De optimale financieringsmix

Jochem Essink

Praktijkvoorbeeld

Jochem Essink

Een transportbedrijf met ongeveer 75 vrachtwagens wilde een bedrijf uit de sector overnemen en daarmee de dienstverlening uitbreiden. Het bedrijf is actief voor opdrachtgevers waarvoor speciaal beveiligd vervoer wordt gebruikt. Onze leasemaatschappij (DLL) adviseerde toen een combinatie van lease van de vrachtwagens en factoring van de debiteuren. Zo werden extra financiële middelen vrijgemaakt om deze overnamefinanciering mogelijk te maken. De bankfinanciering op het bedrijf bleef ongewijzigd en de waarde van de aanwezige bedrijfsmiddelen werd op deze manier optimaal benut.

Zomaar een van de vele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat lease en factoring een passende oplossing in de financieringsmix kan zijn. Het begrip financieringsmix is niet nieuw in Nederland. Ook de SER (Sociaal Economische Raad) spreekt in zijn rapport “Verbreding en versterking financiering mkb” over het ontstaan van een nieuw financieringslandschap. De reden hiervoor is dat financiering via de bank niet onbeperkt voorhanden is. Maar ook dat sommige financieringsoplossingen gewoon beter passen bij een bepaalde vraag.

Waarom lease?

Met eigen vermogen kan een bedrijf starten of verder groeien. Vaak is het echter vanuit economisch oogpunt verstandig om vreemd vermogen aan te trekken om sneller te kunnen groeien en op die manier meer waarde toe te voegen.

De vaste activa (panden, machines, materieel, etc) die de onderneming bezit worden meestal gefinancierd met ‘lang vermogen’. De onderneming zal hiervoor dus een beroep doen op een bancaire lening of lease. Lease is bij uitstek geschikt als financieringsvorm voor duurzame kapitaalgoederen omdat het qua gefinancierd bedrag en terugbetalingstermijn aansluit op het object zelf (aankoopprijs, economische levensduur). En door lease blijven overige zekerheden vrij voor toekomstige investeringen.

Factoring: werkkapitaalfinanciering

De vlottende activa (voorraden, debiteuren) kunnen gefinancierd worden met kortlopend krediet: een kredietlijn bij de bank. Wanneer de onderneming wat groter is (grosso modo een omzet boven de 5 miljoen) en veel zakelijke afnemers heeft, kan factoring een goede oplossing zijn. Dan verzorgt de factoringmaatschappij bevoorschotting op debiteuren en eventueel voorraden. Door deze vorm van werkkapitaalfinanciering beweegt de financiële ruimte mee met de omzet van de onderneming. Dit komt goed van pas wanneer er behoefte is aan extra liquiditeit, bijvoorbeeld bij snelle groei, seizoensschommelingen of een bedrijfsovername.

Naast lease en factoring kunt u voor de ideale financieringsmix ook denken aan risicodragend kapitaal, crowdfunding of bijvoorbeeld financiering via een kredietunie.

Wilt u meer weten over de optimale financieringsmix voor uw onderneming? Vraag het uw lokale Rabobank. Lease en factoring van DLL zijn verkrijgbaar via de Rabobank.

Jochem Essink
Sales manager Key & Large Accounts, DLL

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 22 september 2015

Reageer via Rabobank Transport netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank