Sectorprognose detailhandel non-food 2018

Groeivooruitzichten positief

De omzet van de detailhandel is afhankelijk van de particuliere consumptie, die onder andere afhangt van het besteedbaar inkomen van mensen en het consumentenvertrouwen. De groeivooruitzichten voor komend jaar zijn positief. Hoe de retailsector omgaat met de structurele en fundamentele veranderingen is echter veel bepalender voor de toekomst dan de tijdelijke bewegingen van de economie. Innovatie is essentieel voor het goed inspelen op het fundamenteel veranderende retaillandschap.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet3,73,4
Afzetprijzen1,31,2
Volume2,42,3

Kansen voor groei

  • Zorg samen met uw lokale collega's voor een aantrekkelijk winkelgebied
  • Bouw voort op de expertise van uw personeel en de experience in de winkel
  • Werk uw online strategie uit volgens een 'mobile first'-insteek

Omzetgroei

De Nederlandse detailhandel profiteert van de hoge consumptiegroei. De omzet van de detailhandel is sinds 2014 toegenomen. De verwachting is dus positief, ondanks faillissementen in de sector en leegstand in de winkelstraat. De groeiende winkels compenseren voor de verliezen van de slechtlopende winkels. Daarbij wordt steeds meer online verkocht. Door pure webwinkels, maar ook door bedrijven die naast een fysieke winkel een webwinkel hebben.

Veranderende sector

De retailsector bevindt zich in een fundamentele transitie door veranderingen in consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie. De invloed van internet op de consument overstijgt alle verwachtingen, en de snelheid van die invloed neemt steeds verder toe. Klanten hebben een compleet andere 'customer journey' dan vroeger, waarbij vooral mobiele technologie steeds belangrijker wordt. De scheiding tussen offline en online winkelen is verdwenen en steeds meer omzet komt via het digitale kanaal.

Versmelting on- en offline
Grenzen vervagen door branchevervaging, internationalisering, technologische ontwikkelingen en de versmelting van online en offline. Ook de klassieke grenzen in de supply chain verdwijnen. De klant heeft de macht, en niet de retailer of de producent. De (internationale) concurrentie neemt toe door toetreding van nieuwe spelers (zowel off- als online, B2C, B2B én C2C) en producenten die direct naar de klant gaan (D2C). Iedereen met voldoende consumentenrelevantie (producenten, merken, uitgevers, beroemdheden, leisure, ICT-bedrijven) kan actief worden in de retail. Meer spelers vechten om de gunst van de consument, wat kan leiden tot lagere marges en verdienmodellen die in een steeds hoger tempo veranderen.

Winkelbezoek is een keuze
Het online aandeel in de retail zal nog fors groeien en dit heeft gevolgen voor fysieke winkels en de winkelgebieden. Het bezoeken van een fysieke winkel is geen noodzaak maar een keuze van klanten. De mens is een sociaal wezen die behoefte heeft aan ontmoetingsplaatsen om ideeën en gevoelens te delen, en te worden vermaakt. Fysieke winkels houden toegevoegde waarde en blijven relevant als ze consumenten, producten, merken en medewerkers verbinden. Ondanks de sterke groei van online koopt de consument nog altijd 80% tot 85% van haar non-foodproducten in de fysieke winkel. Ook als de groei van online de komende jaren stevig doorzet, zal het aandeel van de winkels dominant blijven. 

Compact, relevant, aantrekkelijk
De meeste formules en winkels zijn niet sterk genoeg om in hun eentje te overleven. Goed inspelen op veranderingen vraagt dus om samenwerking, niet alleen door de individuele retailer, maar ook voor de winkelgebieden die compacter, relevanter en aantrekkelijker moeten worden. Naast de aanbodgedreven points of sale en de meer vraaggedreven points of transaction ontstaat daarom de behoefte aan points of engagement. Deze zijn niet zozeer gericht op verkoop, maar op klantbinding. De points of engagement rusten op twee pijlers: de expertise van het personeel en de experience (beleving) van de winkels. Fysieke winkels kunnen zich tenslotte minder goed onderscheiden op de overige elementen van de klassieke marketingmix. Het element 'prijs' is zeer transparant, en het gevecht om de laagste prijs is slechts door een enkeling te winnen. 'Product' is zowel offline als online te koop en 'bereik' via een dicht winkelnetwerk is - gezien de ontwikkelingen- minder belangrijk. Er is zeker nog plaats voor de fysieke winkel, maar die plaats moet nadrukkelijk verdiend worden. 

Personeel

Naast experience van winkels, is de expertise van het personeel voor retailers belangrijk om met fysieke winkels te overleven en zich te onderscheiden van de (online) concurrentie. Waar personeel nu nog vaak wordt gezien als een kostenpost wordt het meer en meer waardevol. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de positie van de retailsector op de arbeidsmarkt, de retailsector concurreert op de arbeidsmarkt met andere sectoren om schaars personeel. De sector moet aantrekkelijk worden en blijven voor werknemers om daarmee goede mensen, die schaars zijn, te kunnen aantrekken en behouden. Dat is niet alleen een kwestie van arbeidsvoorwaarden, maar ook van imago, opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectief. De sector kan ook over haar grenzen heen kijken en personeel werven in andere sectoren die kwaliteiten hebben waar de retailsector behoefte aan heeft. Voorbeelden zijn horeca (gastvrijheid), onderwijs (overdragen van kennis aan klanten) en kunst/cultuur (entertainen van klanten, cureren van assortimenten).

Gerelateerde sectoren

Horeca en recreatie

Groothandel

Contact

Rabobank