toenemen in beide jaren, in de transportsector zal de groei bijna 3 procent zijn.

Sectorprognose groothandel

Zakelijke dienstverlening blijft groeien

Een sector die niet alleen afhankelijk is van exportgroei of consumptiegroei, maar juist profiteert van de gehele positieve dynamiek van de Nederlandse economie, is de zakelijke dienstverlening. Deze sector bestaat enerzijds uit bedrijven die specialistische zakelijke diensten aanbieden, zoals advocatenkantoren en reclamebureaus en anderzijds uit bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden, waaronder beveiliging, schoonmaak en arbeidsbemiddeling. We verwachten dat de groei van de zakelijke dienstverlening dit en volgend jaar voortzet met ongeveer 5 procent volumegroei in beide jaren. Veel bedrijven besteden niet-kerntaken, zoals schoonmaak of beveiliging, steeds vaker uit naar de dienstensector. Onder andere hierdoor heeft de zakelijke dienstverlening zich ontwikkeld tot de grootste sector in de Nederlandse economie.

Sectorprognose zakelijke dienstverlening

Alle sectoren

Contact

Rabobank